ORDIN DE MINISTRU: Autovehicule imobilizate pentru manipularea tahografului

Ministrul Transporturilor și Infrastructurii (MTI), Cătălin Drulă, a pregătit pedepse mai aspre pentru șoferii care manipulează tahograful.

Ministrul a pus în dezbatere publică, în acest sens, un proiect de ordin pentru modificarea Normelor metodologice privind controlul perioadelor de conducere, pauzelor și perioadelor de odihnă ale șoferilor profesioniști, cuprinse în Ordinul MT 1.058/2007, care prevede și modul în care sunt instalate și utilizate tahografele. Amintim că, în ianuarie 2021, a intrat în vigoare OUG 221/2020, care transpune, în legislația națională, noutățile legislative apărute în luna iulie 2020, la nivel european, odată cu publicarea, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (UE), a Regulamentului 1.054/2020.

Astfel, în cazul în care reprezentanții Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier (ISCTR) descoperă că s-a umblat la tahograf, ei vor reține plăcuțele de înmatriculare ale mașinii de transport marfă sau persoane.

Acte la control

Iată cum va fi modificat, concret, Ordinul MT 1.058/2007, în concordanță cu regulamentele europene în domeniu.

Astfel, la controalele în trafic, echipajele ISCTR vor verifica, pe lângă respectarea perioadelor de conducere zilnică și săptămânală, a pauzelor și a perioadelor de repaus zilnic și săptămânal, următoarele:

„Foile de înregistrare pentru zilele precedente, care trebuie deținute la bordul vehiculului în conformitate cu articolul 36 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (UE) 165/2014 și/sau datele înregistrate pentru aceeași perioadă pe cardul conducătorului auto și/sau în memoria aparatului de înregistrare în conformitate cu anexa II la Directiva 2006/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului și/sau pe foile imprimate; cazurile de depășire a vitezei permise a vehiculului pentru perioada menționată la articolul 36 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (UE) 165/2014, definite ca perioade de peste un minut în care viteza vehiculului este mai mare de 90 km/h pentru vehiculele din categoria N3 sau de 105 km/h pentru vehiculele din categoria M3 (categoriile N3 și M3 astfel cum sunt definite în Regulamentul (UE) 2018/858 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2018 privind omologarea și supravegherea pieței autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și ale sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective, de modificare a Regulamentelor (CE) 715/2007 și 595/2009 și de abrogare a Directivei 2007/46/(CE)); funcționarea corectă a aparatului de înregistrare, respectiv identificarea unui posibil abuz asupra aparaturii și/sau a cardului conducătorului auto și/sau a foilor de înregistrare sau, dacă este cazul, prezența documentelor prevăzute la articolul 16 alineatul (2) din Regulamentul (CE) 561/2006.”

ISCTR cu detectare la distanță

De asemenea, ISCTR își va dota echipajele de control cu echipamente de detectare timpurie la distanță a încălcărilor, conform prevederilor art. 9 alin. (2) din Regulamentul (UE) 165/2014. În cazul în care există dovezi de fraudare a tahografului, echipajul de control va însoți vehiculul la un atelier autorizat pentru instalarea, repararea sau inspecția tahografelor ori a limitatoarelor de viteză, situat în apropiere, unde va efectua teste suplimentare pentru verificarea integrității aparatului.

„Dacă șoferul refuză, inspectorul aplică dispozițiile legale în vigoare privind refuzul deplasării. (…) Echipajul de control al ISCTR solicită atelierului autorizat să efectueze teste suplimentare, conform articolului 38 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (UE) 165/2014.”

Reținerea plăcuțelor

În cazul în care, în urma verificărilor efectuate se detectează un dispozitiv de manipulare a tahografului, inspectorul aplică imobilizarea autovehiculului, prin reținerea plăcuțelor de înmatriculare, „până la îndeplinirea condițiilor legale pentru continuarea transportului”.

„Plăcuțele cu numărul de înmatriculare se rețin în baza unui proces-verbal întocmit în două exemplare, pe care le semnează agentul constatator și conducătorul auto. În cazul în care conducătorul auto refuză se semneze și/sau să primească un exemplar, agentul constatator va consemna acest lucru în procesul-verbal. Pe exemplarul procesului-verbal de reținere a plăcuțelor cu numărul de înmatriculare, care se păstrează de către agentul constatator, se consemnează și returnarea acestora”, prevede proiectul de ordin.

„Conducătorul auto sau reprezentantul legal al operatorului de transport rutier/ întreprinderii de transport rutier în cont propriu care deține vehiculul imobilizat are obligația de a se deplasa la sediul inspectoratului teritorial din care fac parte inspectorii care au aplicat măsura imobilizării, pentru a face dovada că îndeplinește condițiile legale pentru continuarea transportului/deplasării. Dacă documentele prezentate sunt insuficiente pentru a face dovada îndeplinirii condițiilor legale, inspectorii se deplasează la locul imobilizării, în vederea constatării îndeplinirii condițiilor legale pentru continuarea transportului/deplasării”, se mai arată în document.

Repausul săptămânal

Operatorii de transport vor trebui să organizeze activitatea șoferilor în așa fel încât aceștia „să poată, în fiecare perioadă de trei sau patru săptămâni consecutive, după caz, să se întoarcă la centrul operațional al angajatorului unde se află locul normal de staționare al conducătorului auto și unde începe perioada de repaus săptămânal a conducătorului auto, în statul membru de stabilire al angajatorului, sau să se întoarcă la locul de reședință al conducătorului auto”. Acest lucru este necesar pentru ca șoferii să poată petrece „cel puțin o perioadă de repaus săptămânal normală sau o perioadă de repaus săptămânal de peste 45 de ore, luată în compensație pentru perioadele de repaus săptămânal reduse”.

În acest sens, art. 142 din Ordinul MT 1.058/2007 va fi modificat astfel: „În vederea aplicării prevederilor art. 15 din Regulamentul CE 561/2006, pentru asigurarea unei protecții corespunzătoare în ceea ce privește perioadele de conducere permise, pauzele și perioadele de repaus obligatorii, conducătorii auto ai vehiculelor utilizate pentru transportul rutier contra cost de persoane prin servicii regulate, traseul liniei nedepășind 50 km, respectă prevederile Hotărârii Guvernului 38 din 16 ianuarie 2008, privind organizarea timpului de munca al persoanelor care efectuează activități mobile de transport rutier, cu modificările și completările ulterioare.”

Invitație de la angajator

Odihna este oferită de angajator, prin transmiterea unei invitații în acest sens, fie în format letric, fie electronic, prevede proiectul de ordin. Decizia privind întoarcerea la sediul firmei de transport rutier din statul comunitar din care provine sau la locul de reședință aparține, în primă fază, șoferului, iar dacă acesta nu optează pentru niciuna dintre cele două variante, angajatorul va avea ultimul cuvânt și „va alege în funcție de ceea ce i se pare a fi mai convenabil”. În acest caz, angajatorul trebuie să demonstreze că i-a trimis conducătorului auto o invitație, dar acesta nu i-a răspuns.

Cei doi nu trebuie să păstreze dovezi privind locul în care a fost efectuat repausul. Însă „întreprinderea/operatorul de transport rutier documentează modul în care își îndeplinește obligația prevăzută la art. 8 alin. (8a) din Regulamentul (CE) 561/2006 și păstrează la sediu, pentru o perioadă de cel puțin un an, pentru a le prezenta autorităților de control, următoarele documente, după caz: înregistrări tahograf; bilete de călătorie, în cazul transportului cu avionul, trenul sau a curselor regulate de transport persoane; documentul de transport, în cazul transportului în cont propriu efectuat de întreprinderea/operatorul de transport rutier; dovada că un conducător auto a călătorit la domiciliul său cu un vehicul care nu intră în domeniul de aplicare a Regulamentului (CE) 561/2006, pus la dispoziție de întreprinderea/operatorul de transport; orice altă dovadă a altor modalități de călătorie; invitațiile care dovedesc că întreprinderea/operatorul de transport i-a oferit conducătorului auto o posibilitate reală de a se întoarce”.

În cazul în care perioada de muncă anterioară întoarcerii se încheie într-un loc situat departe de locul de întoarcere ales, angajatorul suportă financiar cheltuielile de deplasare. Dacă șoferul refuză oferta angajatorului și decide să își petreacă perioada de repaus într-un alt loc, el va acoperi costurile de călătorie către și dinspre această destinație.

Magda SEVERIN

magda.severin@ziuacargo.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.