230.000 de amenzi pentru rovinieta

2


Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania (CNADNR) a emis incepand din octombrie 2010 un numar de 230.000 de procese verbale pentru lipsa rovinietei, ca urmare a instalarii punctelor fixe si mobile de control, dupa intrarea in vigoare a prevederilor privind rovinieta electronica.

Conform datelor furnizate de CNADNR, in momen­tul de fata sunt ampla­sa­te pe reteaua de dru­muri na­tionale din Romania 11 punc­te fixe de control (toate fiind presemnalizate prin panouri de informare) si 14 puncte mobile de control (echipaje de con­trol ale CNADNR care au mon­tate camere video pentru inregis­trare). Elibera­rea rovinietelor se face prin inter­me­diul a circa 1.500 puncte de distributie apartinand companiei natio­nale de drumuri si distribui­to­rilor cu care au fost incheiate con­ventii in acest sens, CNADNR precizand ca simpli­fi­ca­rea proce­du­rii de achitare a ta­rifului de utilizare a drumurilor si cresterea eficientei controlului au avut ca efect imediat majorarea ve­niturilor companiei fata de pe­rioada simi­lara a anului anterior. Ast­fel, in con­textul actual al dimi­nua­rii volumului de transport rutier, in perioada 1 octombrie 2010 – 31 mai 2011, din achitarea ro­vinietei au fost realizate venituri cu aproximativ 26% mai mari fata de perioada 1 octombrie 2009 – 31 mai 2010. In acest rastimp, au fost eliberate 10.111.330 roviniete, din care 5.609.079 pentru autoturisme.

Un inceput de dialog

De mentionat ca reprezen­tan­tii CNADNR manifesta in ultimul timp mai multa deschidere la dia­log fata de carausi. Dupa ce direc­torul ge­ne­ral adjunct CNADNR, Con­stantin Grigoroiu, a participat la eveni­men­tul dedicat transpor­tu­lui de marfa, organizat de Ziua Car­go la sfarsitul lunii mai la Po­iana Brasov, directo­rul comercial al companiei de dru­muri, Cosmin Popescu, a convocat o intalnire cu reprezentantii ARTRI, FORT si UNTRR, la care au partici­pat si reprezentantii presei de spe­cia­litate si in cadrul careia au fost puse pe tapet problemele indus­triei de profil. In final, a rezul­tat o lista cu 45 de puncte pe care di­rec­torul comercial CNADNR a promis ca le va analiza si la care va propune solutii in cadrul urma­toa­rei intalniri progra­mate in luna septembrie.

Iata in continuare lista proble­melor puse in discutie de trans­por­tatori si de reprezentantii CNADNR.

Problemele au fost puse pe tapet… se asteapta solutiile

1. Restrictiile de circulatie/sem­nalizarea rutiera

a. Restrictia de la podul de la Oituz – a fost semnalata o necon­cor­danta intre inaltimea reala pe varianta de ocolire si semnalizarea rutiera instalata (pasajul cu sem­nalizare de 3,8 metri inaltime). A fost solicitata refacerea masura­torilor pentru ruta ocolitoare;

b. inca exista indicatoare care nu sunt actualizate in urma lucra­rilor (de reabilitare) efectuate, in spe­cial din punct de vedere al ma­selor pe axe maxime admise;

c. Lipsa unui drum care sa per­mita circulatia cu 11,5 t/ axa sim­pla motoare intre Piatra Neamt si Ba­cau. A fost solicitata analiza po­si­bilitatii de majorare a limitelor maxime admise pe DN 15: Bacau – Piatra Neamt, la nivelul unui drum reabilitat (R).

d. Restrictia instituita de admi­nis­tratia Municipiului Timisoara prin care se interzice vehiculelor cu MTMA mai mare de 7,5 tone sa tran­ziteze municipiul, utilizand DN 6.

e. Restrictia instituita (semnali­zar­ea instalata) pe A1 si A2 pentru ve­hiculele grele de transport mar­fa privind obligativitatea de a utili­za numai banda I, fapt ce face im­po­sibila depasirea vehiculelor lente.

f. Deschiderea pctf CENAD pentru traficul de marfa de pana la 12,5 t.

g. A fost semnalata circulatia cu dificultate pe DN 7 (Rm. Valcea – Sibiu) 200+615-201+251 Caciu­la­ta (VL)-Brezoi (VL) din cauza restrictiilor impuse pentru lucrarile de consolidare a viaductului.

h. Introducerea in pctf de indi­catoare rutiere de presemnalizare pentru reducerea vitezei, precum si limitatoare de viteza;

i. Montarea pe toate drumurile cu 4 benzi de circulatie de separa­toare din beton, nu din plastic;

j. Pentru restrictia de pe DN1 sectorul Bucuresti – Ploiesti – Bra­sov a fost solicitata analiza posi­bilitatii de:

I) majorare a limitelor maxime admise pe DN 1A, astfel incat sec­torul Bucuresti – Ploiesti – Brasov sa permita circulatia cu 11,5 t/ axa simpla motoare;

II) reducere a intervalelor orare in care este instituita restrictia;

III) eliminarea autorizatiilor pentru circulatia pe DN 1;

IV) simplificarea Metodologiei de eliberare a autorizatiei nomi­nale de circulatie pe DN 1;

V) modificare a perioadei de valabilitate (minim 6 luni);

VI) uniformizarea conditiilor conform carora anumite transpor­turi sunt exceptate, cu cele preva­zute in cazul transporturilor ex­cep­tate conform HG 1777/2004;

VII) informarea Directiei Poli­tiei Rutiere cu privire la faptul ca trans­portul in trafic international implica trecerea unei frontiere si deci poate fi efectuat si de opera­torii de trans­port romani, nu numai de cei straini.

VIII) analiza posibilitatii de aplicare alternativa a restrictiei, pe sensuri de circulatie, functie de valorile de trafic.

2. OMTI 355/2010 pentru apro­barea listelor cuprinzand drumurile publice, cu masele si di­mensiunile maxime admise

A fost solicitata incadrarea DN1A in categoria celor pentru care se aplica limitele prevazute pentru drumurile reabilitate;

3. HG 1777/2004 privind intro­du­cerea restrictiei de circulatie pe une­le sectoare de autostrazi si de drumuri nationale europene (E) pentru vehiculele rutiere, in zilele de vineri, sambata si duminica

a. analizarea listelor cu dru­muri re­strictionate si analizarea po­si­bili­tatii de reducere a nu­ma­rului acestora;

b. reducerea intervalelor orare in care este instituita restrictia;

4. OG 43/1997, republicata, privind regimul drumurilor

a. reducerea cuantumului a­men­zilor aplicate;

b. clasificarea graduala a amen­zilor in functie de gravitatea faptei savarsite (minore, medii, majore);

c. plata, in termen de 48 h, a ju­matate din minimul contravalorii amenzii aplicate;

d. eliminarea obligativitatii in­scrierii numarului de inmatriculare pe Autorizatiile Speciale de Trans­port;

e. posibilitatea de a transporta cu acelasi vehicul (semiremorca) si doua containere de 20 de picioa­re;

f. modificarea procedurii de in­sotire a vehiculelor agabaritice;

g. eliminarea obligativitatii in­so­tirii vehiculelor cu depasiri de ca­tre reprezentantii politiei rutiere;

h. analiza prevederii de dimi­nua­re a tarifelor aplicate pentru vehi­culele cu suspensie mecanica si roti nejumelate la nivelul celor aplicate pentru cele cu suspensie pneumatica si roti jumelate.

5. OG 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din Romania

a. eliminarea dublei sanctio­nari pentru lipsa rovinietei valabile (amenda si tarif de despagubire);

b. reducerea cuantumului tari­fu­lui de despagubire (la echiva­lentul tarifului pentru rovinieta de 30 de zile);

c. transmiterea datelor privind achitarea tarifului in timp real;

d. eliminarea discriminarii pro­du­se in urma verificarii rovinietei de catre echipajele mobile de con­trol fata de verificarile auto­mate efectuate de camerele video (in cazul vehiculelor depistate in trafic de catre echipajele mobile, pana la achitarea tarifelor datorate CNADNR si a amenzii contraven­tio­nale este retinut si certificatul de inmatriculare);

e. introducerea seriei de sasiu si pentru perioadele de valabilitate a rovinietei mai mici de un an;

f. neaplicarea de sanctiuni pen­tru vehiculele in trafic inter­na­tional pentru depasirea perioa­dei de va­la­bilitate a rovinietei cu 30/60 mi­nute, datorata stationarii in ACI/ptf sau montarea de ca­me­re video la iesirea din ultima loca­litate inainte de ptf/la o dis­tanta re­zo­nabila de locatia in care realizeaza controlul salariatii CNADNR (ex. ptf Nadlac – insta­larea unei camere fixe la iesirea din localitate);

g. oprirea camerelor video pe toata perioada de nefunctionare a SIEGMCR (opriri/disfunctio­na­litati mai mari de 30 minute)

6. Achitarea tarifului de trecere pentru utilizarea podurilor peste Dunare – introducerea POS-urilor si analizarea posibilitati ca operatorii de transport sa achite tarifele datorate CNADNR cu ajutorul cardurilor de combustibil.

7. A fost solicitat numarul de PVCC emise furnizorilor si beneficiarilor pentru nerespectarea prevederilor HG nr. 1373/2008 pri­vind reglementarea furnizarii si transportului de bunuri divizibile. De asemenea, au fost solicitate infor­matii privind numarul de PVCC emise pentru nerespectarea prevederilor legale (OG 15/2002 si OG 43/1997), pierdute in instanta de catre CNADNR.

8. Deschiderea unei linii telefo­nice permanente de tip hotline, pentru informatii cu privire la rovi­niete, AST, restrictii.

9. Realizarea hartii electronice care sa permita operatorilor de transport, functie de masele si dimensiunile vehiculelor, de caracteris­ticile traseului/drumului natio­nal si de restrictiile de circulatie instituite, obtinerea de informatii privind traseul de urmat.

Alexandru STOIAN

alexandru.stoian@ziuacargo.ro

2 COMENTARII

  1. Eu nu ii inteleg pe cei care prefera sa mearga fara rovineta si sa riste amenzi, mai ales ca pretul unei rovinete pentru un autoturism pe un an de zile nu este asa de mare.
    Cu noile sisteme electronice ai toate sansele sa fii depistat in trafic daca nu ai rovinieta.

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.