Pachetul Mobilitate 1, în trialog?

Este o întrebare la care am putea avea un răspuns la finalul lunii septembrie, când Comisia pentru Transport și Turism (TRAN), din cadrul Parlamentului European, se va reuni pentru a lua o decizie în acest sens. Din păcate, numărul statelor care susțin poziția țărilor vest-europene este în creștere.

arlamentul European urmează să decidă intrarea în trialog cu Consiliul de Trans port UE privind Pachetul Mobilitate 1. Conform UNTRR, forul legislativ a desemnat raportorii pentru toa te cele 3 dosare fierbinți ale Pachetului Mobilitate 1. Astfel, pentru „Regulile pri vind timpii de condus și de odihnă”, raportor va fi Henna Virkkunen (PPE, Finlanda), pentru „Detașarea șoferilor” – Katerina Konecna (GUE/NGL, Republica Cehă), iar pentru dosarul „Accesul la profesie și la piața de transport rutier de marfă”, desemnat a fost Ismail Ertug (S&D, Germania).

Rezultatele consultărilor la nivelul PE

UNTRR precizează că președintele TRAN, Karima Delli, a transmis coordonatorilor grupurilor politice din cadrul comisiei solicitarea să ofere poziția la următoarea întrebare: „Dorește grupul dumneavoastră să retrimită în Comisia Europeană cele trei propuneri ale Pachetului Mobilitate către Parlamentul European (conform art. 61 din Regulamentul de proce dură)?”.

Iar coordonatorii grupurilor politice din Parlamentul European au avut termen până pe 6 septembrie să ofere răspunsul la consultarea lansată de președintele TRAN. Iată rezultatele:

Cele trei dosare ale Pachetului Mobilitate 1 nu vor fi trimise înapoi Comisiei Europene.

În urma răspunsurilor primite de la coordonatorii tuturor grupurilor politice din TRAN, Karima Delli a transmis un e-mail coordonatorilor prin care le-a comunicat că nu există o majoritate care să ceară Comisiei Europene să trimită, din nou, la Parlamentul European, propunerile sale pe cele trei dosare.

Comitetul TRAN se va reuni, în 24 septembrie 2019, pentru a decide cu privire la intrarea în trialog cu Consiliul privind Pachetul Mobilitate 1.

Rezultatul nefavorabil al acestei con sultări semnalează faptul că tot mai multe țări se orientează spre poziția vesticilor, iar numărul țărilor ră – ma se de aceeași parte cu România este în scădere și cu o poziție mai slab susținută.

UNTRR solicită sprijinul eurodeputaților români

UNTRR a solicitat sprijinul tuturor eurodeputaților români, pentru întoarcerea Pachetului Mobilitate 1 la Comisia Europeană și evitarea începerii trialogului pe cele 3 dosare legislative periculoase ale Pachetului Mobilitate 1, afectând grav activitatea transportatorilor români în UE.

Uniunea consideră necesară evaluarea impactului măsurilor propuse de Pachetul Mobilitate 1 și identificarea unor soluții echilibrate, care să nu afecteze funcțio narea pieței unice a transporturilor în UE și politicile de mediu ale UE.

3 dosare periculoase pentru cărăușii români

Reamintim, cele trei dosare legislative ale Pachetului Mobilitate 1 propun modificarea legislației europene în domeniul transporturilor rutiere conform măsurilor extrem de restrictive aplicate, deja, la nivel național, de statele vestice membre ale Alianței Rutiere împotriva transportatorilor români și estici.

Astfel, este vorba despre propunerea de modificare a Regulamentului 1071/2009 privind accesul la profesie și a Regulamentului 1072/2009 privind accesul la piața de transport rutier de marfă, care vizează restricționarea cabotajului, contrar obiectivelor Cartei Albe privind crearea unui spațiu european unic al trans porturilor.

De asemenea, legislatura trecută a Parlamentului European a propus introducerea obligației întoarcerii acasă a vehiculelor, măsură extrem de restrictivă, care poate conduce la eliminarea transportatorilor români și estici de pe piața europeană de transport.

„Aceste măsuri afectează libertățile fundamentale de circulație în UE, fiind, totodată, în contradicție cu viziunea UE de decarbonizare a trans porturilor, având în vedere faptul că restricționarea cabotajului și întoarcerea obligatorie acasă la 4 săptămâni a camioanelor și a șoferilor vor determina creșterea semnificativă a curselor fără încărcătură în UE și, în consecință, creșterea emisiilor de CO2, contrar obiectivelor UE de reducere a acestora”, atenționează UNTRR.

O altă propunere de lege specială are în prim plan Directiva detașării 71/1996 la transporturile rutiere și vizează aplicarea legilor salariului minim deja adoptate în țări precum Germania și Franța (șoferii români și est-europeni care operează trans porturi rutiere internaționale pe teritoriul celor două țări trebuie să fie plătiți cu salariile minime stabilite la nivel național, conform Milog sau Loi Macron). Reamintim, Comisia Europeană a inițiat proceduri de infringement împotriva aplicării sistematice a legislației salariului minim din Franța și Germania pentru transportul rutier.

O a treia propunere are în vedere revizuirea Regulamentului 561/2006 privind timpii de condus și de odihnă ai șoferilor profesioniști, vizând introducerea obligației întoarcerii acasă a șoferilor și interzicerea efectuării repausului săptămânal normal în cabina camionului, conform reglementărilor naționale care au început să fie implementate de Belgia și Franța (2014), sau Germania (2017), fiind urmate și de alte state membre în ultimii ani.

„Măsura propusă prin Pachetul Mobilitate 1, privind interzicerea efectuării repausului săptămânal în cabină, nu ține cont de lipsa acută de spații de parcare sigure și securizate pentru camioane în Europa, evidențiată de Studiul recent (2019) al Comisiei Europene privind spațiile de parcare pen tru camioane”, subliniază UNTRR.

UNTRR face, în acest context, apel la eurodeputații români să acționeze în coordonare cu eurodeputații din alte state membre UE, pentru a se opune începerii trialogului pe cele 3 dosare periculoase ale Pachetului Mobilitate 1.

Meda IORDAN

meda.iordan@ziuacargo.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.