Conferinta Internationala de Logistica si Supply Chain – Reteta pentru un supply chain agil

ARILOG a organizat, la inceputul lunii noiembrie, cea de-a noua editie a Conferintei Internationale de Logistica si Supply Chain, cu tema Running Your Agile Supply Chain.

Evenimentul a oferit solutii concrete pentru cres­te­rea agilitatii in supply chain dar si informatii de ul­tima ora privind tendin­tele de pe piata. Aprovizionarea din Far East – intre agilitate si fle­xi­bilitate, reproiectarea retelelor de distributie, realizarea unui trans­port eficient si asigurarea se­curitatii in supply chain au fost foar­te bine atinse in cadrul pre­zen­tarilor tinute cu ocazia con­fe­rin­tei ARILOG.

Vicepresedintele Asociatiei, Adriana Palasan, a prezentat, in a­cest context, un studiu privind cos­turile de depozitare in Europa, rea­lizat la initiativa asociatiei de lo­gistica din Franta. „S-au adunat ras­punsuri din Spania, Polonia, El­vetia si Romania si s-au obtinut in­formatii indirecte privind Italia si An­glia, dar speram ca in 2012 sa pu­tem adauga si alte tari“, a pre­ci­zat Adriana Palasan. Ea a men­tio­nat ca subiectul acestui bench­mark a fost depozitarea, dar ti­nand cont ca nu toate firmele au raspuns integral la intrebari, s‑au extras acele puncte la care au raspuns toti. Este vorba despre inbound, storage, outbound si ser­vicii cu valoare adaugata. „Pe seg­men­tul de inbound, am obtinut de la toate asociatiile informatia po­trivit careia acestea sunt costuri stan­dard, care se bazeaza pe ofer­tele generale de pe piata, fara sa aiba un specific, sau sunt rezul­ta­tul unui contract negociat. De ase­menea, sunt si zone unde se prac­tica preturi de dumping, dar nu au fost luate in considerare. Con­cret, pe inbound, costul pe pa­let a variat intre 1,30 si 3 euro. La storage a fost luat in con­si­de­rare costul pe mp, care este cu­prins intre 5 si 8,5 euro, in timp ce costul pe palet variaza intre 4,30-4,50, ajungand pana la a­proa­pe 8 euro“, a aratat Adriana Pa­lasan, mentionand ca pentru pick­ing, valorile au variat intre 1,30 si 3,20 euro pe palet. „La fie­care dintre aceste valori, di­fe­ren­tele sunt foarte mari, Romania situandu-se aproape de Polonia si destul de departe de Anglia si Elvetia, unde aceste servicii sunt foarte scumpe“. Vicepresedintele ARILOG a apreciat ca diferentele devin si mai importante la capi­tolul servicii cu valoare adaugata, unde costurile pe ora-om se cifrea­za, in Romania, in jurul valorii de 5 euro, in timp ce in Anglia sau Elvetia ajung la 24 euro.

Premii pentru excelenta

Ca de obicei, Asociatia Roma­na de Logistica a acordat premii pen­tru excelenta in domeniu. Cas­ti­gatorii acestui an au fost DB Schen­ker Romtrans – la categoria Best Logistics & Operational Excel­lence Award si KLG si Oran­ge – la categoria Win-Win Colla­bo­ration Award. Aceste premii isi pro­pun stimularea modernizarii si efi­cientizarii activitatii logistice in Ro­mania, gasirea de solutii con­cre­te in industria logisticii, pro­mo­varea de bune practici si recu­noas­terea excelentei in logistica si supply chain. Iar castigatorii pre­miilor nationale se califica la com­petitia europeana de profil, care va avea gala de decernare a premiilor in mai 2011, la Kiev.

In paginile urmatoare, puteti afla mai multe despre parte­ne­ria­tul dintre KLG si Orange, care a ur­cat cele doua companii pe cea mai inalta treapta a podiumului logisticii romanesti.

Despre criza si… solutiile ei          

Una dintre cele mai interesante prezentari ale evenimentului organizat de ARILOG a tinut-o (in romana!) reprezentantul Asociatiei Maghiare de Logistica, Rónai Péter, cu care vom publica un interviu in urmatorul numar al revistei Ziua Cargo. El a vorbit despre competitivitate, colaborare fara limite si limitele colaborarii, intr-o abordare directa si inedita.

In cele ce urmeaza, va oferim cateva elemente despre criza si agilitate:

– Criza: un cuvant care, repetativ, devine o banalitate, stereotipie

– De fapt este o noua ordine economica, o reevaluare a conditiilor economice

– Agilitatea: stategie de crestere a vitezei de adaptivitate la noile conditii.

Cele de mai sus nu sunt nici o noutate, nici o originalitate, sunt elemente rasuflate.

Sa vedem cum reactionam standard la cele cunoscute…

Un proverb indian spune „Coboara de pe cal, daca vezi ca e deja mort!”, adesea insa managerii au alte „strategii”:

Radu BORCESCU

radu.borcescu@ziuacargo.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.