Ordonanță pentru trecerea transportului județean la ARR

Ministerul Transporturilor a lansat în dezbatere publică proiectul unei ordonanțe de urgență pentru modificarea și completarea Legii 92/2007 și a Legii 328/2018, astfel încât transportul rutier județean de pasageri să aibă același regim juridic cu cel interjudețean, sub autoritatea Ministerului Transporturilor, iar actualele licențe de transport să se prelungească cu patru ani.

foto: Jean-Mihai Pâlșu

Sub aspectul legislației Uniunii Europene, Ordonanța Guvernului 27/2011 privind transporturile rutiere asigură cadrul legal pentru aplicarea directă a prevederilor Regulamentului (CE) 1.073/2009. În această situație, „întrucât transportul județean de pasageri nu mai are caracter de serviciu public, este evident că, la nivel local, consiliile județene nu mai au responsabilități privind asigurarea, monitorizarea și controlul activității operatorilor de transport. Însă, pentru acordarea licențelor de traseu, Ministerul Transporturilor va colabora cu județele, în sensul obținerii programelor de transport, aprobate prin hotărâre a autorității deliberative”, precizează autorii proiectului.

Pornind de la acest principiu, reprezentanții MT propun ca, în tot cuprinsul Legii 92/2007, să fie înlocuită expresia „local și județean” cu termenul „local”, iar termenul „județe” și expresiile „consiliile județene” și „ale consiliilor județene” se elimină.

De la 31 decembrie 2018, prin intrarea în vigoare a Legii 328/2018, transportul rutier județean de persoane este considerat serviciu public de transport, în înțelesul Regulamentului (CE) 1.370/2007, în condițiile în care, până la acea dată, a avut caracteristicile unui transport în regim comercial.

Este „ilogic” ca șoferul să dețină caietul de sarcini

În proiect se mai arată că este „ilogic” ca șoferul să dețină și să prezinte organului de control caietul de sarcini (așa cum prevede art. 4, alin. (2) din Legea 92), deoarece îndeplinirea condițiilor din caietul de sarcini este în sarcina operatorului de transport, care are încheiat contract de servicii publice, și nu în sarcina șoferului.

foto: Jean-Mihai Pâlșu

Nu în ultimul rând, autorii proiectului aduc ca argument pentru modificarea Legii 92 „denaturarea substanțială a concurenței”, în lipsa neadoptării prevederilor privind eliminarea transportului județean de persoane din sfera serviciilor publice.

Întrucât transportul rutier județean va avea același regim cu cel interjudețean, se propune prelungirea licențelor de transport județean până la data de 30 iunie 2023.

Locurile de îmbarcare, stabilite de autoritățile locale

De asemenea, prin proiectul de ordonanță de urgență se propune introducerea, în cuprinsul Legii 328/2018 pentru modificarea și completarea Legii serviciilor de transport public local 92/2007, a unei prevederi potrivit căreia locurile de îmbarcare, precum și condițiile de acces la acestea, sau, după caz, la stațiile publice pentru operatorii de transport prin curse regulate speciale, sunt stabilite prin hotărâre a autorității deliberative a unității administrativ-teritoriale.

„Această dispoziție este imperios necesară, pentru sistematizarea transportului public rutier de persoane la nivelul localităților și unităților administrativ-teritoriale membre ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară, pentru corelarea serviciului public de transport călători cu transportul realizat prin curse regulate speciale. În practică, autoritățile administrației publice locale, în principal din municipii, au realizat investiții semnificative în sistemele serviciilor publice de transport. Însă, pentru evitarea concurenței neloiale între cursele regulate speciale și serviciile publice, este necesar ca autoritățile administrației publice locale să aprobe locurile de îmbarcare”, explică autorii proiectului.

Magda SEVERIN

magda.severin@ziuacargo.ro

Foto: Jean-Mihai PÂLȘU

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.