Şcolile de şoferi au lege

După o perioadă de vid legislativ, şcolile de şoferi sunt din nou reglementate. Ţintele noului act normativ au fost eliminarea practicilor de concurenţă neloială, asumarea integrală de către şcolile de conducători auto a responsabilităţii şi calităţii actului de pregătire, creşterea calităţii şi îmbunătăţirea rezultatelor activităţii de pregătire în vederea obţinerii permisului de conducere, îmbunătăţirea siguranţei rutiere printr-o mai bună formare a viitorilor conducători auto şi nu în ultimul rând tratament egal pentru toţi competitorii în ceea ce priveşte contribuţiile la bugetul de stat, al asigurărilor sociale, de sănătate etc.

Astfel, unul din principiile care au stat la baza întocmirii OMT 733/2013 l-a reprezentat asumarea integrală a pregătirii unui cursant de către o unitate autorizată, în sensul în care atât pregătirea teoretică cât şi pregătirea practică se desfăşoară în cadrul aceleiaşi unităţi autorizate şi anume în cadrul şcolii de conducători auto.

Un alt deziderat al acestui ordin îl reprezintă crearea unei pieţe de liberă şi corectă concurenţă între furnizorii de servicii de pregătire în vederea obţinerii permisului de conducere. În acest sens, instructorii auto autorizaţi vor avea acelaşi regim juridic de autorizare ca şi şcolile de conducători auto, adaptat însă la specificul formei lor de organizare şi funcţionare, din punct de vedere al: numărului minim necesar de vehicule utilizate; caracteristicilor tehnice ale acestor vehicule; personalului angajat; organizării şi desfăşurării activităţii. Sala de legislaţie rutieră poate fi folosită de cel mult 4 instructori auto, care vor solicita autorizarea ca şcoli de conducători auto, faţă de celelalte şcoli de conducători auto, la care spaţiul de pregătire teoretică este deţinut în exclusivitate.

Procent minim de promovabilitate

O altă prevedere semnificativă adusă ca noutate a acestui ordin, o reprezintă impunerea tuturor şcolilor de conducători auto a unui procent minim de promovabilitate de 40%, urmând ca acesta să crească după un an la 50% corelat cu o scădere cu 30% a numărului minim de ore de pregătire obligatoriu. Referitor la această prevedere, facem următoarele precizări: scăderea cu 30% a numărului minim obligatoriu de ore de pregătire nu se aplică şi cursanţilor care solicită obţinerea permisului de conducere categoria B; şcolile de conducători auto au posibilitatea să efectueze cu cursanţii un număr suplimentar de ore de pregătire practică peste numărul minim obligatoriu, în funcţie de competenţele şi abilităţile dovedite de fiecare cursant în parte. Un alt principiu de care s-a ţinut cont la întocmirea acestui ordin îl reprezintă impunerea trasabilităţii promovării unui cursant la examenul aferent obţinerii permisului de conducere prin obligaţia şcolilor de conducători auto de a fi dotate cu sisteme tehnice de monitorizare video şi audio. Acest act normativ ţine cont inclusiv de modificările aduse prin intrarea în vigoare a Legii nr. 203/2012 de aprobare cu modificări şi completări a O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, din punct de vedere al introducerii noilor categorii de pregătire AM şi A2 şi modificării caracteristicilor vehiculelor aferente categoriilor A1 şi A.

De asemenea, programa de şcolarizare, a fost modificată în sensul introducerii modulelor de pregătire practică în trafic aferente obţinerii permisului de conducere pentru categoriile A1, A2 şi A. Programa de şcolarizare a mai suferit modificări şi din punct de vedere al diferenţierii numărului minim de ore de pregătire teoretică şi practică pe care şcolile de conducători auto au obligaţia să le efectueze cu cursanţii care sunt posesori de permis de conducere pentru anumite categorii, exemplificând în acest sens solicitanţii de permis de conducere categoria D, dar care sunt posesori de permis de conducere C şi/sau C1 de minim un an sau mai mult de un an.

Radu BORCESCU

radu.borcescu@ziuacargo.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.