Intermedierea activității pe calea ferată licențiată

Societățile care prestează servicii de transport intermodal vor trebui să obțină licențe din partea OLFR (Organismul de Licențe Feroviare Român), în urma publicării în Monitorul Oficial a HG 361/2018, care intră în vigoare din 27 iulie.

Hotărârea Guvernului 361/2018, privind aprobarea procedurilor pentru acordarea licențelor în domeniul transportului feroviar, include o întreagă anexă dedicată activității de intermediere. „Actul normativ are în vedere un regulament european, dar licențierea activității de intermediere în domeniul feroviar a fost introdusă suplimentar de către statul român”, ne-a explicat Marius Cae, președintele Uniunii Societăților de Expediții din România (USER), menționând că Anexa 2, dedicată acestui tip de activitate, este una stufoasă. El a precizat că, potrivit legii, după 27 iulie, vor putea fi depuse, la OLFR, dosarele pentru obținerea licenței.

Concret, intermediarii vor trebui să îndeplinească mai multe condiții referitoare la baza materială, onorabilitate, competență profesională și capacitate financiară.

Baza materială

Conform actului normativ citat, cerințele privind baza materială se consideră îndeplinite, dacă operatorul economic deține, în proprietate sau cu chirie, spații și mijloace tehnice necesare pentru desfășurarea normală a serviciilor de intermediere a activității de transport pe calea ferată.

Onorabilitatea

Pentru a îndeplini, de asemenea, condiția de onorabilitate, operatorul economic nu trebuie să se afle în procedură de faliment sau de lichidare, iar persoana responsabilă cu administrarea societății și managerul de transport desemnat să nu fi suferit o condamnare penală gravă, inclusiv pentru fapte de participare la activități ale unei organizații criminale, pentru corupție, pentru fraudă și / sau pentru spălare de bani, pentru infracțiuni comise în domeniul comercial.

În plus, nu trebuie să existe condamnări pentru infracțiuni grave stabilite în legislația specifică aplicabilă în domeniul transporturilor, sau sancțiuni pentru încălcări grave sau repetate cu privire la îndeplinirea obligațiilor impuse de legislația socială, legislația muncii sau vamală.

Competența profesională

Condiția privind competența profesională ar putea da bătăi de cap intermediarilor din sectorul feroviar, cerința fiind îndeplinită atunci când compania a angajat un manager de transport desemnat să conducă activitatea de intermediere, cu contract de muncă pe durată nedeterminată și cu normă întreagă.

Acesta trebuie să aibă studii superioare sau medii de specialitate, experiență în domeniul feroviar de cel puțin 2 ani și fie atestat de Autoritatea de Siguranță Feroviară Română, din punctul de vedere al cunoașterii reglementărilor naționale și internaționale specifice organizării și derulării activităților de transport feroviar.

Tot în același context, operatorii vor trebui să dispună de structuri organizatorice adecvate pentru ținerea sub control a activității, de proceduri proprii, specifice pentru domeniul de intermediere a activității de transport feroviar, dar și de personal de execuție cu pregătire profesională în domeniul feroviar, ramura mișcare / comercială.

Capacitatea financiară

Cerințele privind capacitatea financiară vor fi îndeplinite dacă operatorul economic dispune de capitaluri proprii în valoare de minimum 50.000 euro, or de o garanție bancară eliberată de una sau mai multe bănci, sau de un contract de asigurare încheiat, în condițiile legii, cu societățile de asigurare care dețin autorizație de funcționare, pentru aceeași valoare. În plus, compania nu trebuie să înregistreze arierate substanțiale sau recurente față de bugetul general consolidat al statului.

De menționat că intermediarii de transport feroviar vor fi înregistrați, de OLFR, în Registrul intermediarilor de transport feroviar și publicați pe website-ul autorității feroviare.

Hotărârea Guvernului 361/2018, privind aprobarea procedurilor pentru acordarea licențelor în domeniul transportului feroviar, a fost publicată în Monitorul Oficial 482 din 12 iunie 2018.

Licența de intermediere dă dreptul companiilor să efectueze:

  1. a) servicii de expediere a mărfurilor;
  2. b) aranjarea sau organizarea operațiunilor de transport pe calea ferată, în contul expeditorului sau destinatarului;
  3. c) organizarea expedierilor de marfă individuale sau în grup, inclusiv ridicarea și livrarea mărfurilor și gruparea expedierilor;
  4. d) procurarea și emiterea documentelor de transport și a documentelor de expediție;
  5. e) activități de manipulare a mărfurilor, de exemplu ambalarea temporară în lăzi, pentru unicul scop al protejării mărfurilor în timpul tranzitului, despachetarea din lăzi, extragerea de eșantioane, cântărirea mărfurilor.
Marius Cae, președintele USER

Marius Cae, președinte USER: „Actul normativ va genera un impact important în piață, mai ales în această perioadă, în care transportul intermodal consemnează o creștere accelerată. Ținem legătura cu autoritățile din domeniul feroviar, pentru a oferi operatorilor informațiile de care are nevoie”

Meda IORDAN

meda.iordan@ziuacargo.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.