Descoperiți din timp detaliile care pot cauza daune în depozit

de decupat din PDF conform acestei fotoAccidente pot avea loc în fiecare hală/depozit dar inspecţiile regulate pot minimiza numărul şi efectul acestora.

Conform Standardului european SR EN 15635, referitor la Sisteme de depozitare, care este adoptat și ca standard român, inspecția periodică a rafturilor este obligatorie. Legislaţia românească stipulează, de asemenea, că angajatorul trebuie să ia toate măsurile necesare privind securitatea și sănătatea în muncă.

Micile schimbări care au loc de-a lungul anului (cauzate de mişcarea bunurilor, montarea şi remontarea rafturilor), precum şi loviturile curente generate prin uzul zilnic, pot influenţa negativ, în cele din urmă, capacitatea sau integritatea rafturilor. Aceasta poate duce la incidente într-o hală, generând posibilitatea apariției unor daune, atât materiale, cât şi umane. Prioritară devine, în acest context, descoperirea modificărilor suficient de devreme, pentru a evita costuri adiţionale viitoare. În acest sens, se dovedeşte esenţială inspecția rafturilor efectuată de un inspector bine pregătit.

Cum se concretizează

Raport de inspecţie: după fiecare inspecţie, veţi primi un raport în care se menţionează starea sistemului şi acţiunile necesare.

Tabele de încărcare: pentru fiecare raft produs de către Dexion, producătorul poate oferi un tabel de încărcare, care menţionează capacitatea maximă a sistemului, conform cu prevederile în domeniu.

Piese de schimb și accesorii de protecție: în urma inspecției rafturilor, poate rezulta necesitatea înlocuirii parțiale sau totale a modulului afectat. De asemenea, pot fi recomandate accesorii pentru siguranță (protecții de colț, protecții de coloană, picioare de sacrificiu, plase anticolaps, pini de siguranță etc.)

Inspectorul poate oferi soluțiile cele mai bune pentru creșterea siguranței în hală.

Beneficiile unei inspecții de rafturi:

– inspecție completă efectuată de profesioniști;

– inspectori experimentați;

– nu are loc o întrerupere a operațiunilor;

– raport detaliat de inspecție;

– prevenire a daunelor asupra oamenilor sau bunurilor;

– extinderea duratei de viață a sistemului de depozitare;

– descoperirea rapidă a riscurilor minimizează costurile reparațiilor viitoare.

Instruiți personalul – premieră în România

Începând cu 2016, Dexion oferă primele cursuri de siguranța rafturilor din România, conforme cu standardul relevant în domeniu, care vor permite beneficiarilor să aibă o persoană specializată, care să poată semnaliza din timp neconformitățile și să ia măsurile corective în cel mai scurt timp.

Alături de inspecțiile anuale, instrucțiile vor crește în mod semnificativ siguranța.

Asigurați-vă că angajații dumneavoastră știu ce trebuie să caute și cum să acționeze.

Ce spune Legea

HOTĂRÂRE nr. 1.146 din 30 august 2006, privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă:

„(…) ART. 5 (2) Pentru a garanta că cerinţele de securitate şi de sănătate sunt respectate şi orice deteriorări sunt depistate şi remediate la timp, angajatorul este obligat să ia măsurile necesare pentru ca echipamentele de muncă, care sunt supuse unor influenţe ce pot genera deteriorări susceptibile de a fi la originea unor situaţii periculoase, să facă obiectul:

  1. a) unor verificări periodice efectuate de persoane competente, în conformitate cu legislaţia şi cu practicile naţionale;
  2. b) unor verificări speciale, efectuate de persoane competente, în conformitate cu legislaţia şi cu practicile naţionale, de fiecare dată când s-au produs evenimente excepţionale, susceptibile să aibă consecinţe dăunătoare asupra securităţii echipamentului de muncă, cum ar fi modificări ale procesului de muncă, accidente, fenomene naturale, perioade prelungite de neutilizare.”

LEGE nr. 319 din 14 iulie 2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă:

„(…) ART. 6 (1) Angajatorul are obligaţia de a asigura securitatea şi sănătatea lucrătorilor în toate aspectele legate de muncă. (…)

ART. 37 (1) Neluarea vreuneia dintre măsurile legale de securitate şi sănătate în muncă de către persoana care avea îndatorirea de a lua aceste măsuri, dacă se creează un pericol grav şi iminent de producere a unui accident de muncă sau de îmbolnăvire profesională, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la un an la 2 ani sau cu amendă.”

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.