Control în stare de urgență

ISCTR reprezintă una dintre instituțiile statului aflate în linia întâi, alături de cărăuși. Este motivul pentru care am încercat să aflăm ce a însemnat perioada de urgență la nivelul acestei instituții, vitale pentru sectorul de transport. Interlocutor ne-a fost Inspectorul de Stat Șef, Nistor Duval.

Nistor Duval, Inspector de Stat Șef, alături de o parte din echipa ISCTR, în timpul fluidizării traficului și informării șoferilor de TIR, în vămile române

ZIUA CARGO: Ce a însemnat perioada de urgență în activitatea ISCTR? Au existat mai multe controale în trafic? Ați urmărit cu precădere activitatea în vămi?

Nistor Duval: Având în vedere instituirea stării de urgență pe teritoriul României, evoluția situației epidemiologice internaționale determinate de răspândirea infecției cu coronavirus, adoptarea anumitor derogări în domeniul transporturilor rutiere, precum și faptul că, în general, controalele efectuate de inspectorii din cadrul ISCTR necesită verificări amănunțite, am luat măsuri pentru limitarea interacțiunii inspectorilor cu reprezentanții operatorilor economici și personalul din domeniul transporturilor rutiere.

În urma acestor măsuri, precum și a scăderii numărului de autovehicule comerciale care circulă pe drumurile publice, numărul controalelor efectuate a scăzut, față de o perioadă obișnuită.

Echipajele ISCTR au fost prezente, în mod permanent, în toate punctele de trecere a frontierei de stat, aflate în capetele culoarelor de tranzit, punând la dispoziția Poliției de Frontieră colantul special și formularul de tranzit pentru coridoarele aprobate, ocazie cu care au fost monitorizați și timpii de trecere a frontierei.

Care au fost cele mai mari provocări?

În condiții normale, în limita resurselor, ISCTR depune eforturi pentru efectuarea unui număr mare de controale pentru creșterea siguranței rutiere, asigurarea unui climat de concurență normal, îmbunătățirea condițiilor de muncă ale personalului din domeniul transporturilor rutiere și protejarea infrastructurii.

În această perioadă, însă, principala provocare a ISCTR a vizat dispunerea măsurilor necesare pentru asigurarea echipamentelor și materialelor pentru protejarea angajaților în lupta împotriva COVID 19. În paralel, am adoptat un mod de lucru pentru respectarea obligațiilor și recomandărilor emise de autorități în perioada de urgență și am îndrumat personalul din domeniul transporturilor rutiere cu informații utile și de actualitate.

Cum au fost protejați, în mod concret, lucrătorii ISCTR?

Încă de la începutul apariției primelor cazuri de îmbolnăvire cu COVID-19 în România, conducerea ISCTR a demarat procedura de achiziție a substanțelor și materialelor necesare asigurării protecției angajaților.

Au fost luate măsuri de decalare a programului de lucru, de implementare a soluțiilor de muncă de la domiciliu (cu mențiunea că acest lucru a fost posibil în puține cazuri), astfel încât să se evite aglomerările în mijloacele de transport în comun și în sediile în care personalul își desfășoară activitatea.

De asemenea, au fost dispuse măsuri în vederea adoptării unui mod de lucru pentru respectarea obligațiilor și recomandărilor emise de autorități pentru prevenirea răspândirii COVID-19.

Cum ați susținut sectorul român al transporturilor?

Am avut o comunicare activă și transparentă cu operatorii din piață, cu privire la măsurile întreprinse de către autorități, în vederea atenuării impactului acestei crize asupra transportatorilor. Am informat companiile de transport asupra timpilor de așteptare din punctele de trecere a frontierei, în așa fel încât să aleagă culoarul de tranzit care să le asigure cea mai bună mobilitate. De asemenea, au fost comunicate informații privind derogările adoptate asupra timpilor de conducere și odihnă, precum și alte excepții ale reglementărilor din domeniul transporturilor rutiere, adoptate în această perioadă.

Care au fost principalele abateri pe care le-ați identificat în timpul controalelor?

Au fost aplicate sancțiuni pentru nerespectarea prevederilor legale în vigoare, dar nu putem evidenția un domeniu, așa cum am procedat până la apariția infecției cu noul coronavirus.

Precizăm faptul că, în anul 2019, principalele sancțiuni au fost aplicate pentru nerespectarea regulilor privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto și pentru utilizarea aparatelor de înregistrare a activității acestora, domeniu în care au fost adoptate derogări în această perioadă.

Au respectat cărăușii străini coridoarele de transport impuse?

În urma verificărilor efectuate, au fost aplicate sancțiuni pentru nerespectarea culoarelor de tranzit de către conducătorii auto străini.

Totodată, trebuie menționat faptul că, am făcut, personal, demersuri pentru dotarea cu dispozitive POS a autospecialelor de control, ceea ce a determinat o reducere majoră a timpului de imobilizare a contravenienților străini, precum și deblocarea activității inspectorilor de trafic, prin încasarea rapidă a PVCC-urilor.

Aveți în vedere un program de revenire la activitatea normală?

În funcție de obligațiile adoptate prin legislația în domeniu, informările și recomandările emise de autorități, informațiile furnizate de personalul din domeniul transporturilor rutiere și de către inspectorii care efectuează control, precum și de eventualele informații primite de la organismele internaționale sau inspectoratele similare din celelalte state membre ale Uniunii Europene, se vor dispune măsuri, astfel încât activitatea de control să se desfășoare în condiții cât mai apropiate de cele normale și să se limiteze riscul răspândirii infecției cu coronavirus.

În prezent, instituția are pe stoc suficiente materiale de protecție și substanțe dezinfectante biocide, pentru desfășurarea activității în bune condiții.

Cum veți relua controalele la sediu?

Controalele la sediul operatorilor economici pentru care instituția noastră deține atribuții de control se vor efectua cu respectarea obligațiilor impuse de autorități. Acolo unde, însă, se va face dovada că există cazuri de îmbolnăviri cu COVID-19 sau pentru alte motive întemeiate, se va analiza posibilitatea amânării controalelor.

Se vor schimba prioritățile la nivel ISCTR, în urma acestei pandemii?

Pentru limitarea răspândirii COVID-19, ISCTR va urmări, în mod constant, respectarea măsurilor impuse în domeniul transporturilor rutier, care intră în atribuția instituției noastre. De asemenea, va urmări respectarea tuturor prevederilor legale din domeniul transportului rutier, în vederea asigurării unei concurențe loiale între operatorii de transport.

În privința perioadelor de conducere, pauzelor și perioadelor de odihnă ale conducătorilor auto, recomandăm respectarea cu strictețe a limitelor impuse prin derogările emise de statele membre, precum și a celorlalte prevederi ale Regulamentului (CE) 561/2006, pentru care nu au fost aplicate derogări. Chiar dacă s-a efectuat un număr mai mic de verificări în acest domeniu, în cadrul controalelor efectuate în trafic și la sediul întreprinderilor se va verifica dacă aceste reguli au fost respectate, inclusiv pentru perioada stării de urgență.

Există pregătiri în cadrul ISCTR în ceea ce privește apariția Pachetului Mobilitate 1?

Adoptăm o atitudine activă, încă din perioada de elaborare a reglementărilor, tocmai pentru eliminarea problemelor care pot apărea în control, iar, în limita resurselor umane existente, formulăm propuneri de modificare sau completare a reglementărilor în vigoare.

ISCTR a transmis către direcția de specialitate din cadrul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor propuneri de modificare și completare a regulamentelor existente în cadrul Pachetului Mobilitate 1. Am avut în vedere îmbunătățirea siguranței rutiere, asigurarea unei concurențe loiale între operatorii de transport, precum și posibilitatea ca aceste prevederi să poată fi verificate de către autoritățile de control. O parte dintre aceste propuneri au fost comunicate, de asemenea, Euro Controle Route (ECR) și Confederației Organizațiilor de Control în Domeniul Transporturilor Rutiere (CORTE), organisme în care ISCTR este membru cu drepturi depline.

După adoptarea Pachetului de Mobilitate, instituția noastră va analiza forma finală a regulamentelor și se vor dispune măsuri pentru aplicarea acestora.

La nivelul ISCTR, se va analiza oportunitatea formulării unor recomandări pentru operatorii de transport persoane și autogări, care să contribuie la limitarea răspândirii acestui virus.

Vă mulțumim!

Meda IORDAN

meda.iordan@ziuacargo.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.