PACHETUL MOBILITATE 1: ISCTR explică modul de control, la nivel național

20 august înseamnă inclusiv intrarea în vigoare, și în România, a noilor prevederi impuse prin Pachetul Mobilitate 1. Despre modul în care se va realiza controlul, la nivel național, am stat de vorbă cu Nistor Duval, inspector de stat șef ISCTR.

ZIUA CARGO: Când veți începe controlul pe această temă?

Nistor Duval: Data intrării în vigoare a fiecărei prevederi din reglementările cuprinse în Pachetul Mobilitate 1 se regăsește în cuprinsul acestora. În prima etapă, intră în vigoare Regulamentul (UE) 2020/1054 de modificare a Regulamentului (CE) 561/2006 și a Regulamentului (UE) 165/2014. Majoritatea prevederilor cuprinse în acest regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data pu blicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Controlul noilor reglementări trebuie realizat începând cu data intrării în vigoare a acestora. Trebuie făcută, însă, mențiunea că, pentru actualizarea sancțiunilor din legislația specifică la nivelul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor s-a lucrat la întocmirea unui proiect pentru modificarea Ordonanței 37/2007.

Ce dovezi trebuie să aibă, de exemplu, transportatorul, pentru a certifica întoarcerea acasă a șoferilor, la 3 sau 4 săptămâni?

Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2020/1054, întreprinderea de transport documentează modul în care își îndeplinește obligația, prevăzută la articolul 8a, privind întoarcerea conducătorilor auto la centrul operațional al angajatoru ui sau la locul de reședință al conducătorului auto, și păstrează documentația la sediu pentru a o prezenta la cererea autorităților de control.

Pentru a demonstra îndeplinirea obligației respective, se vor lua în considerare documentele justificative prezentate. De exemplu, bilete de avion, bilete emise de operatorii de transport care efectuează transport de persoane prin curse regulate, document de transport, în cazul în care se efectuează transport în cont propriu, cu un autobuz/autocar deținut de societatea care deține camionul, înregistrări tahograf, în cazul în care întoarcerea se realizează cu un autovehicul cu care se efectuează operațiuni de transport pentru care trebuie respectate prevederile Regulamentului (CE) 561/2006.

În cazul în care s-au luat două pauze săptămânale reduse, este acceptată recuperarea timpului de odihnă, în timpul programului zilnic, astfel încât șoferul să se întoarcă la 4 săptămâni, în loc de 3?

În cazul în care au fost efectuate consecutiv două perioade de repaus săptămânal reduse, următoarea perioadă de repaus săptămânal este precedată de o perioadă de repaus luată drept compensație pentru cele două perioade de repaus săptămânal reduse.

Ce se întâmplă cu șoferii aflați deja în afara țării, de ceva timp, la data intrării în vigoare a noilor prevederi?

Vor calcula termenul de 3 sau 4 săptămâni din 20 august? În opinia noastră, termenul de 3 sau 4 săptămâni trebuie calculat de la data intrării în vigoare a Regulamentului (UE) 2020/1054. Sunt necesare documente care să ateste faptul că șoferul nu a petrecut pauza săptămânală de 45 de ore în camion?

Veți urmări și în cazul controalelor la sediu îndeplinirea acestei prevederi, sau numai în trafic?

În regulament, nu se regăsesc prevederi conform cărora trebuie prezentate documente din care să reiasă faptul că perioadele de repaus săptămânal normale și perioadele de repaus săptămânal de mai mult de 45 de ore, luate în compensație pentru perioade de repaus săptămânal reduse anterioare, nu au fost efectuate la bordul vehiculului.

Cu toate acestea, din discuțiile purtate cu reprezentanți ai inspectoratelor din alte state, au fost cazuri în care personalul cu atribuții de control a aplicat sancțiuni, deși conducătorii auto nu au fost surprinși în flagrant.

Sancțiunile respective au fost aplicate pe baza documentelor puse la dispoziție în cadrul controalelor și/sau a declarațiilor oferite de conducătorii auto. Aceste verificări se vor realiza cu precădere în cadrul controalelor efectuate în trafic, dar se pot aplica sancțiuni și în urma controalelor efectuate la sediu, dacă din verificări rezultă că nu au fost respectate prevederile respective.

Cum și când vor fi stabilite amenzile privind încălcarea acestor prevederi, la nivelul României?

Așa cum am spus, la nivelul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor s-a lucrat la elaborarea unui proiect de ordonanță de urgență pentru modificarea Ordonanței 37/2007, urmând, ca după stabilirea formei finale, să fie transmis pe circuitul de avizare.

Meda IORDAN

meda.iordan@ziuacargo.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.