Reglementări noi, din 2017, la nivel european

Clasificarea abaterilor grave privind transportul rutier va face, de la începutul anului viitor, obiectul unui act normativ nou. Cardurile de control vor accesa informaţii suplimentare. Accent pe legislaţia socială. Sunt tendinţe despre care am discutat cu inspectorul de stat şef ISCTR, Costel Dorin Ștefan.

Ziua Cargo: Care sunt principalele abateri constatate de către ISCTR?

Costel Dorin Ștefan: Principalele abateri constatate de către ISCTR sunt cele privind nerespectarea prevederilor Regulamentului 561, urmate de abateri prevăzute în Hotărârea 69/2012, precum și ale Ordonanței Guvernului nr. 27/2011.

Dar principalele abateri ale românilor constatate în afara țării?

Principalele abateri constatate de către ISCTR sunt, de asemenea, cele privind nerespectarea prevederilor Regulamentului 561/2006, la care se adaugă abaterile privind starea tehnică a vehiculelor rutiere.

Timpii de conducere și odihnă continuă să reprezinte o preocupare importantă pentru transportatori, din perspectiva controlului. În ce stadiu sunt discuțiile la nivel european pe această temă?

Respectarea prevederilor sociale este și va fi principala tematică a controalelor în domeniul transporturilor rutiere. Prevederile legale în domeniu, precum și tehnicile de control sunt într-o continuă evoluție. În domeniul prevederilor legale, trebuie menționate cele privind tahografele inteligente, care vor transmite informații în eter, privind activitatea desfășurată, urmând ca autoritățile de control să poate face anumite verificări, fără a opri toate autovehiculele rutiere, ci doar pe acelea neconforme. De asemenea, Inspectoratele Europene au propus Comisiei modificarea reglementărilor în vigoare, în așa fel încât cardurile de control ale inspectorilor să interogheze mai multe informații din memoria tahografelor decât o fac cele din prezent.

Cardurile inspectorilor vor accesa și acele informații pe care, în prezent, le accesează cardurile de service. Aceste modificări vor constitui un mare pas înainte în combaterea fraudării tahografelor digitale.

În domeniul tehnicilor de control, se discută la nivele european, cu scopul armonizării actului de control, introducerea unor standarde privind echipamentele de control ale legislației sociale. Din compararea echipamentelor, s-au identificat anumite diferențe de la un producător la altul, motiv pentru care această standardizare a devenit doar o chestiune de timp.

Fraudarea tahografului digital reprezintă un fenomen în creștere în Europa și România? Cum este combătut?

Creșterea fenomenului privind fraudarea tahografelor digitale este îngrijorătoare, de-a dreptul. Tehnicile de control sunt în continuă dezvoltare, dar combaterea fenomenului nu este la cotele pe care ni le dorim. Concluzia evaluărilor la nivel european este că trebuie modificată legislația, nefiind suficiente eforturile de eficientizare a actului de control.

În opinia mea, anumite fraudări ar trebui să facă obiectul unor infracțiuni. De exemplu, tahografele fraudate de către unitățile agreate, în acest sens, constituie un fenomen foarte periculos, pentru că aceleași ateliere emit documente recunoscute internațional, pentru atestarea conformității tahografelor. Cu alte cuvinte, tahografele fraudate au acte în regulă. Lupta împotriva acestui fenomen se duce prin colaborări internaționale, ceea ce implică resurse umane, financiare și logistice pe măsură. De aceea, poate, ar trebui ca legislația să fie înăsprită.

Ce măsuri ia ISCTR pentru creșterea siguranței rutiere?

ISCTR are un sistem de a verifica activitatea întreprinderilor ale căror vehicule sunt implicate în accidente rutiere. La nivelul ISCTR, se decide pe bază de criterii când și cât de des se verifică aceste companii. Sunt excluse de la verificări doar acele întreprinderi ale căror vehicule sunt implicate în accidente rutiere ușoare, săvârșite din vina celorlalți participanți la trafic, în cazul în care, din constatările de la locul accidentului, nu există nici un dubiu privind legalitatea transportului, iar întreprinderea a mai fost verificată cel puțin o dată în ultimele 6 luni.

Vreau să mai menționez că, pentru creșterea siguranței rutiere, este foarte importantă eficientizarea întregii activități de control. Se știe că orice abatere în domeniul transportului rutier comercial pune în pericol și siguranța rutieră. ISCTR este o instituție subdimensionată, dacă se iau în calcul modul de organizare a unui inspectorat european, modelul și nivelul controlului la care se lucrează la nivel european. ISCTR a întreprins toate demersurile pentru eficientizarea întregii activități de control, prin propuneri concrete înaintate Ministerului Transporturilor.

Care este evoluția parcului auto, din punct de vedere al stării tehnice, în ultimul an?

În ceea ce privește starea tehnică a vehiculelor rutiere, nu se poate vorbi despre o evoluție spectaculoasă, în nici o direcție. Numărul vehiculelor depistate cu defecțiuni tehnice, raportat la numărul total de vehicule verificate, exprimat în procente, este constant în ultimii trei ani – în jurul a 25%. Din acestea, abia o cincime prezintă defecțiuni majore sau periculoase, restul prezentând defecțiuni minore.

Dar evoluția privind respectarea maselor maxime admise?

Problematica verificării limitelor maselor admise sau autorizate este foarte complexă. În opinia mea, această problematică trebuie abordată din două perspective: cea a transportului internațional și acea a transportului național.

La transportul internațional, problemele sunt aproape inexistente, de aceea nu punem un accent deosebit pe verificarea vehiculelor comerciale implicate în acest tip de transport.

La transportul național, întâmpinăm probleme tehnice, în exercitarea actului de control. Locurile care permit cântărirea trebuie să îndeplinească anumite condiții privind dimensiunea perimetrului, orizontalitatea și planeitatea. Aceste locuri sunt puține la număr și, de aceea, colaborăm cu CNADNR, ca, în viitor, această problemă să fie remediată.

Atunci când efectuăm cântăriri, există situații când anumite instanțe de judecată solicită reexpertizarea locului controlului. Or, se știe că, din punct de vedere al conformației unei suprafețe de control, aceasta se poate schimba, de la o oră la alta. În unele situații, în urma unor astfel de demersuri, amenzile contravenționale sunt schimbate în avertisment.

Acum 10 ani, 40% dintre sancțiunile cu amendă contravențională, privind legislația socială, erau transformate în avertisment, pentru ca, în prezent, acest procent să scadă sub 5 %, majoritatea instanțelor admițând această transformare doar în cazul contravenienților aflați la prima abatere de acest tip.

Din experiență, am observat că, atunci când dăm dovadă de tenacitate și lucrăm aplicând cele mai bune practici la nivel european, practica judecătorească evoluează în direcția în care ne dorim, adică spre confirmarea rezultatelor actului de control. La fel va fi și cu cântărirea vehiculelor.

Ce modificări legislative ați solicitat pentru creșterea eficienței activității de control?

Nevoia de control este în creștere, motiv pentru care am solicitat modificarea actelor normative în așa fel încât numărul inspectorilor să fie majorat. În prezent, ISCTR are, în medie, un număr de 8 inspectori pe județ. Cifra este foarte mică.

Numărul de contravenții aplicate de către ISCTR este relativ ridicat, raportat la numărul de juriști. Un jurist acoperă mai multe județe, în condițiile în care, zilnic, într-un singur județ, sunt mai multe termene de judecată. Juriștii, de asemenea, cenzurează, din punct de vedere al corectitudinii și legalității, toate actele prin care se dispun, la nivel de inspectorate, sancțiuni administrative suplimentare. Ei sunt implicați în executarea silită a amenzilor contravenționale. În concluzie, numărul acestora este mult sub necesar.

La sediul central, nu există departamente specializate pe tipuri de reglementări, așa cum sunt organizate toate inspectoratele europene.

În scurt timp, ISCTR își va pierde calitatea de producător de cultură la nivel european, în domeniul controlului transportului rutier comercial, dacă nu se înființează departamente de specialitate pe tipuri de reglementări.

Or, inspectoratul românesc era renumit pentru calitatea procedurilor și pentru aportul la identificarea celor mai bune practici. Este o tradiție la care ținem, care duce la însănătoșirea mediului competițional și, de aceea, vrem să o păstrăm.

Toate modificările de prevederi ale actelor normative, pe care, în mod constant, le propunem, pentru eficientizarea actului de control, au în spate experiența pe care o dobândim, necesitățile de control reclamate de piața transporturilor, clarificarea definirii contravențiilor, respectarea cu mai mare strictețe a principiilor specifice sistemelor de sancțiuni (proporționalitate, eficiență, lipsa discriminării și disuasivitate) etc.

Care este poziția ISCTR privind amenzile (cuantum, către șofer sau firmă)?

În ceea ce privește responsabilitățile în cazul săvârșirii de contravenții în domeniul rutier comercial, ISCTR este consecvent și nu poate avea altă opinie decât cea dictată de cultura de peste 100 de ani, în domeniul controlului rutier comercial, la nivel european, de prevederile actelor normative europene, de prevederile codului civil, de anumite decizii ale curții constituționale, de anumite tratate de drept, și anume că relația de prepușenie dintre conducătorul auto (care, juridic, se numește prepus) și firmă (care, juridic, se numește comitent) nu poate fi ignorată.

Ca să anticipăm puțin, vă propun să așteptați noile prevederi legislative, care vor asigura punerea în practică a REGULAMENTULUI (UE) 2016/403 AL COMISIEI, din 18 martie 2016, de completare a Regulamentului (CE) nr. 1071/2009 al Parlamentului European și al Consiliului, în ceea ce privește clasificarea încălcărilor grave ale normelor Uniunii, care pot determina pierderea de către un operator de transport rutier a bunei reputații, și de modificare a Anexei III la Directiva 2006/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului.

Dacă citiți cu atenție titlul acestui regulament, care se va aplica începând cu 01.01.2017, veți înțelege că relația de prepușenie nu poate fi ignorată, iar acele prevederi naționale care o fac, conform opiniei mele, vor face obiectul unor modificări.

Poate ISCTR să se implice în limitarea abuzurilor la care unii patroni își supun șoferii?

ISCTR poate să se implice și se va implica în limitarea abuzurilor la care unii patroni își supun conducătorii auto. În prezent, punem un mare accent pe combaterea acestui fenomen, inclusiv prin investigații și colaborări la nivel european. În acest sens, primim de la inspectoratele din Europa și oferim către acestea informații, cu scopul unor investigații și aplicarea măsurilor care se impun.

În viitor, această luptă va fi mult mai eficientă, deoarece principala preocupare a instituțiilor legiuitoare și a celor de control este să combată cele mai dure tehnici de competiție incorectă, de pe piața transporturilor comerciale. Aceste tehnici, de obicei, au la bază exploatarea abuzivă a conducătorilor auto.

Dacă veți studia evoluția actelor normative și dinamica activității inspectoratelor europene, veți constata că principala preocupare este cea privind legislația socială.

Radu BORCESCU

radu.borcescu@ziuacargo.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.