Toyota Material Handling Romania – Succes pe piata echipamentelor de stivuit

Un studiu de piata comandat de reprezentanta companiei nipone in Romania si realizat de Mercury Research, in 2011, a aratat ca Toyota Material Handling Romania este numele de referinta atunci cand vine vorba de furnizarea de stivuitoare, transpalete, echipamente de tractare si de depozitare.

Toyota Material Handling Romania este recunos­cu­ta pe piata roma­neas­ca de profil ca fiind cel mai im­por­tant si de incre­dere furnizor de echipa­men­te si servicii. Echipamentele oferite de TOYOTA sunt apreciate de clienti pentru calitate, folosirea celor mai de varf tehnologii, efi­cienta si siguranta pe care o confera in operare.

Furnizor de incredere

Reputatia ca furnizor de echipa­mente este un alt capitol la care Toyota Material Handling Roma­nia se detaseaza ca lider de piata. Con­form studiului, repre­zen­tanta com­pa­niei japoneze in Ro­mania pri­mes­te cele mai multe voturi pentru prima pozitie a topu­lui (24% dintre res­pondenti). O re­putatie cladita pe calitatea echi­pamentelor, a ofer­te­lor de vanzare si inchiriere, dar si pe ofertele de service. Cei mai im­por­tanti con­curenti sunt plasati la o distanta de 9, respectiv 10 pro­cente.

Toyota Material Handling Roma­nia este considerat lider si atunci cand vine vorba de furnizori orien­tati catre clienti si furnizori corecti si onesti, acestia pozi­tio­nand To­yo­ta Material Handling Roma­nia in varful preferintelor pen­tru un par­te­ner pe termen lung si in topul celor mai recomandati furnizori de profil.

Calitatea echipamentelor

Notorietatea echipamentelor de stivuit oferite de Toyota Mate­rial Handling Romania se afla in topul utilajelor de profil. Com­pa­nia ofera o bogata gama de pro­du­se marca Toyota si BT.

Un produs cunoscut este inso­tit automat si de notorietatea ca­li­tatii sale. Iar in cazul echi­pa­men­te­lor oferite de Toyota Ma­terial Handling Romania, lucrurile sunt con­firmate de pozitionarea lor in pri­mele 3 locuri ale topului alca­tu­it de utilizatori.

Echipamentele furnizate de Toyota Material Handling Romania si-au cladit reputatia pe atribute esentiale pentru fiecare utilizator. Uti­lajele oferite de Toyota se di­feren­tiaza de alte marci de pe pia­ta echi­pamentelor de stivuit prin folosirea unei tehnologii de varf si siguranta oferita in operare. Doua caracteristici care plaseaza orice utilaj in topul eficientei de exploatare.

Acelasi studiu arata ca in topul pre­ferintei pietei din Romania sunt sti­vuitoarele diesel si cele pe gaz (fo­losite de 87% dintre utilizatori) ur­mate de stivuitoarele electrice (72%). Pozitia a treia este ocu­pa­ta de transpaletele manuale (48%). Pe locurile 4 si 5 in top se situeaza transpaletele electrice (32%) si echipamentele pentru picking (18%). Alte echipamente de­dicate incheie topul cu pro­cente care variaza intre 2% si 8%.

Service complet si orientat catre client

Orientarea catre clienti si per­so­nalul calificat sunt doua criterii la care Toyota Material Handling Ro­mania este lider si cand vine vor­ba de furnizarea serviciilor de intre­ti­ne­re si reparatii. Aceste atu­uri, la care se adauga serio­zi­ta­tea, prom­pti­tudinea, calitatea re­pa­ratiilor si raportul calitate-pret, fac din Toyota Material Hand­ling Ro­ma­nia cel mai recomandat fur­ni­zor pentru echi­pa­mente de stivuit.

Aceste atribute sunt esentiale in conditiile in care utilizatorii echi­­pamentelor de stivuit prefera rela­tiile pe termen lung cu fur­nizorii. Iar la acest capitol, Toyota Material Hand­ling Romania nu doar ca isi pas­treaza clientii vechi, ci poseda o rata mai buna de atra­gere a noilor par­teneri, prin com­paratie cu concurenta.

In comparatie cu media la ni­velul pietei, in randul clientilor To­yo­ta Ma­terial Handling Romania, mai multi clienti folosesc sau inten­tioneaza sa foloseasca co­la­borari de tip full-service in detri­men­tul celor de intre­tinere pla­­nificata.

Perfectionare continua

Dincolo de confirmarea fap­tu­lui ca Toyota Material Handling Ro­­mania este un nume de refe­rin­ta pe piata echipamentelor de stivuit si service, compania este preocupata de imbunatatirea tu­turor aspectelor care tin de relatia cu clientii.

Aceasta atitudine este ele­mentul de baza al succesului, in conditiile in care studiul reliefeaza o exigenta din ce in ce mai ridicata a clientilor fata de serviciile pres­tate de furni­zo­rul de service.

Toyota Material Handling Ro­ma­nia performeaza foarte bine pe atri­bu­te care sunt importante pen­tru uti­lizatorii de service, toate a­ces­tea du­cand la clasarea com­pa­niei in to­pul furnizorilor de ser­vicii post-van­zare pentru echi­pa­men­­te­le de stivuit: monitorizarea ac­ti­va a inspectiilor tehnice si a is­to­ri­cului interventiilor (64% din­tre res­pondenti au dat note de 9 si 10 in evaluarea acestui atribut pe o scala de la 1 la 10), reteaua ex­tin­­sa de service (63%) si prom­p­ti­­tu­dinea service-ului (57%), uti­li­za­rea pieselor de schimb originale (73%), compe­ten­tele teh­nice (77%) si ama­bi­litatea angajatilor (76%).

Studiul de piata a fost realizat in perioada martie-mai 2011 de catre Mercury Research si a vizat utilizatori ai echipamentelor de sti­vuit din do­me­nii relevante: retail, lo­gistica, pro­duc­tie, porturi, im­bu­te­liere, materiale de con­structii si in­dustria alimentara. Per­soanele ca­re au raspuns la intre­bari ocupa po­zitii cheie in achi­zi­tio­na­rea sau uti­lizarea utila­je­lor de pro­fil. Marja de eroare a stu­diului este de +/-8.1%, la un nivel de incredere de 95%.

La realizarea acestui material au fost folosite date si cifre extra­se din studiul de piata rea­lizat de Mercury Research pentru Toyota Material Handling Romania.

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.