TLN „BREAKTHROUGH REQUESTED”. Studiu neerlandez despre criminalitatea în logistică

În luna martie, a fost publicat studiul „Breakthrough Requested” (Solicitare de clarificări), comandat de către asociația Transport en Logistiek Nederland (TLN) și finanțat de către Ministerul Justiției și Securității din Țările de Jos. Este vorba despre o evaluare obiectivă și sinceră a situației infracțiunilor din transporturi și logistică, iar recomandările incluse, dacă vor fi adoptate, pot reprezenta soluții viabile și interesante pentru această problemă.

Buletinul informativ al TAPA EMEA, Vigilant, a prezentat pe larg cele mai importante aspecte incluse în acest studiu, în numărul său din luna iunie, atrăgând atenția că nu este vorba în exclusivitate de provocările de securitate cu care se confruntă lanțurile logistice neerlandeze, ci că ele se pot aplica oricărei țări cu supply chainuri dezvoltate și cu un nivel înalt de criminalitate. Cel puțin la nivel european.

Vulnerabilități și intervenții în transporturi

Studiul oferă informații în ceea ce privește vulnerabilitatea la activități infracționale în transportul rutier de mărfuri și măsurile publice și private care ar trebui adoptate pentru a crește reziliența sectorului. El se concentrează pe trei elemente: fenomene, vulnerabilități și modele de reacție.

Au fost folosite mai multe metode de studiu. Cercetarea explorativă constă în analiza documentelor de politici și a literaturii de specialitate. În plus, au fost studiate surse deschise – website-uri, publicații, știri, mesaje ale șoferilor – și închise, cum ar fi dark web sau aplicația de chat Telegram. De asemenea, au fost realizate interviuri cu persoane oficiale, organe ale legii, reprezentanți ai sectorului privat, șoferi, curieri, asociații profesionale și alți experți din sectorul transporturilor și al infracționalității. Chiar și cu infractori experimentați.

Principala concluzie: această anchetă în ceea ce privește vulnerabilitățile în fața activităților infracționale desemnează condițiile de muncă și presiunea competițională drept cele mai proeminente explicații pentru criminalitatea din transporturi.

Nu este un fenomen nou acela de a recruta persoane sau companii în poziții economice vulnerabile. Corupția reprezintă o problemă reală cu care se luptă sectorul transporturilor. Competiția acerbă și flexibilitatea crescută a pieței forței de muncă conduc la adoptarea unei mari varietăți de strategii de supraviețuire, care, uneori, oferă oportunități unor activități criminale. În plus, digitalizarea și soluțiile hi-tech, precum și accesul facil la piață a nou-veniților, cresc presiunea în domeniul transporturilor.

În același timp, subcontractorii și curierii par a nu beneficia de creșterea veniturilor la nivelul companiilor de livrare, fapt care conduce la un dezechilibru accentuat. Toți acești factori cresc vulnerabilitatea economică. Este o spirală descendentă, iar sectorul pare a fi incapabil sau pare a nu dori să îi pună capăt prin eforturi proprii.

Această concluzie nu insinuează faptul că întregul sector este rău intenționat sau că toți șoferii sunt coruptibili. Din contră, în ciuda vulnerabilității economice, majoritatea companiilor, șoferilor și curierilor nu are intenția să se implice în activități infracționale.

Măsurile de contraatac sunt mai mult decât necesare

Este nevoie de un progres rapid pentru a pune capăt acestei spirale descendente și pentru a aborda această situație, care pare blocată, pentru moment: interese, rate mici ale profitului etc.

În cadrul recomandărilor, se face o distincție între:

 • provocarea unei schimbări rapide
 • împiedicarea infracțiunilor
 • promovarea colaborării public-private.

Sfaturile privind împiedicarea infracțiunilor merg dincolo de strategiile judiciare; chiar dacă și acestea sunt necesare, trebuie găsit un bun echilibru între aplicarea legii, pe de o parte, și înlăturarea condițiilor favorabile unor comportamente ilegale, pe de altă parte. În prezent, modelele de reacție încă indică erori de sistem. Politicile, intervențiile și colaborarea public-privată se concentrează în special pe soluții pe termen scurt: conștientizare și bariere. Este acordată mai puțină atenție contracarării vulnerabilității economice.

O schimbare majoră ar trebui să înceapă cu un simț al responsabilității și al conștientizării faptului că această schimbare este mai mult decât esențială. Ar fi de ajutor ca recomandările și opțiunile să fie alocate anumitor factori implicați. Altfel, mulți vor lua la cunoștință dar nimeni nu își va asuma responsabilitatea de a acționa. Este demn de subliniat faptul că autoritățile nu pot aborda subiectul securitățile de unele singure, fiind necesară atât colaborarea inter-departamentală la nivel guvernamental, cât și cea dintre domeniu public și cel privat.

Recomandări pentru schimbare

 • Este necesară o colaborare public-privată și inter-departamentală, deoarece provocările depășesc granițele sectorului de securitate.
 • Inițierea unei mișcări ascendente, cu noi convenții între factorii de decizie.
 • Impuls pentru a calma competiția acerbă și pentru a ameliora condițiile de muncă la nivel european.
 • Licențierea tuturor operatorilor de transport rutier, indiferent de masă.
 • Muncă de teren de genul „șefi sub acoperire”, pentru contracara ruptura dintre conducere și „lumea reală”.
 • Introducerea unor soluții hi-tech pentru îmbunătățirea rezultatelor organelor de aplicare a legii.
 • Implementarea responsabilității la nivel de supply chain, în loc de concentrarea pe simpla răspundere.
 • Fond de reziliență public-privat.
 • Monitorizarea transporturilor pentru „securitate și reziliență”.

sursa: Vigilant, iunie

traducerea și adaptarea: Raluca MIHĂILESCU

raluca.mihailescu@ziuacargo.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.