Control eficient, control țintit…

Manipularea tahografului, conducerea fără cartelă, defecțiuni tehnice ale vehiculelor… se află printre încălcările sancționate de ISCTR, pentru creșterea siguranței rutiere și menținerea unei concurențe loiale pe piață. Acestora li se adaugă neregulile consemnate în documente, dar și lipsa atestatului.

Marius Lungan, șef Birou Reglementări și Legislație Socială din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier

Prezent la conferința „Am marfă, caut transport”, organizată de către Ziua Cargo la Poiana Brașov, Marius Lungan, șef Birou Reglementări și Legislație Socială din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier (ISCTR), a scos în evidență o parte dintre tendințele în control. Obiectivele principale sunt clare: creșterea siguranței rutiere, asigurarea unui climat concurențial normal, îmbunătățirea condițiilor de muncă ale angajaților din domeniul transporturilor rutiere, precum și protecția infrastructurii și a mediului.

Marius Lungan: „Pe plan național și internațional, în timpul controalelor efectuate, se pune accent cu precădere pe aspectele care pot afecta în mod semnificativ siguranța rutieră și concurența loială.”

În acest sens, reprezentantul ISCTR a menționat faptul că, în multe cazuri, inspectorii din cadrul instituției au aplicat sancțiuni pentru: manipularea tahografului; conducerea fără cartelă tahografică; defecțiuni tehnice ale vehiculelor rutiere; efectuarea transportului fără existența documentului de transport conform tipului de transport efectuat sau fără a deține certificat de competență profesională.

Pentru atingerea țintelor propuse, controlul trebuie să devină din ce în ce mai eficient și mai exact. Se au în vedere mai multe elemente, printre care o abordare pro-activă a aspectelor legate de transportul rutier, realizarea unui control unitar, managementul riscului (clasificarea întreprinderilor pe grad de risc), dezvoltarea sistemului informatic, implementarea unui sistem de monitorizare a traficului rutier, utilizarea unor echipamente moderne de control, precum și un schimb de informații eficient între statele membre ale Uniunii Europene.

„Pentru eliminarea problemelor care pot apărea în cadrul controalelor, trebuie realizată o abordare pro-activă încă din faza de elaborare sau modificare a reglementărilor în domeniu. În acest sens, ISCTR are o colaborare bună cu Direcția Transport Rutier, din cadrul Ministerului Transporturilor”, a subliniat Marius Lungan. El a precizat, de asemenea, că Euro Controle Route – ECR și Confederația Organismelor de Control din Transporturile Rutiere, în care ISCTR este membru cu drepturi depline, se implică activ în procesul de armonizare a legislației rutiere.

Reprezentantul ISCTR a prezentat, în cadrul conferinței Ziua Cargo, un exemplu, în acest sens, arătând că, în cadrul unei întâlniri internaționale recente, s-a ridicat problema manipulării sistemului AdBlue, fenomen care a explodat, în ultima vreme, lucru observat, în special, de către autoritățile din Vestul Europei. În mod legitim, s-a pus întrebarea: de ce nu încearcă producătorii să conceapă aceste sisteme în așa fel încât să poată fi manipulate mai greu sau deloc? Răspunsul unui producător a fost că, dacă legislația nu le-o va impune, nici fabricanții nu vor încerca să introducă aceste sisteme, deoarece vor genera creșteri de prețuri sau, poate, se vor vinde mai greu.

În acest sens, la nivelul Comisiei Europene, s-au elaborat mai multe reglementări, care impun tendințe pe piață, cum ar fi cea care vizează introducerea tahografului inteligent, care va fi montat pe toate autovehiculele care vor fi înmatriculate începând cu data de 15 iunie 2019.

Dotări tehnice necesare

Pentru că tot am vorbit despre creșterea siguranței circulației, se impune ca autoritățile de control să realizeze, atunci când situația o cere, un control tehnic detaliat al vehiculelor de transport rutier, cu ajutorul unor unități mobile de control pentru verificarea stării tehnice a vehiculelor rutiere sau în locuri de control dotate și cu echipamente pentru verificarea eficacității frânelor și detectarea jocurilor (facilități de control tehnic în trafic). Până la o eventuală achiziție a acestor tipuri de echipamente specifice, inspectorii ISCTR vor face un control tehnic vizual iar, atunci când este nevoie, vor însoți vehiculul la RAR sau la o stație de ITP, pentru a efectua o inspecție tehnică detaliată, a arătat Marius Lungan.

Cântărire dinamică

Un alt sistem nou pe care ISCTR are în vedere să îl utilizeze este cel de cântărire în mișcare, conform prevederilor Directivei UE nr. 719/2015, care a fost transpusă și în legislația națională. Ca prim pas, ISCTR a încheiat un protocol pentru utilizarea dispozitivelor de cântărire în mișcare deținute de CNAIR și, în perioada următoare, va avea acces la informațiile necesare, astfel încât vehiculele cântărite în mișcare la care s-au înregistrat depășiri să fie oprite și cântărite static, de către inspectorii ISCTR.

De asemenea, pe parcursul conferinței, reprezentantul ISCTR a oferit răspunsuri la întrebările adresate de participanți referitoare la verificările care se pot realiza cu privire la utilizarea de către vehicule rutiere a unui combustibil neconform, informațiile oferite de tahograful inteligent care pot fi accesate de la distanță de autoritățile de control, precum și termenele în care autoritățile de control trebuie să se doteze cu echipament în vederea detectării timpurii de la distanță.

15 autospeciale noi, pentru control

În contextul strategiei ISCTR de eficientizare a activității de control și de completare a bazei materiale, la sfârșitul lunii mai, au fost livrate către Inspectorat 15 autospeciale Dacia Duster. Acestea au fost repartizate atât inspectoratelor teritoriale, cât și compartimentelor de specialitate din cadrul sediului central al instituției și vor fi utilizate cu precădere în acțiunile de control în trafic (inclusiv pentru selectarea din mers a autovehiculelor care urmează să fie oprite în vederea verificării, acolo unde situația o impune), precum și pentru deplasarea echipelor de control la sediul operatorilor economici pentru care ISCTR deține atribuții de control.

„Dinamica pe care o înregistrează transportul de mărfuri și persoane, creșterea numărului de operatori de transport, mărirea parcului de autovehicule și, nu în ultimul rând, accidentele rutiere soldate cu pagube materiale și umane au determinat conducerea instituției să ia măsuri pentru întărirea și eficientizarea controlului în trafic. Autospecialele vor fi repartizate la nivel național, acționând cu precădere pe culoarele rutiere care racordează România la Vestul Europei, cât și legătura cu Moldova și culoarul Grecia – Turcia”, se arată într-un comunicat ISCTR.

Raluca MIHĂILESCU

raluca.mihailescu@ziuacargo.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.