Split TVA, obligatoriu

Guvernul a aprobat obligativitatea plății defalcate a TVA (split TVA), începând cu 1 ianuarie 2018, iar, pentru agenții economici care acceptă această măsură începând cu 1 octombrie, va acorda o reducere cu 5 procente a impozitului pe profit, pentru a-și acoperi cheltuielile necesare cu modificarea.

Premierul Mihai Tudose și ministrul Finanțelor, Ionuț Mișa

Este un mecanism pe care îl introducem pentru a crește gradul de colectare a TVA la buget, pentru a crea un echilibru în piață între toți agenții economici, deoarece, astăzi, există o diferență mare între cei care nu plătesc TVA și o folosesc în alte scopuri și cei care sunt de bună-credință și fac aceste plăți”, a declarat, în debutul ședinței Guvernului, ministrul Finanțelor, Ionuț Mișa.

Practic, persoanele impozabile, înregistrate în scopuri de TVA, vor avea obligația de a deține și gestiona un cont de TVA pentru încasarea și plata TVA aferente operațiunilor taxabile (achiziții de bunuri/servicii, livrări de bunuri/prestări servicii).

De asemenea, instituțiile publice înregistrate în scopuri de TVA vor trebui să dețină un cont de TVA pentru încasarea taxei pe valoarea adăugată aferente livră- rilor de bunuri/prestărilor de servicii taxabile realizate.

Plata defalcată a Taxei pe Valoarea Adăugată a fost instituită de Guvern în scopul reducerii evaziunii fiscale în domeniul TVA, ținând cont de faptul că există o diferență semnificativă între TVA încasată la bugetul de stat și taxa declarată în deconturile de TVA depuse de persoanele impozabile înregistrate în acest scop.

„Măsura este în avantajul contribuabililor corecți, care își achită sumele datorate cu titlu de TVA către bugetul de stat, întrucât va contribui la reducerea semnificativă a concurenței neloiale din partea acelor contribuabili care nu își plătesc datoriile către stat și utilizează resursele financiare din TVA pentru alte scopuri”, argumentează Executivul, care estimează că, prin split TVA, va obține venituri suplimentare bugetare de circa 6 miliarde de lei, până în anul 2020.

Cum procedăm

Mecanismul privind plata defalcată a TVA presupune:

 • Deschiderea unui cont de TVA de către persoanele impozabile, inclusiv instituții publice, înregistrate în scopuri de TVA, la instituții de credit și/sau unități ale Trezoreriei Statului. În cazul conturilor de TVA deschise la unități ale Trezoreriei Statului, costurile aferente deschiderii acestora și comisioanele aferente oricăror operațiuni în legătură cu acestea se suportă de la bugetul Trezoreriei Statului, fără a fi percepute de la titularii de cont.Totodată, extrasele conturilor de TVA, deschise la unități ale Trezoreriei Statului, vor fi puse gratuit la dispoziția titularilor de cont și în format electronic.
 • Plata de către beneficiari – instituții publice, persoane impozabile, cu excepția persoanelor fizice neînregistrate și care nu au obligația de a se înregistra în scopuri de TVA, a TVA aferente operațiunilor taxabile în contul distinct de TVA al furnizorului/prestatorului.
 • Virarea/depunerea de către furnizor/prestator, în contul său de TVA, a TVA aferente diferenței între încasările și plățile în numerar, precum și a TVA aferente încasărilor cu carduri de debit/credit sau cu substitute în numerar, în termen de 7 zile lucrătoare de la încasare.
 • Utilizarea sumelor din acest cont distinct de TVA pentru achitarea de către furnizor/prestator a taxei aferente achizițiilor sale, furnizorilor/prestatorilor săi, precum și a taxei datorate bugetului de stat.
 • Posibilitatea transferului de sume din conturile de TVA în alt cont, de că- tre titular, doar cu aprobarea ANAF și instituirea unui termen de maximum 3 zile lucrătoare în care se aprobă transferul de către ANAF. – Interzicerea retragerii în numerar a unor sume din contul de TVA.

TVA defalcat de la 1 octombrie, cu facilități

Agenții economici care optează pentru plata defalcată a TVA în avans, respectiv în perioada 1 octombrie – 31 decembrie 2017, vor beneficia de unele facilități, precum:

 • anularea penalităților de întârziere aferente obligațiilor fiscale principale reprezentând TVA, restante la 30 septembrie 2017, în anumite condiții;
 • acordarea unei bonificații de 5% la plata impozitului pe profit sau, după caz, a impozitului pe veniturile micro- întreprinderilor.
foto: Jean-Mihai Pâlșu

Alte prevederi ale Ordonanței

 • Instituirea obligației persoanelor impozabile, înregistrate în scopuri de TVA, de a își vira în contul de TVA, în maximum 7 zile lucrătoare de la încasare TVA aferentă facturilor emise înainte de 1 ianuarie 2018 sau, după caz, înainte de data la care aplică opțional mecanismul.
 • Înființarea Registrului persoanelor care aplică plata defalcată a TVA, organizat de ANAF, și în care sunt înscrise persoanele care optează pentru aplicarea plății defalcate a TVA în perioada 1 octombrie – 31 decembrie 2017.
 • Instituirea unor contravenții și sancțiuni specifice pentru nerespectarea obligațiilor prevăzute în cadrul actului normativ, după cum urmează: * stabilirea unei perioade de grație de 7 zile lucrătoare, în cadrul căreia să se corecteze erorile; * în cazul în care erorile nu au fost corectate în termenul de 7 zile lucră- toare, se aplică o penalitate de 0,06% pe zi din valoarea TVA, dar nu mai mult de 30 de zile; * după termenul de 30 de zile, pentru fapte precum nevirarea în contul de TVA al furnizorului sau debitarea eronată a contului de TVA, se aplică o amendă de 50% din suma reprezentând TVA, iar pentru fapte precum nevirarea sumelor reprezentând TVA din contul curent al titularului în contul de TVA al acestuia sau plata TVA datorată furnizorului din alt cont decât contul de TVA, se aplică o amendă de 10% din suma reprezentând TVA.

Modificări în Codul de procedură fiscală

 • CONTROALELE DE PREVENȚIE

Ministrul Finanțelor a precizat, totodată, că Guvernul a introdus modificări în Codul de procedură fiscală, „modificări foarte importante pentru mediul de afaceri”.

„Din reacțiile pe care le-am avut atât la dezbaterile de la grupul de lucru, cât și la celelalte întâlniri cu reprezentanții mediului de afaceri, inclusiv cu companiile, am introdus, așa cum am promis, controalele de prevenție. Deci un control nu mai trebuie să se finalizeze neapărat cu o amendă, sau cu o plângere penală. Există introdusă modificarea care permite să se facă un control în care agentului economic îi sunt aduse la cunoștință toate prevederile legale și, de asemenea, are un termen până la care să se conformeze”.

 • EȘALONAREA LA PLATĂ, CU MAI MULTE BENEFICII

„Sunt, de asemenea, modificări care dau posibilitatea celor care optează pentru eșalonarea la plată să aibă mult mai multe beneficii și să susținem toți agenții economici care optează pentru eșalonarea la plată, astfel încât ei să poată ieși din eșalonarea la plată la sfârșitul perioadei și, de asemenea, multe alte măsuri pe care le-am publicat pe site și le-am și comunicat. O să le comunicăm în continuare, astfel încât ele să fie știute de toți agenții economici”, a explicat Ionuț Mișa.

Exemplu

Societatea B livrează bunuri către societatea C, în valoare de 5.000 lei plus TVA 19% – 950 lei, factura aferentă având o valoare totală de 5.950 lei.

De asemenea, societatea B achiziționează, la rândul său, bunuri de la societatea A, în valoare de 1.000 lei plus TVA 19% – 190 lei, factura aferentă având o valoare totală de 1.190 lei. Societățile A, B și C sunt companii înregistrate în scopuri de TVA și vor trebui să își deschidă, fiecare în parte, conturi bancare exclusiv pentru încasarea/plata TVA.

Societatea C va achita suma de 5.000 lei în contul recurent al societății B, în timp ce TVA în valoare de 950 lei este achitată în contul special de TVA, deschis de către societatea B.

De asemenea, societatea B achită suma de 1.000 lei către societatea A din contul recurent al acesteia (din alt cont decât contul de TVA) și va achita 190 lei TVA, din contul de TVA (sau din alt cont recurent), în contul special de TVA al societății A. (Alexandru BOBOC Partener Jinga & Asociații alexandru.boboc@ja.ro)

Taxa pe Valoarea Adăugată reprezintă cea mai importantă sursă de venit a bugetului general consolidat: 23,1% în 2016. Deși România a implementat mai multe măsuri de combatere a fraudei fiscale în domeniul TVA, printre care taxarea inversă, anularea codului de înregistrare în scopuri de TVA – care are drept consecință refuzul deducerii taxei atât la persoana al cărei cod a fost anulat, cât și la beneficiar -, se confruntă în continuare cu cel mai ridicat nivel al GAP-ului de TVA (raportul dintre TVA datorată și neplătită la buget și obligația totală de TVA de plată) la nivel comunitar. ANAF și-a asumat creșterea ratei de conformare voluntară la plată pentru TVA la 85%, în anul 2018, urmând ca acest indicator să ajungă la 90%, până în 2020.

Magda SEVERIN

magda.severin@ziuacargo.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.