Structura de tip holding

Trump_International_Hotel_and_Tower_(Chicago)_-_DSC09402Structura de tip holding se poate dovedi utilă companiilor din industria de transport și logistică pentru a-și gestiona și monitoriza rezultatele financiare într-un mod eficient.

Holding-ul este o companie (cel mai des întâlnit în practică, o societate cu răspundere limitată) care deține un portofoliu de investiții/participații în societățile din cadrul unui grup cu rolul de administrare dar și coordonare a dezvoltării strategice pentru entitățile respective. De asemenea, holding-ul este interpus între investitori și societățile operaționale din cadrul grupului cu rolul de a acorda anumite avantaje din punct de vedere atragere surse de finanțare, dar și flexibilitate coroborată cu o planificare unitară la nivel de grup.

Există mai multe tipuri de holding-uri:

  1. Holding investițional – singurul rol al acestui tip de holding este de a gestiona investițiile în entitățile operaționale, respectiv de a decide asupra noilor investiții, precum și eventuale retrageri, și nu desfășoară operațiuni comerciale sau administrative ale grupului. Acest tip de holding obține venituri doar din dividende și câștigurile de capital din participațiile deținute.
  2. Holding strategic – suplimentar față de rolul holding-ului investițional, are rolul de a dezvolta și direcționa către entitățile operaționale anumite decizii strategice privind dezvoltarea grupului, prin intermediul unor persoane din managementul superior al grupului de societăți. Veniturile holding-ului ar fi cele obținute de holding-ul investițional, dar și din serviciile privind dezvoltarea operațiunilor strategice prestate pentru entitățile operaționale.
  3. Holding investițional și financiar – poate avea, concomitent, două tipuri de activități: gestiunea investițiilor grupului (holding investițional), precum și rolul de a acorda/administra finanțare entităților operaționale din grup. Acest tip de holding obține venituri din același tip de activități ca și holding-ul investițional, dar și din activitățile de finanțare (venituri din dobânzi).
  4. Holding investițional și operațional – întreprinde și activități economice/operaționale, pe lângă rolul de administrare a investițiilor. Acest rol operațional poate consta în prestarea de servicii administrative (servicii IT, HR, contabile, juridice etc.) pentru celelalte entități operaționale din cadrul grupului, dar și în prestarea de servicii operaționale curente.

Avantajele structurii de tip holding

Implementarea unei structuri de tip holding ar trebui să ofere flexibilitate grupului în dezvoltarea de noi activități/investiții, permițând, în același timp, eventuala retragere din anumite linii de business, fără ca acestea să afecteze patrimoniul deja existent al societăților din grup.

Poate unul dintre cele mai importante avantaje oferite de utilizarea holding-ului este cel legat de atragerea surselor de finanțare. Astfel, în funcție de disponibilitățile financiare ale holding-ului, provenite din dividendele distribuite de către entitățile operaționale profitabile din cadrul grupului, sau câștigurile de capital obținute din vânzarea anumitor participații, holding-ul ar putea acorda împrumuturi celorlalte societăți din grup, care necesită finanțare.

De asemenea, vânzarea părților sociale dintr-o linie de afaceri neprofitabilă sau care generează o marjă de profit nesatisfăcătoare pentru investitori poate genera resurse financiare la nivelul holding-ului, care ar putea fi reinvestite (prin majorarea capitalului social sau acordarea de împrumuturi) în celelalte entități operaționale.

În plus, holding-ul ar putea crea premisele unei structuri eficiente din punct de vedere operațional, evitând duplicarea anumitor poziții în cadrul grupului (de exemplu, prin înființarea unei societăți cu răspundere limitată, care ar avea rolul de administrare a anumitor servicii suport, precum servicii IT, resurse umane, financiar contabile etc., pentru societățile operaționale).

În ceea ce privește transferul de experiență și responsabilități între investitori și administratorii/directorii entităților, crearea unei structuri de tip holding ar putea permite implementarea unor reguli de guvernanță corporatistă eficiente, care să realizeze transferul responsabilității aferent deciziilor luate, de la acționari, către managementul societăților din grup, precum și centralizarea deciziilor care ar trebui urmate la nivel de grup.

Din punct de vedere juridic, implementarea unei structuri de tip holding permite evitarea anumitor riscuri care ar putea afecta patrimoniul tuturor liniilor de afaceri ale grupului, prin separarea în societăți cu răspundere limitată, în funcție de activitățile întreprinse de către fiecare linie de afaceri.

De asemenea, se poate obține o eficiență fiscală, prin neimpozitarea dividendelor și câștigurilor de capital, corelată cu posibilitatea reinvestirii profiturilor obținute de holding, aspect care ar putea fi corelat cu economii fiscale suplimentare aferente activităților de finanțare din cadrul grupului.

Holdingul asigură o structură flexibilă, care permite o dezvoltare pe termen lung a grupului. Totodată, oferă flexibilitatea necesară și în anumite momente mai dificile, precum reorganizarea judiciară în contextul insolvabilității.

Alexandru Boboc, Partener, Jinga & Asociații

alexandru.boboc@ja.ro

Mihai Pantea, Senior Consultant, Jinga & Asociații

mihai.pantea@ja.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.