CODUL FISCAL 2018: Impozite majorate pentru camioane

Guvernul a operat, în 8 noiembrie, prin Ordonanță de Urgență, mai multe modificări în Codul fiscal, ce vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2018.

Imagine: Jean-Mihai Pâlșu

Au fost majorate impozitele pentru autovehiculele de transport marfă:

  • 2 axe:

– masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 13 tone – pentru sistem de suspensie pneumatică sau echivalentele recunoscute, 0 lei; pentru alte sisteme de suspensie pentru axele motoare, 142 lei/an (în prezent sunt 0, respectiv 133 lei/an);

– masa de cel puţin 13 tone, dar mai mică de 14 tone: 142 lei/an (de la 133 lei/an, în prezent), respectiv 395 lei/an (de la 367 lei/an, în prezent);

– masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 15 tone: 395 lei/an (de la 367 lei/an, în prezent), respectiv 555 lei/an (de la 517 lei/an, în prezent);

– masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 18 tone: 555 lei/an (de la 517 lei/an, în prezent), respectiv 1.257 lei/an (de la 1.169 lei/an, în prezent);

– masa de cel puţin 18 tone: 555 lei/an (de la 517 lei/an, în prezent), respectiv 1.257 lei/an (de  la1.169 lei/an, în prezent).

  • 3 axe:

– masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 17 tone: pentru sistem de suspensie pneumatică sau echivalentele recunoscute, 142 lei/an (de la 133 lei/an, în prezent); pentru alte sisteme de suspensie pentru axele motoare, 248 lei/an (de la 231 lei/an, în prezent);

– masa de cel puţin 17 tone, dar mai mică de 19 tone: 248 lei/an (de la 231 lei/an, în prezent), respectiv 509 lei/an (de la 474 lei/an, în prezent);

– masa de cel puţin 19 tone, dar mai mică de 21 tone: 509 lei/an (de al 474 lei/an, în prezent), respectiv 661 lei/an (de la 615 lei/an, în prezent);

– masa de cel puţin 21 tone, dar mai mică de 23 tone: 661 lei/an (de la 615 lei/an, în prezent), respectiv 1.019 lei/an (de la 947 lei/an, în prezent);

– masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone: 1.019 lei/an (de la 947 lei/an, în prezent), respectiv 1.583 lei/an (de la 1.472 lei/an, în prezent);

– masa de cel puţin 25 tone: 1.019 lei/an (de la 947 lei/an, în prezent), respectiv 1.583 lei/an (de l 1.472 lei/an, în prezent).

  • 4 axe:

– masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone: 661 lei/an (de la 615 lei/an, în prezent), respectiv 670 lei/an (de la 623 lei/an, în prezent);

– masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 27 tone: 670 lei/an (de la 623 lei/an, în prezent), respectiv 1.046 lei/an (de la 973 lei/an, în prezent);

– masa de cel puțin 27 tone, dar mai mică de 29 tone: 1.046 lei/an (de la 973 lei/an, în prezent), respectiv 1.661 lei/an (de la 1.545 lei/an, în prezent);

– masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone, de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 32 tone și de cel puțin 32 tone: 1.661 lei/an (de la 1.545 lei/an, în prezent), respectiv 2.464 lei/an (de la 2.291 lei/an, în prezent).

Majorări de impozit sunt și pentru combinațiile de autovehicule de transport marfă (2+1 axe, 2+2 axe, 2+3 axe, 3+2 axe, 3+3 axe).

Mijloace de transport confiscate

Alte modificări fac referire la sancționarea agentului economic cu refuzul dreptului de deducere a TVA doar în cazul în care există probe că acesta avea informații certe despre activitatea firmelor evazioniste cu care a intrat în relații comerciale. De asemenea, se extinde confiscarea și asupra mijlocului de transport pentru cei ce fac evaziune, comercializând produse accizabile nemarcate – alcool și produse din tutun.

Contribuțiile sociale, la angajat

Cea mai controversată măsură este transferarea contribuțiilor sociale de la angajator la angajat. Pe de o parte, acestea se reduc de la 39,25% la 37,25% (-2%), iar angajatorul va plăti numai 2,25% – pentru a acoperi riscurile de șomaj, concedii medicale, creanțe salariale. Restul de 35% din contribuțiile sociale va fi în sarcina angajatului. Pe de altă parte, a fost redus de la 9 la 3 numărul contribuțiilor. A rămas CAS și CASS pentru salariat și s-a introdus „contribuția asiguratorie pentru muncă”, suportată de angajator.

CAS și CASS se datorează de către persoanele fizice, respectiv de către angajați, inclusiv în cazul contractelor individuale de muncă cu normă întreagă sau cu timp parţial, pentru care CAS și CASS datorate nu pot fi mai mici decât nivelul contribuţiilor sociale aferente salariului minim brut pe ţară în vigoare în luna pentru care se datorează acestea, corespunzător numărului zilelor lucrătoare din lună în care contractul a fost activ. De asemenea, OUG stabilește o cotă suplimentară de CAS (de 4%, respectiv 8%) pentru condiții deosebite, speciale sau alte condiții de muncă definite potrivit legii.

CAS și a CASS pentru activități independente

Contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS), în cotă de 10%, este datorată de persoanele fizice care au calitatea de angajați sau pentru care există obligația plății contribuţiei de asigurări sociale, potrivit Codului fiscal. OUG prevede și modificarea modului de stabilire a CAS și a CASS pentru persoanele fizice care realizează venituri din activități independente (consultanți, experți contabili, medici, persoane fizice autorizate, avocați – numai CASS; notari – numai CASS) sau alte categorii de venituri. Acestea nu mai datorează contribuțiile sociale asupra venitului realizat, ci baza de calcul va fi venitul ales care, în cazul CAS, trebuie să fie cel puțin egal cu salariul minim brut pe țară, iar baza de calcul a CASS va fi salariul minim brut pe țară.

Se exceptează de la plata CAS persoanele fizice asigurate în sisteme proprii de asigurări sociale numai pentru veniturile realizate din activități pentru care, potrivit legii, există obligaţia asigurării în aceste sisteme (de exemplu: avocații, notarii, personalul monahal), inclusiv pentru veniturile de natură salarială realizate în domeniile respective (ex. avocații salarizați etc.).

S-a modificat, de asemenea, modalitatea de asigurare în sistemul public de sănătate a pensionarilor, șomerilor, persoanelor aflate în concedii pentru creșterea copiilor, celor cu ajutoare sociale sau sub protecţia ori în custodia statului. Ei vor fi asigurați fără plata contribuţiei.

Impozitul pe venit, redus

În domeniul impozitului pe venit, ordonanța prevede reducerea cotei de la 16% la 10%. Astfel, cota de impozitare scade pentru veniturile din salarii și asimilate salariilor, din activități independente, din cedarea folosinței bunurilor, din investiţii (mai puțin veniturile din dividende, pentru care se menține cota de impozit de 5%), din pensii, din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, din premii și din alte surse.

1% pentru IMM-urile cu venit de până la 1 milion de euro

În domeniul impozitării societăților, vor beneficia de impozit de 1% pe venit și IMM-urile care realizează venituri de la 500.000 euro la 1.000.000 euro și care, în prezent, plătesc impozit de 16% pe profit.

De asemenea, a fost eliminată condiția privind realizarea de venituri din consultanță și management și se includ în acest sistem persoanele juridice care nu intrau sub incidența acestui impozit (asigurări, piața de capital, bănci, jocuri de noroc și extracția resurselor naturale).

Impozit pentru multinaționale

Totodată, OUG transpune în legislația națională prevederile Directivei 2016/1164/UE, pentru combaterea externalizării profiturilor companiilor multinaționale, prin:

– limitarea deductibilității dobânzilor;

– introducerea impozitării la ieșire – previne erodarea bazei impozabile în cazul unui transfer de active în afara României;

– consolidarea regulii antiabuz, ce va permite autorităților române să refuze contribuabililor beneficiile fiscale obținute din aranjamente abuzive;

– introducerea normelor privind societățile străine controlate (SSC) ce au ca scop împiedicarea evitării plații impozitelor prin devierea veniturilor către filiale din paradisuri fiscale.

Deduceri

A fost majorat nivelul venitului lunar brut în funcție de care se acordă deducerea personală: de la 1.500 lei (în prezent) la 1.950 lei – limita până la care deducerile se acordă în sumă fixă, în funcție de numărul persoanelor aflate în întreținere; de la 3.000 lei (în prezent) la 3.600 lei – limita maximă până la care deducerile se acordă în mod degresiv. Pentru salariații care realizează venituri brute lunare din salarii de peste 3.600 lei, nu se acordă deduceri personale.

Contribuția virată la Pilonul II de pensii a fost redusă de de la 5,1% la 3,7%.

Majorarea salariului minim pe economie de la 1.450 lei la 1.900 lei va fi aprobată în ședința următoare a Guvernului. Sistemul Revisal va trebui să suporte modificarea a 6 milioane de contracte de muncă până la 1 ianuarie 2018.

Magda SEVERIN

magda.severin@ziuacargo.ro

Foto: Jean-Mihai PÂLȘU

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.