2014 s-a transformat in 2013

Dar prelungirea programelor de transport national prin servicii regulate este reala, fiind deja publicata in Monitorul Oficial. Chiar daca data de 30 aprilie 2013 ridica unele semne de intrebare privind modul in care va fi pastrata vechimea neintrerupta la urmatoarea licitatie de trasee, ragazul castigat de carausii de persoane pentru a traversa aceasta perioada dificila este unul cu adevarat binevenit.

Ordonanta 27 din 30 august 2010, care modifica Legea transporturilor, stipuleaza prelungirea programelor de transport in trafic judetean si interjudetean pana la data de 30 aprilie 2010, introducand, de asemenea, o serie de elemente noi privind transportul de persoane. Astfel, la intocmirea programelor de transport rutier public de persoane in trafic judetean si interjudetean, vor fi consultate organizatiile patronale reprezentative.

In paralel, ARR va aviza (prin agentiile teritoriale) programele judetene de transport rutier public de persoane prin servicii regulate dupa armonizarea acestora cu programul de transport rutier de persoane in trafic interjudetean.

Restrictii pentru cei care fac international

Actul normativ mentioneaza ca este interzisa efectuarea transportului rutier public de persoane in trafic national pe baza autorizatiei de transport international, cu imbarcarea/debarcarea persoanelor intre doua statii de pe teritoriul Romaniei. Pe de alta parte, pentru efectuarea de curse ocazionale, transportatorul va trebui sa notifice ARR anterior realizarii cursei. Conform ordonantei proaspat intrate in vigoare, transportul rutier de persoane prin servicii ocazionale se poate efectua de catre operatorii de transport rutier numai pe baza documentului de transport eliberat de autoritatea competenta, completat si inregistrat la sediul operatorului de transport si transmis acesteia inainte de efectuarea transportului. In acelasi context, normele de aplicare a Ordonantei aflate in discutie la data inchiderii editiei stabilesc ca operatorul de transport trebuie sa transmita ARR, prin completarea unui formular, in formatul electronic disponibil pe site-ul acesteia, anterior efectuarii transportului, datele solicitate referitoare la transportul rutier public de persoane prin servicii ocazionale.

Conform acelorasi norme, pentru efectuarea transportului rutier public fara a detine licenta de traseu sau autorizatie de transport international, document de transport pentru transportul de persoane prin servicii ocazionale sau alte autorizatii, se suspenda copia conforma a licentei de transport pentru o perioada de 6 luni de la data procesului verbal de retinere a placutelor cu numarul de inmatriculare si a certificatului de inmatriculare sau pentru cel putin 30 de zile de la data procesului verbal de retinere in cazul achitarii contravalorii amenzii. Copia conforma a licentei de transport suspendatese va depune de catre operatorul de transport rutier la sediul agentiei teritoriale a Autoritatii Rutiere Romane emitente, in termen de 10 zile lucratoare de la comunicarea masurii suspendarii. Nedepunerea in acest termen atrage marirea perioadei de suspendare cu 60 zile.

Autogarile sub lupa

Autogarile au fost, de asemenea, prinse in noile reglementari. Astfel, licenta pentru activitati conexe transportului rutier – activitati desfasurate de autogari se elibereaza intreprinderilor care indeplinesc cumulativ conditiile de baza materiala, competenta profesionala si onorabilitate. Conditia de baza materiala este indeplinita daca intreprinderea dispune de: casa de bilete si abonamente; birou de miscare si informatii; minimum doua peroane pentru autobuzele care pleaca/sosesc in/din cursa; grup sanitar propriu cu minimum doua cabine; sala de asteptare pentru publicul calator, cu cel putin 20 de locuri pe scaune si o suprafata echivalenta de minimum 1 mp pentru fiecare loc pe scaun; spatiu pentru depozitarea bagajelor publicului calator, dotat cu rafturi pentru depozitarea in mod corespunzator a bagajelor; afisaj pentru informarea publicului calator, inclusiv la fiecare peron; calculator si conexiune la internet. Conditia de competenta profesionala va fi indeplinita daca persoana responsabila pentru activitati desfasurate de autogara detine certificat de competenta profesionala pentru persoana desemnata sa conduca permanent si efectiv activitatea de transport rutier de persoane, iar conditia de onorabilitate daca persoana responsabila pentru activitati desfasurate de autogara nu se regaseste in una din urmatoarele situatii: nu a fost condamnata pentru infractiuni grave, inclusiv infractiuni savarsite in domeniul comercial; nu a indeplinit functia de persoana desemnata pentru un operator de transport sau o intreprindere care a fost sanctionat/sanctionata pentru incalcari grave ale legislatiei cu privire la conditiile de plata si de angajare sau la conditiile de desfasurare a operatiunilor de transport rutier. Pe de alta parte, autogarilor li se va retrage licenta daca se produc abateri repetate grave. Abaterile care atrag pierderea licentei dupa a doua repetare sunt: nerespectarea programului autogarii, potrivit caruia aceasta se deschide cu minimum 30 de minute inainte de plecarea/sosirea primei curse si se inchide dupa minimum 30 de minute de la sosirea/plecarea ultimei curse; refuzul accesului operatorilor de transport rutier la serviciile oferite de autogara sau conditionarea incheierii contractelor de efectuarea unor servicii suplimentare ori pe care operatorul de transport rutier nu le solicita; refuzul primirii si/sau inregistrarii tuturor cererilor operatorilor de transport rutier care solicita accesul in autogara; refuzul incheierii contractelor de acces in autogara, in conformitate cu graficele de circulatie aprobate, cu operatorii de transport rutier detinatori de licenta de traseu; incheierea contractelor de acces in autogara cu operatorii de transport rutier pe alte perioade decat perioada de valabilitate a programului de transport; aplicarea, la incheierea contractelor cu operatorii de transport rutier, a unor tarife diferentiate pentru aceleasi servicii; aplicarea, la incheierea contractelor cu operatorii de transport rutier, a unor tarife diferentiate pentru parcursuri egale ale traseelor/curselor; incheierea de contracte de acces in autogara cu operatorii de transport rutier peste capacitatea autogarii.

Normele prevad, de asemenea, abateri care, dupa a treia repetare, duc la retragerea licentei. Este vorba despre lipsa orarului de functionare la fiecare casa de bilete si abonamente si a afisajelor la peroane, repartizarea curselor pe peroane astfel incat nu sunt asigurate cel putin 15 minute interval intre doua plecari/sosiri consecutive de la acelasi peron, lipsa evidentei curselor plecate si sosite si a ordinii cronologice de executie, prin registrul de miscare si de necomunicarea online, in formatul solicitat, catre ARR, a curselor efectuate pe fiecare operator de transport sau comunicarea de date eronate. Tot in aceeasi categorie se incadreaza si reclamatiile din partea calatorilor privind nerespectarea serviciilor desfasurate de autogara, verificate si confirmate si neremedierea de catre intreprindere, in termenul stabilit de agentia teritoriala ARR, a aspectelor semnalate in reclamatii.

De ce 30 aprilie 2013?

Este intrebarea la care am incercat sa gasim un raspuns cu ajutorul lui Eusebiu Pistru, secretar de stat in Ministerul Transporturilor si Infrastructurii.

Ziua Cargo: Care au fost elementele care au stat la baza deciziei privind alegerea termenului de 30 aprilie 2013 pentru prelungirea traseelor de transport regulat?

Eusebiu Pistru: In situatia de criza existenta, in care se regaseste o lipsa acuta de calatori, iar operatorii de transport fac fata cu greu cheltuielilor pe care le au, era necesara prelungirea termenului de valabilitate a programului de transport interjudetean. Astfel, se creeaza o stabilitate a operatorilor de transport care nu vor fi obligati ca, la inceputul anului 2011, sa faca investitii majore in mijloace de transport. De asemenea, vor putea sa-si amortizeze vehiculele achizitionate in 2008 cu ocazia atribuirii traseelor cuprinse in programul de transport 2008-2011. Pe de alta parte, din cauza modificarilor succesive a prevederilor privind valabilitatea programelor de transport din OUG 109/2005, de la 3 la 5 ani si invers, o parte din operatorii de transport detin licente de traseu pe o perioada de 3 ani, iar altii pe o perioada de 5 ani, fapt ce conducea la o neconcordanta in stabilirea datei intrarii in vigoare a urmatorului program de transport.

Aveti in vedere organizarea sub o alta forma (spre exemplu: concesiune, liberalizare) a transportului national in trafic regulat dupa expirarea acestui program?

In acest sens, vor continua discutiile cu organizatiile patronale pentru alegerea variantei optime in aceasta problema.

Aveti in vedere masuri suplimentare pentru o mai buna gestiune a subventiilor acordate pentru transportul categoriilor defavorizate?

Referitor la acordarea subventiilor, purtam discutii cu celelalte ministere implicate in acordarea de subventii, urmand a va comunica decizia finala.

Meda BORCESCU

meda.borcescu@ziuacargo.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.