Adriana Țicău: Politica în domeniul concurenţei trebuie să ţină seama şi de aspectele sociale

Comisia de Transport şi Turism din Parlamentul European (PE) a avut, săptămâna aceasta, un schimb de opinii şi a votat amendamentele depuse la raportul anual privind politica UE în domeniul concurenței. Concurența loială reprezintă o condiție esențială a realizării integrale a pieței interne și o componentă-cheie a unei strategii comune care să contribuie la redresarea economiei europene și la prosperitate globală. Politica și măsurile de punere în aplicare în domeniul concurenței trebuie sa contribuie, pe termen lung, la atingerea obiectivelor politice generale ale strategiei Europa 2020 și la sprijinirea creșterii, creării de locuri de muncă și competitivității economiei UE.

Silvia-Adriana Ţicău, vicepreședinta Comisiei TRAN şi raportor din partea grupului S&D pentru acest raport de aviz, a subliniat: “Grupul S&D este în favoarea concurenţei, dar nu cu orice preț. Creșterea concurenţei nu ar trebui să se facă în detrimentul lucrătorilor şi nici al calităţii condițiilor şi serviciilor oferite”.

Prin amendamentele depuse, Adriana Ţicău a subliniat importanta asigurării de stimulente financiare pentru porturi, realizarea cât mai rapidă a unui sistem unificat şi eficient de norme de navigație  la nivelul UE şi adoptarea de măsuri pentru a asigura competitivitatea la nivel mondial a destinațiilor turistice de excelență ale UE.

“Îndemnăm Comisia ca, la prezentarea unui nou pachet legislativ privind porturile, să aibă în vedere și respectarea condițiilor sociale ale lucrătorilor. Invităm Comisia să examineze posibilitatea de a asigura stimulente financiare și să continue programele europene, gen NAIADES, cu scopul de a ajuta autoritățile portuare locale și regionale să modernizeze infrastructura portuară, iar operatorii de transport naval să își modernizeze și reînnoiască flota”.

Grupul S&D din PE solicită Comisiei Europene ca viitoarea propunere privind liberalizarea transportului feroviar să conţină şi prevederi care să nu permită deteriorarea calităţii serviciilor de transport feroviar, a condițiilor sociale şi de muncă ale lucrătorilor din domeniu şi nici să pună în pericol obligațiile privind serviciul public.

Sistem multimodal de rezervare și de vânzare a biletelor de transport

De asemenea, eurodeputata PSD a depus mai multe amendamente, adoptate în urma votului din cadrul Comisiei TRAN,  prin care subliniază necesitatea unei concurenţe loiale între diferitele moduri de transport şi solicită crearea unui sistem integrat şi multimodal de rezervare şi emitere a biletelor.

“Subliniez efectele diferențelor de taxare asupra competiției între diferitele moduri de transport și asupra transportului intermodal și invit Comisia să ofere o imagine de ansamblu privind impozitarea, taxele și diferitele sisteme de TVA pentru diferitele moduri de transport. Solicit crearea unui sistem multimodal de rezervare și de vânzare a biletelor de transport, astfel încât pasagerii să nu mai întâmpine dificultăți în planificarea și realizarea eficienta a călătoriilor multimodale” a conchis Adriana Ţicău.

In final, având in vedere importanta serviciilor poștale şi în contextul implementării celei de-a treia directiva privind serviciile poștale (Directiva 2008/6/CE cu privire la realizarea integrală a pieței interne a serviciilor poștale ale Comunității), Adriana Ţicău a solicitat Comisiei să examineze îndeaproape și să raporteze Parlamentului European cu privire la consecințele sociale ale liberalizării pieței poștale și la obligația serviciului universal în acest sector, inclusiv finanțarea serviciului universal. (M.B.)

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.