O nouă lege pentru ONRC: firmele, înființate online

Parlamentul a adoptat o nouă lege pentru organizarea și funcționarea Oficiului Național al Registrului Comerțului (ONRC), care transpune în legislația națională noutăți din cea europeană, în privința simplificării regulilor de interacționare a instituției cu firmele și persoanele fizice.

foto: Jean-Mihai Pîlșu

Concret, formalitățile de înființare a companiilor se vor derula online. Astfel, actul constitutiv se va putea întocmi prin completarea unui formular-tip, cu opțiuni predefinite, disponibil pe site-ul ONRC, și se va semna de către toți fondatorii sau de reprezentanții acestora cu semnătură electronică calificată. Cererile de înregistrare și înscrisurile depuse în susținerea acestora, ce sunt întocmite de avocați sau de notari publici, se vor putea semna de către aceștia cu semnătură electronică calificată și se vor putea transmite online.

Certificatele de înmatriculare și certificatele constatatoare vor putea fi emise și în format electronic, semnate cu semnătură electronică calificată/sigiliu electronic calificat.

Ce s-a eliminat din vechea lege

Totodată, a fost eliminată din vechea lege cerința de efectuare a vărsământului aportului la capitalul social al SRL-urilor la momentul constituirii (se va face etapizat), a acordului Secretariatului General al Guvernului (SGG) și al autorităților locale pentru folosirea anumitor cuvinte în denumire (verificarea va fi făcută intern, la ONRC), a depunerii unor declarații pe propria răspundere și a cerinței depunerii specimenului de semnătură pentru reprezentanții legali.

Registrator, o nouă ocupație

În cadrul ONRC, se înființează ocupația de registrator, cu specialitate juridică. Accesul la profesie se va face pe bază de examen sau concurs, iar numirea și eliberarea din funcție va fi făcută de directorul general al ONRC. Registratorul va răspunde disciplinar, civil și penal pentru faptele sale.

Astfel, înregistrarea în registrul comerțului se va face în baza controlului de legalitate făcut de un registrator. Această persoană se va ocupa de controlul prealabil înregistrării companiilor, dar și de fuziuni, divizări, dizolvări și radieri.

„Înregistrarea în registrul comerțului se face în baza încheierii registratorului, prin care se soluționează cererile de înregistrare sau, după caz, în baza unei hotărâri judecătorești definitive, ori, acolo unde legea prevede, a unei hotărâri executorii. În cazul în care înregistrarea se dispune prin hotărâre judecătorească, aceasta se poate realiza și în baza actului procedural care redă dispozitivul hotărârii judecătorești. Încheierea registratorului este executorie, dacă legea nu prevede altfel”, se arată la articolul 5.

Acces online la informații despre firme din UE

Accesul va fi făcut online la informațiile despre firme, chiar și în cazul celor din alte state UE. „ ONRC asigură interoperabilitatea Registrului Comerțului cu sistemul de interconectare a registrelor comerțului din statele membre ale Uniuni Europene, documentele și informațiile fiind disponibile în format standard de mesaj și fiind accesibile prin mijloace electronice, cu respectarea standardelor de securitate pentru transmisia și schimbul datelor, în condițiile legii”, prevede noul act normativ. Documentele și informațiile referitoare la persoanele fizice și juridice înregistrate în Registrul Comerțului se vor arhiva și în format electronic, pentru a permite furnizarea rapidă de copii electronice, certificate de pe actele prezentate (chiar dacă acestea au fost depuse în format tipărit).

Mai multe date în registru

O să devină disponibile mai multe date în registru. De exemplu, cele referitoare la sucursale (în registrul sucursalei, date despre societatea-mamă dintr-un alt stat membru și, invers, în registrul societății-mamă, informații despre sucursală).

Odată intrat în vigoare, după promulgarea de către președintele Klaus Iohannis, noul act normativ va înlocui prevederile actuale ale Legii 26/1990 (Legea ONRC), cele ale Legii 359/2004 (simplificarea formalităților de înregistrare a persoanelor fizice și juridice) și cele ale Ordonanței de Urgență 116/2009 (unele măsuri privind înregistrarea la ONRC).

Magda SEVERIN

magda.severin@ziuacargo.ro

foto: Jean-Mihai Pîlșu

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.