Germania, la zi

Cum se aplică legislaţia germană privind salariul minim în cazul transportatorilor rutieri români? Am încercat să obţinem informaţii la zi pe această temă de la Radu Dinescu, secretarul general UNTRR, uniune care a reprezentat vocea României într-un dialog direct cu autorităţile germane şi europene.

Radu Dinescu, Secretar General UNTRR

Ziua Cargo: Ce informaţii aveţi privind punerea în aplicare a noilor reglementări legate de salariul minim în Germania?

Radu Dinescu: Noua lege a salariului minim pe economie se aplică tuturor angajaţilor care lucrează pe teritoriul Germaniei, indiferent de locaţia sediului angajatorului şi indiferent de data la care a fost semnat contractul de muncă.

Știm că Autoritatea Vamală din Germania este desemnată să verifice dacă angajatorii respectă prevederile Legii MiLoG. Astfel că această autoritate poate avea acces la contractele de muncă, la procesele verbale şi la toate documentele pe care le deţine un operator de transport. Prin semnarea formularului de Notificare, angajatorul este de acord cu punerea acestor acte la dispoziţia autorităţilor vamale. Aşteptăm ca autorităţile din Germania să publice Normele de aplicare a Legii pentru informaţii suplimentare.

Se aplică, din punctul dumneavoastră de vedere, aceste reglementări şi companiilor româneşti care fac transport internaţional pe relaţia Germania sau tranzitează această ţară?

Ar fi bine dacă punctul nostru de vedere ar putea fi impus – pentru că răspunsul ar fi simplu: NU AR TREBUI SĂ SE APLICE COMPANIILOR de transport rutier DIN ROMÂNIA!

Cu toate că Legea de reglementare a salariului minim pe economie (MiLoG) nu se referă în mod expres la firmele de transport, se aplică tuturor tipurilor de transport efectuat de către operatorii străini – direct, cabotaj şi tranzit. UNTRR a consultat atât autorităţile din Germania privind aplicarea acestei Legii operatorilor de transport cât şi câteva cabinete de avocatură. Dacă autorităţile au dat un răspuns foarte clar şi au spus că Legea se aplică tuturor şoferilor care fac transporturi directe sau tranzit, avocaţii au oscilat. Anumiţi avocaţi sunt de părere că în cazul în care şoferii doar tranzitează teritoriul Republicii Federale atunci Legea MiLoG nu ar trebui să se aplice. Însă pentru că legislaţia este nouă şi nu există o practică judiciară se feresc să confirme cu certitudine acest aspect. Ei îndrumă angajatorii să respecte Legea deoarece activitatea conducătorilor auto profesionişti nu se reduce numai la încărcarea şi/sau descărcarea mărfurilor pe teritoriul Germaniei, ci cuprinde şi conducerea vehiculului.

Considerăm că prin impunerea abuzivă a legii salariului minim pe economie transportatorilor rutieri străini, Germania creează un precedent periculos pentru Uniunea Europeană – impunând regulile sale naţionale celorlalte 27 State Membre UE, fără Comisia Europeană sau Parlamentul European!

Uniunea Naţională a Transportatorilor Rutieri din România îşi exprimă îngrijorarea faţă de noua abordare a Germaniei, care poate împinge Europa pe un drum al neo-protecţionismului care va afecta, în final, competitivitatea de ansamblu a UE în faţa altor competitori globali!

Sunt acceptate diurnele pentru atingerea venitului minim solicitat în Germania?

În luna decembrie, UNTRR a solicitat Vămii din Germania mai multe informaţii privind aplicarea Legii MiLoG, ridicând inclusiv problema diurnei. Vama din Germania a spus că nu intră în competenţa sa şi a retransmis întrebarea Ministerului Muncii, care urmează să ne transmită un răspuns la finalul lunii ianuarie, începutul lunii februarie. În data de 14 ianuarie, am primit un e-mail de la autoritatea vamală, prin care eram informaţi că, la calcularea salariului minim de 8,5 euro pe oră, se iau în considerare şi sumele de bani pe care le primesc angajaţii peste salariu minim trecut în contractul de muncă (primele sau alte sume ca bonusuri).

Cum vor fi controlate aceste prevederi şi ce amenzi pot risca transportatorii români? Pot fi trase la răspundere şi casele de expediţie pe această temă?

Până la publicarea Normelor, nu ştim cum vor fi verificate aceste prevederi, însă ştim că amenda poate ajunge până la 30.000 euro, pentru neprezentarea la timp, corect şi complet a informaţiilor solicitate în formularul de notificare a vămii germane. Amenda maximă prevăzută în lege este de 500.000 euro!

Cum caracterizaţi cadrul internaţional actual? La ce ne putem aştepta în perioada următoare din punctul de vedere al introducerii de măsuri protecţioniste?

Primul precedent a fost creat de Finlanda prin introducerea, din 25 aprilie 2013, a limitării la maximum 10 operaţiuni de cabotaj în 3 luni, peste prevederile Regulamentului 1072. Restricţia a rămas valabilă şi nesancţionată de CE, în ciuda protestelor trimise de industria transporturilor rutiere prin care avertizam că se creează un precedent periculos.

Începând cu 1 septembrie 2013 a fost introdusă, de asemenea, limitarea cabotajului la intrarea cu un vehicul gol în Danemarca. Al treilea precedent a fost oferit de Franţa – însă noile reglementări nu au fost puse încă în aplicare – amenda de 30.000 euro şi un an de închisoare pentru administratorul firmei al cărei şofer face repausul săptămânal normal în cabina camionului. Acum este rândul Germaniei.

Toate aceste măsuri au fost generate de faptul că aceste ţări nu au reuşit în 2012 şi 2013 să modifice Regulamentul 1071 privind accesul la profesie şi Regulamentul 1072 privind accesul la piaţa transport mărfuri prin introducerea unor măsuri restrictive. Între propunerile de modificare, figura o propunere similară cu măsura introdusă de Germania – înscrierea şoferilor într-un registru şi dovedirea că sunt plătiţi cu salariul minim al ţării pe teritoriul căreia îşi desfăşoară activitatea.

Dintre UE 12, UNTRR a fost singura voce care, în 2012-2013, în cadrul audierilor din CE, PE și grupul la nivel înalt s-a opus oricărei limitări a accesului la piaţă sau la profesie, considerând că liberalizarea completă şi imediată este singura măsură care poate asigura un echilibru sănătos în piaţa de transport rutier europeană. Abordarea a fost respinsă de statele din UE 15. Atunci s-a agreat că, dacă nu putem face un pas mare înainte spre liberalizarea totală, este interzis să mergem înapoi şi să limităm accesul la profesie sau la piaţă. S-a agreat că vom realiza paşi mici înainte spre liberalizare – prin renunţarea la limitarea la 3 curse de cabotaj în 7 zile, permiţându-se oricâte operaţiuni de cabotaj în 7 zile. Abordarea nu s-a materializat în modificarea Regulamentelor 1071/1072 în principal din cauza faptului că statele UE 15 au fost nemulţumite că nu pot introduce limitări. Aceasta în ciuda scopului declarat cu 10 ani în urmă de a liberaliza piaţa de transport rutier în Europa până cel târziu în 2018!

Ne aşteptăm ca la revizuirea Regulamentelor 1071/1072/1073 să se ducă o luptă puternică între conceptul de liberalizare dorit de UE 13 şi conceptul de limitări subiective dorit de UE 15!!!

Paşi de urmat pentru a fi în legalitate

Cărăuşii trebuie să trimită o notificare în limba germană la Bundesfinanzdirektion West din Köln înaintea începerii operaţiunii de transport pe teritoriul german utilizând formularul cu numărul 033037. Acest formular conţine:

  • Numele, prenumele şi data naşterii angajatorului
  • Începutul şi durata estimată a operaţiunii pe teritoriul german
  • Adresa unde documentele sunt depozitate
  • O confirmare prin care se certifică faptul că, la cerere, angajatorii vor prezenta dovada că salariul minim a fost plătit şoferului.

Notificarea trebuie să conţină toate operaţiunile pe o perioadă de până la 6 luni. Astfel, operatorii pot lista numele tuturor şoferilor care vor efectua transporturi pe teritoriul Germaniei pentru perioada 01.01.2015-30.06.2015 şi toate transporturile cuprinse între aceste date vor fi acoperite.

Această notificare trebuie doar să fie transmisă, autorităţile din Germania nu vor răspunde şi nici nu vor aproba această notificare.

Serviciile Comisiei Europene au lansat o investigaţie cu privire la noua lege germană şi sunt în curs de iniţiere, foarte curând, a procedurii de pre-infringement (EU Pilot), în urma sesizărilor transmise de Secretariatul IRU la cabinetele Comisarilor Europeni pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi Transport.

Puteţi consulta pe site-ul www.ziuacargo.ro răspunsul primit de UNTRR din partea lui Sebastian Gromig, şeful serviciului economic al Ambasadei Germaniei în România. Surse din piaţă ne-au declarat că vehicule româneşti au fost oprite în trafic şi verificate pe teritoriul Germaniei. Chiar dacă nu au fost abordate elemente privind plata şoferului, autorităţile germane de control ştiau cu exactitate momentul şi locul în care vehiculul respectiv intrase în ţară.

Meda BORCESCU

meda.borcescu@ziuacargo.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.