Health & Wellbeing (II)

În articolul din acest număr, vom începe să ne conturăm o idee despre „Politica de Health & Wellbeing”.

Daniel Alexa

Așa cum suntem deja obișnuiți, fiecare companie care a aderat la un standard cerut de piață a întocmit cel puțin o politică, fie că fost pentru ISO 9001, 14001, 18001 etc.

Un standard apropiat de Health & Wellbeing este ISO 26000, care identifică șapte subiecte centrale pe care organizațiile (instituții guvernamentale, companii, sindicate, asociații de consumatori, ONG-uri etc.) trebuie să le abordeze în mod integrat. Pentru fiecare dintre acestea, standardul oferă informații privind scopul, relația cu responsabilitatea socială, principii, considerente și acțiuni corelate.

Ele sunt:

 • guvernanța organizațională – încorporarea celor șapte principii ale responsabilității sociale în procesele decizionale și operaționale
 • drepturile omului – drepturi civile și politice, economice, culturale și sociale. O recomandare importantă este aceea ca organizațiile, prin activitățile lor, nu trebuie să îngrădească accesul la resurse esențiale (precum apa)
 • condiții de muncă – recrutarea și promovarea responsabilă a angajaților, proceduri de rezolvare a plângerilor, transferul și relocarea angajaților, formare, sănătate, securitate în muncă, igienă industrială, remunerație, timp de lucru
 • mediul – abordarea precauțională, evaluarea și managementul riscului de mediu, aplicarea principiului „poluatorul plătește”, luarea în considerare a ciclului de viață al produsului, producție curată și eco-eficientă, abordarea sistemului produs-serviciu, achiziții durabile, conștientizare și sensibilizare a publicului
 • practicile de afaceri – comportamentul etic al organizațiilor în relații cu alte organizații, cu scopul de a genera output-uri responsabile
 • problemele consumatorilor – Ghidul Națiunilor Unite pentru Protejarea Consumatorului
 • implicarea socială – organizațiile trebuie sa fie un „bun cetățean” al comunităț

Principiile Responsabilității Sociale identificate de ISO 26000 sunt:

 • accountability – organizația trebuie să „dea socoteală” pentru impactul asupra societății, economiei și mediului
 • transparența – pentru deciziile și activitățile care au un impact asupra societății și a mediului
 • comportament etic – comportament organizațional onest, echitabil și integru
 • respect pentru interesele stakeholder-ilor
 • respect față de lege
 • respect pentru normele internaționale de comportament – este vorba de principalele norme folosite în dreptul internațional
 • respectarea drepturilor omului – identificarea și prevenirea oricăror abuzuri.

Conținutul politicii

 • Declarație angajament
 • identificarea pericolelor potențiale sau a circumstanțelor care ar putea contribui la niveluri necorespunzătoare de stres legate de locul de muncă și la evaluarea riscurilor de conduită pentru eliminarea sau controlul riscurilor generate de astfel de stres; aceste circumstanțe și evaluările riscurilor vor fi, apoi, revizuite periodic
 • consultarea cu reprezentanții relevanți din domeniul securității ocupaționale, reprezentanți ai salariaților, sindicate și ai altor părți interesate (de exemplu, șefii de departamente), pe probleme legate de bunăstarea personalului
 • creșterea gradului de conștientizare și înțelegere a aspectelor legate de stres și importanța sănătății și bunăstării generale, prin identificarea, prevenirea, controlul și monitorizarea ulterioară a cauzelor stresului la locul de muncă, inclusiv, acolo unde este cazul, formarea și promovarea sănătății la locul de muncă
 • asigurarea unei pregătiri pentru toți managerii și personalul de supraveghere în ceea ce privește practicile de bună gestionare adecvate acestei politici
 • furnizarea unui serviciu de consiliere confidențial pentru personalul a cărui bunăstare este afectată negativ de stres
 • asigurarea faptului că sunt furnizate resurse adecvate pentru a permite managerilor să implementeze strategia de bunăstare convenită.
 • Obiectivele urmărite în urma aplicării politicii
 • asigurarea unui sistem de lucru și informații despre minimizarea riscurilor pentru sănătate
  • implementarea responsabilităților specifice
 • educarea personalului cu privire la cauzele, efectele și gestionarea stresului
 • dezvoltarea în parteneriat cu reprezentanții salariaților sau sindicat care vizează îmbunătățirea sănătății la locul de muncă
 • oferirea de sprijin relevant personalului.
 • Pași de urmat în realizarea obiectivelor
 • efectuarea evaluării de risc pentru a identifica problemele de sănătate și bunăstare legate de muncă
 • implementarea măsurilor de control adecvate pentru a minimiza riscurile pentru sănătate și bunăstare
 • monitorizarea și aranjamentele de audit într-un efort de îmbunătățire a calității mediului de lucru
 • creșterea gradului de conștientizare a cauzelor, semnelor și simptomelor stresului și a bolilor legate de stres și a modului în care societatea sprijină persoanele
 • aducerea la cunoștința tuturor managerilor a politicii privind sănătatea și bunăstarea și modul de utilizare eficientă a acestora
 • educarea angajaților în tehnici de recunoaștere și pentru a face față situațiilor potențial stresante
 • oferirea tuturor salariaților de informații despre serviciile sociale corespunzătoare complementare
 • Indicatori de performanță

Măsuri pentru monitorizarea performanței și bunăstării angajaților:

 • absențele vor fi înregistrate și monitorizate, pentru dezvoltarea tiparelor
 • chestionarele de ieșire vor fi utilizate și vor fi urmate de interviuri de ieșire, după caz
 • utilizarea Serviciului de Sănătate și Consiliere Ocupațională va fi monitorizată fără încălcarea confidențialității
 • HR va efectua o analiza bienală, convenită în comun cu sindicatele, asupra indicatorilor de bunăstare a personalului, pentru a identifica tendințele sau punctele fierbinți
 • alte forme de colectare a datelor vor fi, de asemenea, utilizate pentru a include recomandările de auto-sesizare și referire la sindicate.

Responsabilități

Responsabilitățile managementului de vârf:

 • angajarea conducerii la toate nivelurile în importanța gestionării bunăstării personalului
 • alocarea resurselor adecvate pentru a permite managerilor să prezinte proactiv strategia convenită, utilizarea serviciilor de consiliere și a sesizărilor de sănătate, pentru avizul expertului
 • se asigura că inițiativele, comportamentele, sistemele și politicile proactive identificate sunt încorporate în cultura organizației
 • se asigură că strategia este condusă prin responsabilitate colectivă la nivel de conducere senior
 • se asigură că directorul resurselor umane are o responsabilitate majoră de a monitoriza livrarea și de a alerta echipa de conducere în ceea ce privește problemele.

Responsabilitățile șefilor de departamente:

 • implementarea și promovarea activă a principiilor și comportamentelor care contribuie la bunăstarea personalului
 • alerta față de situația personală a angajaților și oferind, dacă este cazul, un sprijin suplimentar membrilor personalului care prezintă riscuri pentru bunăstarea lor, proveniți din munca externă, de ex. detenție sau separare
 • asigurarea unei comunicări eficiente între conducere și personal
 • în special, asigurarea unei comunicări eficiente în cazul în care există schimbări organizaționale și/sau procedurale care pot duce la creșterea nivelului de stres la locul de muncă
 • asigurarea faptului ca hărțuirea și discriminarea nu sunt tolerate în cadrul departamentului.

Managerii de linilor de producție:

 • solicită departamentului HR să efectueze evaluări ale riscului de stres, atunci când se constată că un angajat suferă de stres sau unde există un risc perceput de stres și se asigură că toate măsurile rezonabile identificate sunt puse în aplicare
 • se asigură că angajații sunt consultați în orice moment cu privire la toate aspectele legate de angajarea lor, care pot provoca stres sau impact asupra sănătății și bunăstării lor, atunci când sunt planificate schimbări care le afectează
 • se asigură că angajații beneficiază de o pregătire și de resurse adecvate pentru a-și îndeplini sarcinile
 • se asigură că personalului i se oferă oportunități de dezvoltare adecvate
 • gestionează absența în conformitate cu politica de gestionare stabilită
 • iau în considerare încărcările de lucru, pentru a se asigura că locurile de muncă sunt realiste și ușor de gestionat
 • monitorizează orele de lucru, orele suplimentare și sărbătorile, pentru a încuraja persoanele sa ia pauze în conformitate cu legislația
 • trebuie să se familiarizeze cu politica privind demnitatea și respectul la locul de muncă în ceea ce privește hărțuirea și discriminarea și să se asigure că angajații sunt conștienți de faptul că acest lucru nu este tolerat
 • trebuie să recunoască faptul că angajații pot avea experiențe în viața lor privată care îi pot face vulnerabili la presiuni la locul de muncă și care pot avea o influență temporară asupra performanței muncii lor, de exemplu, probleme de sănătate sau circumstanțe personale
 • trebuie să trateze toate discuțiile cu angajații în legătură cu stresul personal ca fiind confidențiale, cu excepția cazului în care este necesar ca alții să se implice în rezolvarea problemei, iar angajatul își dă acordul în scris pentru dezvăluire etc.

Departamentul de Resurse Umane:

 • oferă asistență și îndrumare personalului privind politica privind sănătatea și bunăstarea
 • monitorizează punerea în aplicare a politicii din cadrul companiei cu toate părțile interesate relevante
 • oferă managerilor de linie instruire în toate aspectele legate de aceasta politică
 • furnizează îndrumări managerilor de linie cu privire la punerea în aplicare a politicii pentru a include gestionarea corespunzătoare a sarcinilor individuale de lucru
 • sfătuiește, îndrumă și sprijină departamentele în efectuarea evaluărilor riscului de stres de către persoane instruite, conform solicitării managerilor de linie
 • oferă sprijin angajaților care suferă de stres și îi sfătuiește pe aceștia și pe managerii de linie privind sprijinul disponibil
 • face trimiteri către Serviciul de Sănătate Ocupațională sau către un consilier, în conformitate cu Politica de management al absenței
 • crește gradul de conștientizare în rândul întregului personal cu privire la importanța echilibrului dintre muncă și viață.

Angajații:

 • trebuie să acorde o atenție deosebită sănătății și siguranței proprii și să coopereze cu conducerea în orice măsură luată pentru a reduce stresul
 • trebuie să se angajeze sa evite provocarea de probleme de sănătate și bunăstare celorlalți angajați, inclusiv acționând în conformitate cu principiile politicii privind demnitatea și respectul la locul de muncă
 • trebuie să fie proactivi în identificarea ocaziilor când pot suferi probleme de sănătate și bunăstare, fie legate de muncă, fie din cauza unor factori externi
 • în cazul în care angajații se simt incapabili să discute problemele cu managerii lor, aceștia sunt încurajați sa discute acest lucru cu ofițerul pentru sănătate și siguranță, reprezentantul HR sau reprezentantul lor
 • sunt încurajați să profite de oportunitățile de consiliere și instruire.

(Sursa: www.societal.ro)

Daniel ALEXA

alexa.daniel@safety-health.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.