Completarea SF pentru A8 Tg. Mureș – Tg. Neamț, la licitație

CNAIR SA a lansat licitația pentru atribuirea contractului “Completarea Studiului de Fezabilitate (SF) pentru Autostrada Târgu Mureș – Târgu Neamț” (210,9 km), cu o valoare estimată de aproape 30 de milioane de lei, fără TVA.

Contractul presupune prestarea următoarele servicii și elaborarea cel puțin a următoarelor documente:

  • completarea documentației aferente Studiului de Fezabilitate “Autostrada Târgu Mureș – Ditrău” și “Autostrada Ditrău – Târgu Neamț“, în conformitate cu reglementările tehnice și legislația în vigoare, și a cerințelor caietului de sarcini;
  • documentul suport aferent proiectului în vederea susținerii cererii de finanțare;
  • acordarea de asistență pentru Beneficiar, atât pe parcursul procesului de pregătire a cererilor de finanțare, cât și în perioada de evaluare a acestora de către toate instituțiile implicate în acest proces (MT-DGOIT și Comisia Europeană).

Data limită de depunerea a ofertelor a fost stabilită pentru 20 martie 2019. 

Durata contractului este de 18 luni începând de la data de începere a contractului și cuprinde: 14 luni pentru completarea studiului de fezabilitate și 4 luni pentru asigurarea asistenței tehnice.

Contractul va fi atribuit după cel mai bun raport calitate – preț, o formulă de calcul în care prețul ofertat va conta în proporție de 40%, iar restul de 60% din punctaj va fi defalcat pe criterii de calitate.

Reactualizarea SF-ului va ține cont de varianta de traseu stabilită încă din 2007 de către IPTANA, iar viteza de proiectare va fi de 120 de km/h pe tot traseul autostrăzii.

În cadrul realizării documentației, consultantul va analiza și soluțiile de implementare a sistemelor și stațiilor de taxare pe autostradă.

Termenele contractuale prevăd 14 ani pentru realizarea actualizării SF-ului, precum și patru luni în care firma contractată va acorda consultanță către CNAIR pentru pregătirea cererii de finanțare eruopeană, precum și pregătirea documentației pentru atribuirea lucrărilor de proiectare și execuție.

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.