EXPEDITOR TRANSPORTURI RUTIERE

După ce în numărul din septembrie am abordat problema evaluării expeditorilor din transporturile rutiere, revenim cu un exemplu concret privind elementele urmărite într-un astfel de demers.

Unul dintre puţinele standarde de competenţă dezvoltate în ţara noastră în domeniul logisticii este acela de „Expeditor transport rutier“, ocupaţie des întâlnită în casele de expediţii, operatori logistici şi transportatori. Realizat în anul 2000, standardul este deja depăşit şi ar trebui adus la zi prin completarea cu elemente legate de protecţia mediului, cunoaşterea şi utilizarea tehnologiilor şi programelor informaţionale, noţiuni de centru de profit şi legislaţie nu numai în context de trafic internaţional, dar şi naţional şi comunitar. Orice standard de competenţă este format din două sau trei domenii de competenţă (competenţe fundamentale, de bază şi specifice). Dacă și competenţele fundamentale şi cele de bază pot fi la nivel teoretic verificate şi de către persoane fără o lungă experienţă în domeniu, pentru competenţele specifice este necesară participarea în procesul de evaluare a unor specialişti care să determine cu un grad bun de acurateţe nivelul la care se găseşte candidatul la momentul evaluării. Acest nivel o dată comunicat poate fi folosit atât ca bază în procesul de dezvoltare a carierei, cât şi poziţionarea candidatului pe o treaptă corectă de atribuţii şi încadrarea într-o grilă corectă de salarizare. Din păcate, standardele de competenţă nu reprezintă instrumente de lucru pentru mare parte din companiile ce operează pe piaţa românească şi poziţiile organizaţionale nu sunt suficient de provocatoare pentru a utiliza la maxim competenţele cerute prin standard, chiar dacă astăzi este incomplet.

Din perspectiva competenţelor specifice, acestea se împart în trei mari categorii: cele legate de relaţia cu clienţii, cele legate de relaţia cu furnizorii şi cele legate de zona organizaţională de gestionare şi control a operaţiunilor integrate.

Unităţi de competenţă

Care sunt principalele unităţi de competenţă specifice pentru această poziţie?

– Obţinerea informaţiilor complete asupra bunurilor ce trebuie transportate

– Selectarea şi recomandarea metodelor de transport a mărfurilor

– Organizarea transportului rutier de mărfuri

– Colaborarea cu alţi colaboratori pentru utilizarea în operaţiunile intermodale a celorlalte moduri de transport

– Procesarea documentaţiei de însoţire a mărfii şi pregătirea acesteia pentru procesul de vămuire acolo unde este cazul

– Procesarea documentaţiei de transport pentru marfă de transportat

– Procesarea documentelor financiare a mărfurilor şi pregătirea acesteia pentru procesul de vămuire acolo unde este cazul

– Selectarea furnizorilor de servicii de transport şi a serviciilor conexe

– Elaborarea cargo planului şi a soluţiilor de transport utilizând vehicul unic sau multi vehicul

– Elaborarea cargo planului şi a soluţiilor de transport în sistem de grupaj şi/sau cross docking

– Elaborarea calculaţiei de costuri pentru oferte comparative şi însumare de servicii de transport şi conexe

– Negocierea şi contractarea serviciilor de transport şi conexe

– Negocierea şi contractarea serviciilor suplimentare de asigurări acolo unde este cazul

– Elaborarea ofertei proprii pe baza calculaţiilor soluţiei alese

– Negocierea şi încheierea contractelor cu clienţii

– Verificarea vehiculelor/depozitelor şi mărfii că îndeplinesc condiţiile pentru derularea conformă a contractului

– Organizarea şi pregătirea documentaţiei pentru transportul mărfurilor

– Urmărirea executării transporturilor şi serviciilor conexe utilizând echipamente şi tehnologii informatice moderne

– Corectarea deviaţiilor şi neconformităţilor apărute pe durata derulării serviciilor prestate

– Raportarea abaterilor grave de la regulile şi reglementările în vigoare la nivel naţional şi internaţional

– Recepţionarea şi verificarea documentelor care să ateste realizarea transportului în condiţiile contractate

– Verificarea şi urmărirea profitabilităţii cursei/curselor contractate

– Verificarea şi urmărirea tranzacţiei financiare şi încasarea banilor de la client

– Verificarea şi urmărirea tranzacţiei pentru respectarea termenelor de plată la furnizor

– Derularea proceselor de recuperare a daunelor şi pregătirea întregii documentaţii necesare în caz de incidente pe durata contractului şi direcţionarea recuperării către entitatea în culpă

– Arhivarea şi păstrarea electronică şi fizică a documentelor de cursă pe durate determinate conform legii

– Bugetarea activităţii de expediţie şi urmărirea periodică a indicatorilor alocaţi.

Pentru ca un adevărat expeditor să poată derula toate aceste activităţi cu responsabilitate şi profesionalism, acesta are nevoie de un cumul mare de cunoştinţe aplicate pe o perioadă destul de lungă de timp care să îi permită şi acumularea de experienţe ca bagaj pentru cazurile ulterioare.

Cunoştinţe necesare

Ca să enumerăm câteva dintre cunoştinţele necesare, acestea sunt:

– Informaţii tehnice şi comerciale despre mijloacele de transport rutier

– Informaţii despre modul de desfăşurare a transporturilor

– Informaţii tehnice şi comerciale despre mărfuri

– Informaţii tehnice şi comerciale despre modurile de ambalare a mărfurilor

– Informaţii tehnice şi comerciale despre modurile de amarare a mărfurilor

– Informaţii tehnice şi comerciale despre mijloacele de urmărire şi control în trafic a vehiculelor

– Informaţii vamale

– Informaţii despre asigurări

– Informaţii despre contractele comerciale

– Convenţii internaţionale (CMR, TIR, Tranzit comunitar, ATA, CPD, CEMT, ADR, AETR), acorduri bilaterale

– Reglementări specifice ţărilor din aria deservită în domeniul transportului rutier

– Geografia ariei deservite şi rutele comerciale

– Noţiuni financiare de costuri, bugete şi centre de profit

– Tehnici de negociere

– Noţiuni de transfer a mărfurilor prin centre de distribuţie şi cross docking

– Noţiuni de depozitare în tranzit şi opţiuni de transbordare.

Ne-ar face o mare plăcere să reuşim să pregătim cât mai mulţi profesionişti şi să asigurăm în piaţă masă critică de specialişti în logistică, oricare ar fi specializarea lor, şi, de asemenea, să găsim între candidaţii la evaluarea de competenţe, persoane cu un grad înalt de specializare. Ceea ce nu vom face niciodată este rabatul de la calitate şi de la o evaluare corectă a competenţelor, centrul de evaluare dezvoltat de noi reprezentând garanţia unui proces complet şi transparent de evaluare, completat cu recomandări asupra programului de dezvoltare personală şi a carierei.

Adriana PĂLĂŞAN

Managing Partner Supply Chain Management Center

www.esupplychain.eu

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.