Corupție, droguri și transporturi

Corupția, definită ca abatere de la moralitate, de la cinste, de la datorie – reprezintă folosirea abuzivă a puterii, cu scopul satisfacerii unor interese personale sau de grup.

Din nefericire, această abatere poate îmbrăca diferite forme, favorizată fiind de un nivel scăzut de trai, de lipsa valorilor sociale și de alterarea respectării valorilor morale. Acest fenomen se manifestă sub forma unor acțiuni intenționate, acțiuni prevăzute și sancționate de Codul penal, astfel:

Luarea de mită

Fapta funcționarului public care, direct ori indirect, pentru sine sau pentru altul, pretinde ori primește bani sau alte foloase care nu i se cuvin ori acceptă promisiunea unor astfel de foloase, în legătură cu îndeplinirea, neîndeplinirea, urgentarea ori întârzierea îndeplinirii unui act ce intră în îndatoririle sale de serviciu sau în legătură cu îndeplinirea unui act contrar acestor îndatoriri, se pedepsește cu închisoare de la 3 la 10 ani și interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție publică ori de a exercita profesia sau activitatea în executarea căreia a săvârșit fapta.

Darea de mită

(1) Promisiunea, oferirea sau darea de bani ori alte foloase, în condițiile arătate în art. 289, se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani.

(2) Fapta prevăzută în alin. (1) nu constituie infracțiune atunci când mituitorul a fost constrâns prin orice mijloace de către cel care a luat mită.

(3) Mituitorul nu se pedepsește dacă denunță fapta mai înainte ca organul de urmărire penală să fi fost sesizat cu privire la aceasta;

(4) Banii, valorile sau orice alte bunuri date se restituie persoanei care le-a dat, dacă acestea au fost date în cazul prevăzut în alin. (2) sau date după denunțul prevăzut în alin. (3).

(5) Banii, valorile sau orice alte bunuri oferite sau date sunt supuse confiscării, iar când acestea nu se mai găsesc, se dispune confiscarea prin echivalent.

Traficul de influență

(1) Pretinderea, primirea ori acceptarea promisiunii de bani sau alte foloase, direct sau indirect, pentru sine sau pentru altul, săvârșită de către o persoană care are influență sau lasă să se creadă că are influență asupra unui funcționar public și care promite că îl va determina pe acesta să îndeplinească, să nu îndeplinească, să urgenteze ori să întârzie îndeplinirea unui act ce intră în îndatoririle sale de serviciu sau să îndeplinească un act contrar acestor îndatoriri, se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani.

(2) Banii, valorile sau orice alte bunuri primite sunt supuse confiscării, iar când acestea nu se mai găsesc, se dispune confiscarea prin echivalent.

Cumpărarea de influență

Promisiunea, oferirea sau darea de bani ori alte foloase, pentru sine sau pentru altul, direct ori indirect, unei persoane care are influență sau lasă să se creadă că are influență asupra unui funcționar public, pentru a-l determina pe acesta să îndeplinească, să nu îndeplinească, să urgenteze ori să întârzie îndeplinirea unui act ce intră în îndatoririle sale de serviciu sau să îndeplinească un act contrar acestor îndatoriri, se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării unor drepturi.

Într-o societate de consum, fenomenul corupției poate conduce la o asociere infracțională (corupție-droguri-transporturi) ce poate fi letală, și anume traficul și consumul de droguri.

Drogurile

Conform Legii 143/26 iunie 2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, acestea sunt plantele și substanțele stupefiante ori psihotrope sau amestecurile care conțin asemenea plante și substanțe înscrise în tabelele I-III, parte integrantă a documentului sus amintit.

Drogurile pot fi:

– de mare risc, înscrise în tabelele nr. I și II, parte a Legii 143/26 iunie 2000;

– de risc, înscrise în tabelul nr. III, parte a Legii 143/26 iunie 2000.

Introducerea sau scoaterea din țară, precum și importul ori exportul de droguri de risc, fără drept, se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 10 ani și interzicerea unor drepturi.

Dacă faptele prevăzute la alin. (1) privesc droguri de mare risc, pedeapsa este închisoarea de la 7 la 15 ani și interzicerea unor drepturi.

Probabil, vă întrebați de ce „corupție, droguri și transporturi”?

Simplu! Algoritmul de mai jos prezintă corelarea logică a celor trei aspecte:

CORUPȚIE: nevoie de consum/nevoie de valorificare (bani)        

DROGURI: dependență/nevoie de desfacere, piață        

TRANSPORT: nevoie de mișcare/nevoie de alimentare a pieței drogurilor

Astfel, un exemplu grăitor poate fi captura – record, din data de 22 august 2018, la Punctul de Trecere a Frontierei Nădlac. În urma unui control de rutină, au fost descoperite, într-un ansamblu de vehicule înmatriculate în străinătate, ce urmau să tranziteze România, 5 tone de anhidridă acetică (precursor de heroină) și 20 de kg de cocaină, cu o puritate de aproximativ 99%. Conform procurorului de caz, din cele 5 tone de precursor se putea obține o cantitate de 1 tonă de heroină. Astfel, cetățeanul străin, conducătorul auto al ansamblului de vehicule, a fost reținut și, ulterior, arestat preventiv pentru 30 de zile.

Situație în care niciunul dintre noi nu ar vrea să se regăsească.

Conștientizarea importanței noastre într-un fenomen devenit, deja, unul social, atât ca individ, cât și ca aparținător al unui grup, dincolo de noi, de ei și de ceea ce trebuie să facem, trebuie să ne determine să nu uităm că, prin ignoranță, oricare dintre noi poate fi șoferul ce transportă moartea.

Comisar-șef de poliție Octavian – Alexandru DUPOI

DIRECȚIA GENERALĂ ANTICORUPȚIE

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.