Transportul județean de persoane, în colaps. Ne pregătim pentru o nouă înmormântare?

Printr-o mișcare surprinzătoare și fără nicio justificare la acel moment, Guvernul României hotăra, în data de 14 mai 2020, faptul că programele de transport județean de persoane își încetează valabilitatea la data de 31 decembrie 2021.

foto: Jean-Mihai Pîlșu

Acest lucru se întâmpla în plină pandemie, iar măsura era luată în contextul necesității limitării efectelor acesteia, în condițiile în care, atunci, la fel ca și acum, toți cei din domeniu știau că licențele de traseu sunt valabile până la 30 iunie 2023.

Dialogul surzilor

De la acel moment a început un dialog al surzilor, între operatorii de transport, pe de o parte, autoritățile centrale (Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Ministerul Transporturilor) și consiliile județene, pe de altă parte. Asociațiile și organizațiile patronale, precum și operatorii de transport neafiliați, au încercat în nenumărate rânduri, în cadrul dezbaterilor publice (acolo unde au fost organizate), sau prin materiale scrise, transmise consiliilor județene, să atragă atenția asupra perioadei total nepotrivite pentru a organiza ședințe de atribuire a contractelor de delegare de gestiune. Toate răspunsurile primite au transmis semnalul că este imperios necesar să se organizeze licitațiile, că Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a pasat întreaga răspundere către consiliile județene și că acestea din urmă nu au curajul necesar să recunoască ceea ce orice persoană cu minime cunoștințe poate să vadă – faptul că organizarea unor ședințe de atribuire, la acest moment, aduce doar deservicii marii majorități a celor direct implicați – pasageri, operatori de transport, autorități județene și, într-un final, chiar și segmentului din economie reprezentat de producătorii de autobuze.

Rămâne, în continuare, de neînțeles îndârjirea cu care autoritățile încearcă să transforme un serviciu de transport comercial, care funcționează în condiții bune de zeci de ani, fără implicarea în mod direct a autorităților locale, într-un serviciu public de transport.

În ciuda tuturor semnalelor trase în mod constant de operatorii de transport, direct sau prin intermediul tuturor organizațiilor și asociațiilor patronale, autoritățile de la toate nivelurile nu au considerat necesar să acționeze în vreun fel pentru reglementarea situației.

Licitații în urma unor studii fără relevanță

Au apărut, în timp, câteva semnale locale, de la unele consilii județene, cum că s-ar fi pregătit pentru ședințele de atribuire, dar nimic concret, până în luna mai 2021, când Consiliul Județean Alba a deschis „balul” ședințelor de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport persoane. După județul Alba, a urmat județul Sibiu și, apoi, Arad, Hunedoara, Brașov, Bistrița-Năsăud și Giurgiu. Pe lângă acestea, mai sunt câteva consilii județene care au aprobat documentațiile aferente organizării ședințelor de atribuire și s-ar putea ca și acestea să completeze lista de mai sus. S-a lucrat de multe ori „la foc automat”, cu rapoarte și studii întocmite fără nicio bază reală, cu modele de contract de delegare de gestiune preluate din alte domenii, fără nicio legătură cu transportul de persoane, impresia generală lăsată fiind aceea că se dorește doar obținerea unei acoperiri legale, organizarea ședințelor de atribuire nefiind dorită de niciun consiliu județean.

Documentațiile aprobate de consiliile județene conțin studii de oportunitate sau de mobilitate care nu au nimic de a face cu perioada în care ne aflăm. Orice studiu de oportunitate întocmit în ultimele 20 de luni, dacă ar fi fost întocmit cu bună credință, ar fi trebuit să constate, fără echivoc, faptul că nu este oportun să se transforme un serviciu de transport comercial care funcționează cu minime implicații bugetare din partea autorităților locale într-un serviciu de transport public, dar și, mai mult decât acest fapt, că nu este oportun să se organizeze, în această perioadă, vreo ședință de atribuire a contractelor de delegare de gestiune.

Daniel Micu

Modul în care unele consilii județene au înțeles să încheie, în luna noiembrie 2021, contracte de delegare de gestiune a serviciilor de transport județean de persoane, cu operatorii de transport deținători de licențe de traseu, nu face altceva decât să confirme haosul existent la nivel decizional.

În ceea ce privește studiile de mobilitate, este evident că ele nu pot avea nicio relevanță în acest moment, ținând cont de restricțiile de circulație din ultimele 20 de luni, situație în care ne întrebăm cum s-a ajuns la valori estimate ale contractelor de sute de milioane de lei, în condițiile în care, în mare parte din timp, circulația persoanelor a fost interzisă și învățământul în vacanță.

Același parc învechit

Lipsa de predictibilitate în organizarea ședințelor de atribuire aduce cu sine și implicații directe în calitatea serviciilor prestate, dar, mai ales, în siguranța acestor servicii. Este evident că, în ultimii 2 ani, numărul autobuzelor și microbuzelor noi a scăzut dramatic, din cauza efectelor pandemiei, iar, acum, transportul de persoane, alături de HoReCa, este „oaia neagră” a finanțatorilor, băncile și companiile de leasing ferindu-se să finanțeze achiziția de către operatorii privați de parc auto nou. Dacă adăugăm la aceste aspecte perioada de 6-9 luni până la livrarea unor autovehicule noi, ajungem la concluzia clară că în cele 30-60 zile, cât este perioada acordată de consiliile județene pentru depunerea documentațiilor de participare, este imposibil să se reușească înnoirea parcului auto. Rezultatul?

Se va licita cu parcul auto actual, în cea mai mare parte cel cu care s-a licitat la ultimele ședințe de atribuire, iar populația va călători și în următorii 5-7 ani cu autovehicule care deja sunt învechite.

Nu mai are sens să aducem în discuție achiziția de autobuze și microbuze nepoluante, acestea rămânând un deziderat al generațiilor viitoare.

Cel mai bine se observă această situație dacă privim rezultatele de până acum ale ședințelor de atribuire deja organizate: ALBA – data limită pentru depunerea ofertelor 24.05.2021 – 70 de loturi, din care 19 sunt încă în evaluare, iar pentru 51 de loturi s-a anulat procedura, din lipsă de ofertanți. SIBIU – data limită pentru depunerea ofertelor 24.08.2021 – 13 loturi, din care 6 sunt încă în evaluare, iar pentru 7 loturi s-a anulat procedura, din lipsă de ofertanți. ARAD – data limită pentru depunerea ofertelor 01.11.2021 – 21 de loturi, din care 7 sunt încă în evaluare, iar pentru 14 loturi s-a anulat procedura, din lipsă de ofertanți. Rezultă foarte clar faptul că, în cele 3 județe, operatorii de transport au licitat exclusiv traseele sau grupele de trasee care pot fi rentabile, toate celelalte rămânând total descoperite. Acest lucru nu este de mirare, dacă ținem cont de faptul că, în proiectele de contract de delegare a gestiunii serviciilor de transport județean public de persoane, nu este stipulat nimic concret privind posibilitățile de acordare de compensații.

Bugetele actuale ale consiliilor județene nu au capacitatea de a susține programele de transport public județean, nici în acest moment și, cu siguranță, nici pe viitor.

În același timp, niciun operator de transport privat nu își poate permite, într-o piață liberă, să susțină prin eforturi proprii traseele nerentabile, mai ales în situația economică actuală și ținând cont de prevederile contractuale, prevederi care dau o mulțime de drepturi autorității contractante și stabilesc o mulțime de obligații pentru transportator. Ce se va întâmpla în aceste situații? Se vor schimba regulile în timpul jocului? Nimic nu este imposibil.

Prelungirea – singura soluție

Soluția propusă de marea majoritate a operatorilor de transport? Prelungirea actualelor programe județene de transport până la data de 30 iunie 2023, dată la care expiră și licențele de traseu emise de către Autoritatea Rutieră Română, cu invocarea prevederilor art. 5, paragraful (5) din Regulamentul (CE) 1370/2007. În același timp, demararea în regim de urgență a unor discuții între ministerele direct implicate, autoritățile județene și operatorii de transport, în vederea definirii clare a cadrului de desfășurare a transportului public de persoane (local, metropolitan, județean, interjudețean), reglementarea fiecărui tip de transport, delimitarea transportului public de transportul în regim comercial, cu respectarea și aplicarea întocmai a prevederilor Regulamentului (CE) 1370/2007, stabilirea unor termene clare pentru punerea în aplicare, astfel încât să se asigure predictibilitatea absolut necesară pentru ofertarea unor servicii sigure și de calitate.

În caz contrar, putem să ne așteptăm ca, începând cu 1 ianuarie 2022, mare parte a transportului județean să dispară, cu implicații directe în oferta de locuri de muncă, în posibilitatea transportării unei părți importante a populației spre și de la locul de muncă, în șansele elevilor de a ajunge la școlile și liceele unde învață, în posibilitatea deplasărilor în interes personal, pentru mare parte din populație. Pe scurt, dispariția unui sector de activitate, care va influența decisiv alte câteva sectoare.

Daniel MICU

consultant transporturi

dmcibinconsulting@gmail.com

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.