Finanțare pentru autobuze ecologice

Autoritățile publice și societățile vor fi obligate, din anul 2019, să cumpere vehicule ecologice de transport călători, potrivit Legii 37/2018 privind promovarea transportului ecologic. Din 2020 și companiile private vor avea aceeași obligație.

Dumitru Becșenescu, președinte NGVA România și președinte Antares Group: „În contextul preocupărilor majore privind impactul emisiilor poluante ale vehiculelor asupra sănătății umane, măsurile stimulative luate de autorități sunt binevenite. Salutăm implicarea responsabilă a Ministerului Mediului în elaborarea măsurilor stimulative de îmbunătățire a calității aerului în România.

Ministrul Mediului a emis, în acest sens, prin Ordinul 741/2018, publicat în Monitorul Oficial la 31 iulie, Ghidul de finanțare a Programului privind îmbunătățirea calității aerului și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, utilizând autovehicule mai puțin poluante în transportul public local de persoane.

Obiectul programului îl reprezintă achiziționarea de autobuze noi electrice, hibride, alimentate cu CNG și troleibuze noi, prin finanțarea nerambursabilă acordată din Fondul pentru mediu, din sumele obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră (GES).

80% finanțare nerambursabilă

Finanțarea nerambursabilă, asigurată de Autoritate, se acordă în cuantum de până la 80% din prețul de achiziție al autobuzului/troleibuzului. Suma maximă finanțată în funcție de numărul de locuitori este:

– 35.000 – 200.000 locuitori – buget maxim 20 de milioane de lei;

– 200.001 – 400.000 locuitori – buget maxim 110 milioane de lei;

– peste 400.001 locuitori – buget maxim 340 milioane de lei.

Finanțarea este nerambursabilă, ca procent din cheltuielile eligibile ale proiectului. Contribuția proprie a solicitantului și cheltuielile neeligibile vor fi asigurate din surse financiare proprii.

Sunt eligibile, în cadrul programului, unitățile administrativ teritoriale – municipii reședință de județ, inclusiv Municipiul București, declarate conform prevederilor Legii 351/2001.

Criterii de eligibilitate

Este eligibil proiectul care îndeplinește, cumulativ, următoarele criterii:

  1. a) autovehiculele solicitate prin cererea de finanțare vor fi din categoria M3: autobuze electrice, autobuze electric hibride, autobuze alimentate cu GNC sau troleibuze;
  2. b) proiectul pentru care se solicită finanțare nu a beneficiat și nu va beneficia de o altă finanțare pentru aceleași cheltuieli eligibile, din alte fonduri naționale sau/și comunitare.

Sunt considerate eligibile cheltuielile pentru achiziționarea autobuzelor electrice, electric hibride, a celor alimentate cu GNC, noi, și a troleibuzelor noi, precum și TVA, dacă aceasta este nedeductibilă.

Suma aprobată nu se poate suplimenta, beneficiarul fiind obligat să asigure din surse proprii cheltuielile suplimentare necesare finalizării investiției.

Începând cu cererea de decontare nr. 2, beneficiarul este obligat să depună dovada achitării valorii finanțate din Fondul pentru mediu la cererile de decontare anterioare, inclusiv dovada achitării contribuției proprii.

Monitorizarea finanțării

Monitorizarea finanțării acordate în cadrul programului se face de către structura de specialitate responsabilă cu monitorizarea implementării proiectelor, pe o perioadă de 3 ani de la înregistrarea raportului de finalizare la Registratura Autorității.

Este obligatorie înmatricularea permanentă, pe numele beneficiarului, a autovehiculului nou achiziționat în cadrul programului, în termen de 90 de zile de la data procesului verbal de predare – primire a acestuia, precum și asigurarea CASCO a acestora, pe toată durata de monitorizare.

Beneficiarul va menține investiția realizată, asigurând mentenanța și serviciile asociate necesare în perioada de garanție stabilită de către producător. Este interzisă înstrăinarea sau grevarea cu sarcini a autovehiculului nou achiziționat în cadrul programului, în perioada de monitorizare.

Subvenții pentru camioane CNG și LNG în Germania

Ministrul Federal al Transporturilor din Germania, Andreas Scheuer, a prezentat, în vara acestui an, liniile directoare de finanțare privind acordarea subvențiilor pentru camioanele eficiente din punct de vedere energetic, cu emisii scăzute de dioxid de carbon, utilizând gaz natural comprimat (CNG) și gaz natural lichefiat (LNG).

Sunt eligibile firmele de transport public de marfă înregistrate în Germania, iar cerea pentru primirea subvenției trebuie depusă înainte de contractarea autovehiculului.

Subvențiile sunt acordate pentru camioane noi CNG sau LNG, cu masă totală minimă de 7,5 t și norme de poluare peste standardele impuse la nivel de UE.

Valoarea subvenției per autovehicul este de 8.000 de euro pentru CNG și de 12.000 de euro pentru LNG.

Subvenția este limitată la 500.000 de euro per companie și nu poate depăși 40% din costul vehiculului.

Vehiculele care au primit subvenții trebuie să rămână la beneficiar, înmatriculate în Germania, timp de cel puțin 4 ani consecutiv.

Numai în 2018, 10 milioane de euro vor fi disponibile pentru acest program de finanțare, care va funcționa până la sfârșitul anului 2020, existând și posibilitatea de prelungire.

Noua schemă de subvenționare reduce, în mod semnificativ, creșterea investiției pe care o presupune achiziționarea camioanelor CNG și LNG și contribuie la creșterea profitabilității acestora.

În plus, acest program indică faptul că, pentru Germania, gazul natural este, acum, acceptat ferm ca înlocuitor pentru motorină, pentru sectorul de transport de marfă. Există aproximativ 900 de stații CNG în Germania, iar rețeaua stațiilor LNG este în curs de dezvoltare. Prima stație LNG din Germania a fost deschisă în 2016, la Ulm, iar construcția altor 10 stații a demarat.

Este de așteptat ca și alte state europene să urmeze exemplul Germaniei.

Amintim faptul că, în ultimii ani, constructorii de camioane au dezvoltat motoare pe gaz de mare putere, ce pot răspunde solicitărilor specifice transportului greu.

În România, Denisson Energy, firmă membră a grupului Antares, și Asociația Gazului Natural pentru Vehicule, NGVA România, dezvoltă proiectul CNG România, care vizează implementarea a 9 stații de alimentare a vehiculelor cu gaz natural comprimat (CNG) de-a lungul coridoarelor pan-europene.

Proiectul, în valoare de 5,2 milioane de EUR, este derulat în cadrul programului CEF al Agenției pentru Inovație și Rețele (INEA) a Comisiei Europene și este cofinanțat de Uniunea Europeană cu 85% din valoarea acestuia.

Detalii despre proiect și stadiile de implementare puteți găsi accesând www.cngromania.eu.

Notă: Responsabilitatea privind această publicație revine integral autorului. Uniunea Europeană nu este responsabilă pentru modul în care sunt utilizate informațiile publicate.

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.