Proiect: OUG pentru modificarea decontării transportului elevilor

Ministerul Educației propune, printr-un proiect de Ordonanță de Urgență (OUG), acordarea în avans a sumelor de bani pentru transportul gratuit acordat elevilor, cu decontare în luna următoare, pentru cei care nu pot fi școlarizați în localitatea de domiciliu și fac naveta.

Astfel, art. 84 din Legea educației naționale 1/2011 va fi modificat și va stipula că „elevii din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat, cu vârsta de până la 26 de ani, vor avea gratuitate pentru serviciile publice de transport local rutier, transport naval, transport cu metroul, precum și transport feroviar la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a, pe tot parcursul anului calendaristic”.

Elevilor li se vor deconta cheltuielile de transport între localitatea de domiciliu și cea unde sunt școlarizați, pe durata cursurilor școlare, din bugetul Ministerului Educației, prin unitățile de învățământ. Celor care locuiesc la internat sau în gazdă li se asigură decontarea sumei ce reprezintă contravaloarea a 8 călătorii dus-întors pe semestru.

Distanțe mai mari de 50 km

Un alt element de noutate este decontarea cheltuielilor de transport și pentru distanțe mai mari de 50 de kilometri. Astfel, în situația în care elevii se deplasează de la domiciliu către unitatea de învățământ la distanțe mai mari de 50 km beneficiază de decontarea sumei aferente distanței de 50 km, sumă căreia i se adaugă 1 leu/km/lună.

Operatorii de transport rutier vor avea obligația să emită documente lunare de transport, cu încadrare în tarifele maxime/kilometru/lună și să asigure deplasarea elevilor. Ministerul Transporturilor va stabili normele de aplicare și va monitoriza respectarea lor.

30 de lei/lună pentru 3 km

Sumele de bani acordate în avans/lună, calculate în funcție de distanța de la domiciliu la unitatea de învățământ preuniversitar, pornesc de la 30 de lei pentru 3 km, iar pentru ce depășește, se va suplimenta cu 3 lei pentru fiecare km/lună, până la 171 de lei pentru limita de 50 de kilometri. „În acest context, subliniem faptul că sumele pentru naveta elevilor se acordă în avans, indiferent de tipul de transport, respectiv transport interjudețean sau intrajudețean, asigurându-se, în acest mod, realizarea dreptului la educație.

De asemenea, în condițiile în care principiul general/de bază în stabilirea cuantumului unui abonament constă în calcularea, de regulă, la un nivel de 60% din tariful aferent sumei valorii biletelor de transport pentru numărul de zile lucrătoare dintr-o lună (21-22/30-31), există situații în care tariful corespunde unui număr total de zile/lună (30-31), fără niciun fel de reducere specifică principiului abonamentelor lunare (exemplu: județul Constanța, unde tariful pe o distanță de circa 6 km, Cumpăna-Constanța, s-a impus la valoarea de 170 lei/lună). Pentru a susține interesele elevilor, Ministerul Educației solicită reanalizarea tarifelor, în aceste situații punctuale, care constituie abateri de la principiul logicii concurențiale, cu grave consecințe cu privire la asigurarea dreptului la educație”, precizează reprezentanții ministerului.

foto: Jean-Mihai Pîlșu

Toți elevii și studenții, cu vârsta de până la 26 de ani, care suferă de afecțiuni cronice, precum și un însoțitor al acestora vor beneficia gratuit de transport local rutier, transport naval, aerian, cu metroul și feroviar la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a, pentru deplasările efectuate în vederea evaluării, monitorizării sau tratamentului. Acordarea acestei facilități se va realiza din bugetul Ministerul Sănătății. Lista afecțiunilor cronice, precum și modalitatea de acordare a facilității se va aproba prin ordin al ministrului Sănătății, în 15 zile de la intrarea în vigoare a ordonanței.

Autorii proiectului precizează este necesară abrogarea literei e) a alin. (2) de la art. 104 din Legea educației, care prevedea că „finanțarea de bază se asigură din bugetul de stat, pentru următoarele articole de cheltuieli, în funcție de care se calculează costul standard per elev/preșcolar/antepreșcolar, după cum urmează: e) cheltuieli pentru transportul elevilor din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat.”

Magda SEVERIN

magda.severin@ziuacargo.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.