DB Schenker Romtrans ataca segmentul de depozitare

Un important proces de externalizare a activitatilor logistice pare sa fi demarat in tarile din Estul Europei, iar la acest aspect se adauga posibile intrari pe piata ale unor jucatori noi. In aceste conditii, cea mai mare companie de expeditii de pe piata romaneasca, DB Schenker Romtrans, a decis sa dezvolte segmentul de depozitare. Am discutat despre prezent si viitor cu Robert Pasaniuc – Business Development Contract Logistics DB Schenker Romtrans.

Ziua Cargo: Care sunt tendintele actuale ale pietei?

Robert Pasaniuc: Odata cu criza, s-a observat o tendinta, in mai multe tari din aceasta regiune, de externalizare a logisticii de catre companii care inainte isi aco­­pereau singure aceasta ne­voie. Acestea reprezinta una din­tre tintele noastre in acest mo­ment – producatori ro­mani precum si firme multinationale care au propriile depozite. Bulgaria, Ser­bia, Ungaria, Polonia sunt tari un­de se constata aceeasi tendinta.

Ce directii de dezvoltare abordati tinand cont de particularitatile Romaniei privind serviciile logistice?

In ultima perioada, dezvoltam seg­mentul de servicii logistice in toata tara nu numai in Bucuresti. Este mai avantajos pentru clientii nostri sa aiba si depozite zonale de­cat sa mearga pe ideea unui de­pozit central in Bucuresti. Tim­pul de tranzit si costurile de distri­butie sunt as­pecte importante ce sunt lua­te in considerare in analiza pro­iec­tului. De exemplu, dife­ren­tele de cost sunt foarte mari intre livra­rea marfii, sa spunem, la Arad dintr‑un depozit din Bucuresti, fa­ta de liv­ra­rea dintr-un depozit din Timi­soara. Reco­man­darea catre clienti este ace­ea de a opera din mai multe de­po­zite, pentru aco­pe­rirea pietei – Bu­curesti, Timi­soara, Cluj, Brasov, Iasi.

Exista o tendinta in piata de a face depozite acolo unde vinzi mai mult, iar in regiunea Tran­sil­va­nia piata este destul de dez­vol­ta­ta. In plus, sunt muntii, infra­struc­tura de­fi­citara iar clientii vor marfa in ma­xim 48 de ore. Astfel, une­ori, este mai rentabil sa ai sto­curile dislo­ca­te. Incercam sa con­sti­entizam cli­en­tii referitor la aceas­ta tendinta, la avantajele ce de­curg din adopta­rea acestui mo­del. Trebuie sa avem in ve­dere cos­turile majore care sunt re­pre­zen­tate de transport – peste 80%.

Retailerii au inteles, la randul lor, avantajele pe care le repre­zin­ta ope­rarea in mai multe de­po­zite. Costu­rile scad atat in ceea ce priveste dis­tributia, cat si co­lec­tarea marfurilor, indiferent daca este vorba despre importuri sau producatori romani.

Din punct de vedere al con­tro­lului asupra stocurilor, utilizarea mai multor depozite nu ridica pro­bleme. Lucram cu un WMS in­tegrat ce func­tio­neaza pe tot Sud-Estul Europei pentru DB Schen­ker, inclusiv in Austria.

Sunt si alte initiative pe care le-am avut pentru a creste compe­ti­tivitatea. Pentru a reduce cos­tu­rile clientilor si a avea un numar cat mai mic de camioane pe so­sele, am implementat double-deck trailers pentru cursele shuttle. Este vorba despre acele ca­mioane care preiau marfuri de la mai multi clienti. Practic, este un serviciu de grupaj, iar prin in­troducerea noilor semiremorci (cu etaj) am crescut coeficientul de incarcare de la aproximativ 60% din volum, la peste 90%. Pentru acest tip de transport, paletii, in ge­neral, nu sunt inalti si, practic, la o semi­remorca standard, se pier­dea foarte mult din volumul util. Tendinta ul­ti­mi­lor ani a fost de dezvoltare a gru­pa­jelor in timp ce FTL (full truck load) a inre­gis­trat scaderi.

Care este pozitia DB Schenker Romtrans pe piata locala?

Suntem numarul unu in Roma­nia pe activitatea de expeditie, sun­tem un jucator important ca si ope­rator portuar in Constanta, avand dane proprii, iar pe piata de logistica, unde am fost mai putin vizibili in ultima vreme, exi­sta o dezvoltare importanta. Am marit suprafetele de depozitare cu aproximativ 30% in regiunea Transilvania. Aparitia unor noi cli­enti face sa fie necesara cresterea suprafetelor si in Bucuresti, cu aproximativ 40%. La ora actuala, dispunem de aproximativ 70.000 mp de depozite. Suntem foarte atenti in selectarea clientilor pen­tru a ne asigura ca ajungem la un parte­ne­riat in care ambele parti castiga.

In Romania, concurenta este foar­te mare si, uneori, tarifele prac­ticate de unii coboara sub cos­turi. Asemenea practici duc la ser­vicii de slaba calitate si chiar intreruperea contractelor in ter­men scurt. Pentru clienti, acest lucru inseamna refacerea licitatiei, relocare…

Exista in Romania, la ora ac­tua­la, multe spatii de depozitare goa­le, multi logisticieni au supra­fete libere in depozitele lor si pre­fera sa-si limiteze pierderile co­bo­rand preturile cat mai mult.

Au existat cresteri de tarife privind serviciile logistice si de transport in ultima perioada?

Cresterile de tarife sunt legate in exclusivitate de majorarea pre­tu­lui carburantului. La fel ca multi alti furnizori de servicii de trans­port si distributie, avem in con­trac­tele incheiate o clauza prin care tariful este ajustat in functie de pretul car­bu­rantului, luand in calcul procentul de 40-45% cat re­prezinta ponderea carburantului in costuri.

Peste 80% din costul aferent unui proiect este legat de trans­port. Lucram, in general, cu sub­con­tractori dedicati, iar in mo­men­tele in care apar punctual depasiri de volum co­laboram si cu alti par­te­neri. Suntem, la ora actuala, nu­marul unu in Roma­nia din punctul de vedere al numa­ru­lui ca­mi­oa­nelor rulate.

In zonele in care avem depo­zi­te si hub-uri, lucram cu flote dedicate pentru distributie.

Pentru transportatori, DB Schen­ker este un partener de in­credere care plateste la timp sau chiar in avans. Oricum, in ultima perioada, s-a putut constata o di­mi­nuare a ofer­tei de transport in raport cu ce­re­rea si acest lucru ne face sa ma­rim numarul de sub­contractori cu care lucram pe transporturi.

DB Schenker face parte din Grupul DB care include:

– Transport public

– Transport feroviar de pasageri

– Transport feroviar de marfuri

– Transport rutier

– Venituri 33,5 miliarde euro

– Profit brut 2.483 milioane euro

– Angajati 240.000

DB Schenker a preluat Romtrans in 2008. In Romania dispune de:

– 1 sediu central

– 7 sucursale

– 70 puncte de lucru

– Peste 1.100 angajati

Radu BORCESCU

radu.borcescu@ziuacargo.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.