PROIECT DE MODIFICARE A LEGII RCA. Transportatorii amenință cu proteste

Ministerul Finanțelor a lansat în dezbatere publică un proiect de Ordonanță de Urgență (OUG), pentru modificarea și completarea Legii 132/2017, în privința modului de calculare a poliței RCA și plății despăgubirilor.

Schimbările vor afecta o industrie cu peste 500.000 de angajați și care contribuie la bugetul de stat cu 15% din Produsul Intern Brut.

Autorii proiectului de OUG argumentează, în nota de fundamentare, că România riscă un proces la Curtea de Justiție a Uniunii Europene, dacă nu operează modificările: „Având în vedere emiterea de către Comisia Europeană a Avizului motivat în data de 25 iulie 2019 și ținând cont de urgența îndeplinirii obligațiilor și respectării termenului impus, se propune modificarea Legii 132/2017”.

Schimbări preconizate

  1. 1. Modificări asupra modului de funcționare a „asiguratului cu risc ridicat” – cel pentru care, pe baza încadrării în clasele de risc, cel puțin 3 asigurători RCA ofertează un tarif de primă de N ori mai mare decât tariful de referință.

„Întrucât Comisia Europeană consideră că, prin actualul mod de funcționare, este îngrădită libertatea de tarifare, prin impunerea unei prime calculate și ofertate de către BAAR și nu de către asigurătorul RCA, propunerea de modificare a legislației are în vedere eliminarea obligației BAAR de ofertare a primei de asigurare în cazul asiguratului cu risc ridicat. Totodată, se are în vedere instituirea obligațiilor BAAR de alocare a asiguratului cu risc ridicat conform politicilor și procedurilor proprii, care stabilesc și condițiile de încheiere a asigurării, asumate de către toți membrii BAAR, precum și de stabilire a unor reguli de conduită aplicabile membrilor săi inclusiv cu privire la încheierea asigurării RCA în cazul asiguraților cu risc ridicat”, se arată în proiect.

  1. Abrogarea prevederilor ce limitează cheltuielile administrative și de vânzare ale poliței, ce pot fi incluse de către asigurători în calculul tarifelor de primă.
  2. Eliminarea obligației Autorității de Supraveghere financiară (ASF) de reglementare a modului de calcul al tarifelor, a criteriilor de risc, a indicilor de încărcare, a coeficienților de majorare și/sau corecție ori alte instrumente de ajustare a tarifelor de primă, condiții în care calculul va avea în vedere respectarea principiilor actuariale general acceptate.
  3. 4. Punerea în acord a prevederilor din cuprinsul Legii 132/2017, ce reglementează modul de distribuire a contractelor RCA, cu prevederile Legii 236/2018 privind distribuția de asigurări. Astfel, se reglementează la art. 6 alin. (3), asumarea răspunderii pentru emiterea tuturor contractelor RCA, indiferent de canalul de distribuție utilizat, fie direct sau prin intermediarii de asigurări sau de asigurări auxiliare, definiți conform Legii 236/2018.

COTAR cere sancționarea asigurătorilor „pentru fiecare abuz”

Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (COTAR) nu este de acord cu actuala formă a proiectului de act normativ și reclamă că nu a fost invitată la dezbaterea publică de la Comisia de Dialog Social.

Vasile Ștefănescu, președintele COTAR, arată, în punctul de vedere transmis către MFP: „Acceptarea propunerilor formulate de societățile de asigurare, precum și de alți terți, de modificare și/sau completare a Legii 132/2017 va avea consecințe dezastruoase atât pentru transportatori, cât și pentru toți deținătorii de autovehicule din România. Considerăm că modificările ar trebui să se limiteze în mod exclusiv la cerințele Comisiei Europene, transmise prin scrisoarea de punere în întârziere, cu privire la procedura de infringement, cu atât mai mult cu cât înțelegem că acest proiect de OUG a fost elaborat tocmai în vederea evitării acestei proceduri de infringement. În cazul în care se dorește completarea proiectului de act normativ, singura modificare relevantă ar fi reprezentată de introducerea unor dispoziții suplimentare în cuprinsul Legii 132/2017, privind sancționarea punctuală a societăților de asigurare din România pentru fiecare încălcare a legislației în domeniul RCA, astfel încât să fie descurajate numeroasele abuzuri întâlnite în prezent pe piața RCA. Orice alte completări și/sau modificări ar necesita atât dezbateri ample, la care să participe, în mod activ, asociațiile de transportatori și de consumatori din România, cât și efectuarea unor studii de impact relevante”, se arată în documentul COTAR.

El susține că „trebuie eliminate punctul 22 indice 1 al articolului 2, alineatul 2 litera d a articolului 11, alineatul 3 al articolului 14 și alineatul 2 indice 1 al articolului 22”.

„Păgubiții vor suporta o coplată”

Referitor la prevederea privind prețul de referință, manoperă, piese, materiale și chirie, reprezentantul confederației consideră că „despăgubirile acordate de asiguratori vor acoperi doar parțial prejudiciul, iar păgubiții vor suporta o coplată pentru reparații și chirie”.

Liderul COTAR este de părere că limitarea sau plafonarea despăgubirilor, prevăzută la art. 11, „este nejustificată și reprezintă, de fapt, o expropriere efectivă”, iar „RCA-ul plătit nu va acoperi prejudiciul real”, ci „va interveni o reducere a valorii de piață a autovehiculelor” și „va scădea calitatea serviciilor, fapt care va avea un impact negativ asupra siguranței în trafic”.

În privința plafonării valorii despăgubirilor pentru reparații, transportatorii COTAR consideră că aceasta va cauza întârzierea nejustificată a reparațiilor și acordării vehiculului la schimb, va crește cu câteva mii de dosare numărul litigiilor privind recuperarea prejudiciilor și că vor interveni dificultăți majore pentru consumatori la reparații și închiriere și că asigurătorii vor acorda despăgubirile în mod arbitrar și abuziv.

Despre dispozițiile din alineatul 2 indice 1 al articolului 22, operatorii de transport spun că ele „instituie o condiționare injustă privind acordarea vehiculului la schimb”. Astfel, prețurile de referință vor deveni prețuri fixe, încălcând legea concurenței. Mai mult, s-ar încălca articolele 101 și 102 din Tratatul de Funcționare a Uniunii Europene și articolele 44, 45, 53 și 135 din Constituția României, precum și legislația altor state membre ale UE.

Scumpirea RCA, temerea majoră

Temerea majoră a patronatelor din transporturi este scumpirea polițelor RCA. La dezbaterea publică de la Comisia de Dialog Social, Augustin Hagiu, președintele Federației Operatorilor Români de Transport (FORT), a amenințat cu proteste, amintind de cele din anii 2016-2017.

„În momentul în care tarifele au explodat, timp de un an, ne-am aflat în Piața Victoriei, în fața ASF, încercând să rezolvăm niște lucruri, astfel încât tarifele de primă să nu se mai ducă la 20.000 de lei, așa cum era la vremea respectivă, pentru clasa B0, la un cap tractor. După protestul din 2017, care a dus la decapitarea conducerii ASF de la vremea respectivă, am participat la multe din reglementările din actuala lege RCA, la nivel guvernamental, dar, în special, în Parlament”, a arătat reprezentantul FORT.

„Samsarii de polițe”

El consideră că nu este necesar acest proiect de OUG, ci Parlamentul trebuie să facă modificările legislative necesare: „Un răspuns primit de la Consiliul Concurenței confirmă Parlamentului că este necesar să intervină în acest context al scandalului dintre service-uri și societăți de asigurare, astfel încât asiguratul să beneficieze de cele mai bune condiții de piață, ca să nu avem explozie a tarifelor”.

Augustin Hagiu a acuzat că „samsarii de polițe au făcut un business din ceea ce înseamnă tranzacționarea dreptului de despăgubire”, lucru interzis de Codul civil.

Amendamentele FORT

FORT a propus două amendamente: completarea articolului 21, cu un alineat – „Penalitățile sunt legate, în mod esențial, de persoana terțului prejudiciat, urmând a fi plătite direct acestuia, pe bază de cerere” – și a articolului 23, cu un alineat nou – „Dreptul de despăgubire este legat, în mod esențial, de persoana terțului prejudiciat”.

„ASF este de acord cu forma proiectului de OUG inițiat de MFP”, a declarat la dezbatere Cristina Zgonea, reprezentanta instituției.

Magda SEVERIN

magda.severin@ziuacargo.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.