Registru electronic cu atestatele șoferilor, la ARR

Autoritatea Rutieră Română (ARR) va înființa, în baza Ordinului 257/2021 emis de ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Cătălin Drulă, Registrul național electronic al certificatelor/atestatelor profesionale pentru conducătorii auto și administrarea schimbului de informații cu statele membre ale Uniunii Europene.

Cătălin Drulă, ministrul Transporturilor și Infrastructurii

Gestionarea Registrului național electronic va fi asigurată de Autoritatea Rutieră Română, iar de actualizarea permanentă a datelor se vor ocupa atât ARR, cât și Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier (ISCTR), potrivit competențelor ce le revin.

Totodată, ARR va asigura, în cooperare cu Comisia Europeană, „extinderea rețelei electronice existente, prin care se realizează schimbul de informații din registrele naționale ale întreprinderilor de transport cu celelalte state membre și pentru schimbul de informații din Registrul național electronic al certificatelor/atestatelor profesionale pentru conducătorii auto”, conform OMTI 257/2021.

Bază de date

„Registrul național electronic al certificatelor/atestatelor profesionale pentru conducătorii auto va conține o bază de date a tuturor certificatelor de calificare profesională inițială (CPI) și continuă (CPC), precum și a atestatelor de conducător auto care au fost eliberate în conformitate cu prevederile art. 5 din Regulamentul (CE) 1.072/2009 al Parlamentului European și al Consiliului, din 21 octombrie 2009, privind normele comune pentru accesul la piața transportului rutier internațional de mărfuri”, prevede documentul.

Potrivit legislației în vigoare, șoferii profesioniști care efectuează transporturi de marfă sau de persoane trebuie să aibă un nivel minim de cunoștințe teoretice și practice, ce sunt verificate în cadrul examenului pentru obținerea CPI. Apoi, acești conducători auto trebuie să urmeze cursuri de formare continuă în cel mult cinci ani și să dea examen pentru obținerea CPC, document valabil cinci ani.

Directivă europeană

OMTI 257/2021 transpune în legislația națională o directivă europeană, al cărei termen-limită este 23 mai 2021. „Prezentele norme transpun prevederile art. 1 pct. 6 din Directiva (UE) 2018/645 a Parlamentului European și a Consiliului, din 18 aprilie 2018, de modificare a Directivei 2003/59/CE privind calificarea inițială și formarea periodică a conducătorilor auto ai anumitor vehicule rutiere destinate transportului de mărfuri sau de persoane, precum și a Directivei 2006/126/CE privind permisele de conducere”, se arată în articolul 6 al ordinului.

Art. 3 alineatul (1) din directivă prevede: „Statele membre pun în aplicare actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 23 mai 2020, cu excepția actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma articolului 1 punctul 6 din prezenta directivă, care se pun în aplicare până la 23 mai 2021. Statele membre informează de îndată Comisia cu privire la aceasta”.

Ce informații va cuprinde registrul

Registrul național electronic va cuprinde cel puțin următoarele informații:

  • numele și prenumele deținătorului de certificat
  • tipul de certificat
  • numele și datele de identificare ale întreprinderii pentru care s-a emis atestatul de conducător auto
  • data emiterii și perioada de valabilitate a certificatului/atestatului
  • tipul de transport pentru care poate fi utilizat certificatul respectiv
  • starea certificatului/atestatului: valabil, expirat, suspendat, anulat etc., data de la care starea certificatului/atestatului se modifică, precum și orice informații referitoare la procedurile administrative legate de certificat/atestat
  • alte informații necesare administrării sau schimbului de informații cu statele membre ale UE.

Magda SEVERIN

magda.severin@ziuacargo.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.