Guvernul a modificat Codul rutier

Guvernul a operat mai multe modificări în OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice.

foto: Jean-Mihai Pâlșu

Au fost transpuse, astfel, în legislația națională unele prevederi din Directiva 2014/46/UE a Parlamentului European și a Consiliului, privind documentele de înmatriculare pentru vehicule.

Înscrierea contractului de vânzare-cumpărare, obligatorie Una dintre reglementări este suspendarea înmatriculării autovehiculelor, până la înscrierea contractului de vânzare-cumpărare al mașinii.

Conceptul de suspendare vizează strict o operațiune administrativă, care constă în interzicerea temporară a dreptului de a pune în circulație, nu anularea înmatriculării. Vehiculul va figura, în continuare, înmatriculat pe numele proprietarului/deținătorului în Registrul național de evidență a permiselor de conducere și a vehiculelor înmatriculate (care va cuprinde, totuși, o mențiune de suspendare a înmatriculării).

Suspendarea înmatriculării nu exonerează proprietarul de la plata obligațiilor fiscale datorate bugetului local – achitarea impozitului pentru mijlocul de transport.

Transcrierea dreptului de proprietate

Totodată, actul normativ prevede instituirea unui mecanism potrivit că- ruia, în cazul transmiterii dreptului de proprietate asupra unui vehicul, datele noului proprietar să se înscrie în evidențele autorităților competente de înmatriculare simultan cu menționarea încetării calității de titular al înmatriculării a fostului proprietar.

Pentru realizarea acestei operațiuni, noul proprietar va fi obligat să solicite autorității competente transcrierea transmiterii dreptului de proprietate, în termen de 90 de zile de la data dobândirii dreptului de proprietate asupra vehiculului.

În cadrul acestui mecanism, organul fiscal care scoate mașina din evidența fiscală a fostului proprietar are obligația să notifice înstrăinarea acesteia, în termen de 5 zile lucrătoare, autorității de înmatriculare – care trebuie să facă, în 30 de zile de la primirea notificării, mențiunea privind înstrăinarea vehiculului, în Registrul național de evidență a permiselor de conducere și a vehiculelor înmatriculate, constituit de DRCPIV.

Radierea din oficiu

O altă reglementare instituită în Codul rutier este radierea din oficiu a mașinilor, în urma notificării primite de la autoritățile din țară sau din statele UE, precum și de la persoanele juridice autorizate, care atestă că vehiculul a fost scos din uz definitiv.

În cazul radierii vehiculului în aceste condiții, autoritatea competentă îl va informa pe titularul certificatului de înmatriculare, cu privire la efectuarea acestei operațiuni, în termen de 30 de zile de la radiere.

Poliția Rutieră are acces la ITP

Totodată, a fost stabilit dreptul de acces al Poliției Rutiere la Registrul național de evidență a permiselor de conducere și a vehiculelor înmatriculate, în scopul verificării efectuării inspecției tehnice periodice (ITP) a autovehiculului, respectiv a valabilității acesteia. DRCPIV poate verifica situația juridică a unei mașini DRPCIV a fost autorizată să facă schimb de date cu autoritățile de înmatriculare din statele membre ale Uniunii Europene, dacă există îndoieli asupra situației reale sau juridice a unui vehicul provenit de acolo.

Astfel, va obține, respectiv, va furniza datele necesare în scopul verificării, înaintea înmatriculării, a statutului legal al ma- șinii în țara în care a fost înmatriculat anterior. Verificarea împreună cu autoritățile competente de înmatriculare din statele membre ale Uniunii Europene se poate realiza inclusiv prin utilizarea unei platforme informatice, în scopul facilitării schimbului de informații.

Magda SEVERIN

magda.severin@ziuacargo.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.