Clasificarea pe categorii a autobuzelor și microbuzelor, la 2 ani

Autobuzele și microbuzele pentru transportul rutier național de persoane prin servicii regulate vor fi reverificate o dată la doi ani, în privința clasificării pe categorii de vehicule, și nu anual, ca în prezent, potrivit unui proiect de ordin pus în dezbatere publică de ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Cătălin Drulă.

foto: Jean-Mihai Pîlșu

Astfel, Ordinul MLPTL 458/2002, cu Normele metodologice privind clasificarea pe categorii a autobuzelor și a microbuzelor, va fi modificat. „La momentul actual, după clasificarea inițială a autovehiculelor respective, acestea sunt reverificate anual pentru a se constata dacă au fost păstrate echiparea, starea tehnică și condițiile de confort pe care a fost bazată clasificarea inițială.

Simplificarea și reducerea costurilor administrative pentru operatorii economici reprezintă un obiectiv general al administrației publice centrale și, în acest context, a fost evaluată posibilitatea creșterii intervalului de efectuare a reverificării acestor autovehicule. În acest sens, s-a avut în vedere și necesitatea asigurării condițiilor unei circulații sigure și confortabile pentru pasagerii care se deplasează cu autobuzele și microbuzele utilizate pentru transportul rutier național de persoane prin servicii regulate”, se arată în referatul de aprobare a proiectului de ordin, semnat de directorul general al Direcției de Transport rutier din MTI, Adriana Kalapis.

Cum se procedează

Clasificarea se va efectua la sediile reprezentanțelor Registrului Auto Român, de către comisii formate din trei specialiști desemnați din cadrul RAR, dintre care unul este responsabilul comisiei de clasificare. „În situația în care deținătorii solicită clasificarea la aceeași dată a cel puțin 5 autobuze/microbuze, grupate în același loc de parcare, verificarea se poate efectua la locul respectiv, cu plata cheltuielilor de deplasare. La data programată pentru verificarea autobuzelor/microbuzelor, deținătorii acestora vor face dovada achitării tarifului comunicat și vor prezenta, în original, certificatul de înmatriculare și cartea de identitate a vehiculului”, prevede proiectul noilor norme metodologice.

După primirea cererii de clasificare și analizarea documentelor, responsabilul comisiei de clasificare va decide convocarea acesteia, în maximum 7 zile, „comunicându-se solicitantului data, locul și tariful aferent verificării autobuzelor/microbuzelor”, mai prevede documentul.

foto: Jean-Mihai Pîlșu

„Aviz Important”

În Anexa nr. 3 la normele metodologice, punctele 2-4 ale rubricii „AVIZ IMPORTANT” se modifică și vor avea următorul cuprins:

„2. Dreptul de a utiliza prezentul Certificat de clasificare încetează atunci când:

  • autobuzul/microbuzul pentru care a fost eliberat nu mai îndeplinește condițiile tehnice care au fost atestate la verificare
  • se schimbă deținătorul autobuzului/microbuzului
  • se schimbă numărul de înmatriculare al autobuzului/microbuzului.
  1. Certificatul de clasificare este valabil doi ani, cu posibilitatea prelungirii pe durate de câte doi ani, în urma confirmării menținerii categoriei de clasificare și a reverificării condițiilor tehnice.
  2. În cazul în care se schimbă deținătorul sau numărul de înmatriculare al autobuzului/microbuzului, Certificatul de clasificare al acestuia se înlocuiește cu unul nou, menținându-se valabilitatea certificatului inițial. La solicitarea noului deținător, se poate efectua o nouă verificare, cu eliberarea unui nou certificat cu valabilitate de doi ani.”

Magda SEVERIN

magda.severin @ziuacargo.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.