Pachetul Mobilitate Rutieră

Consiliul UE Transport, Telecomunicații, Energie (TTE), aflat sub președinția austriacă, a adoptat, la începutul lunii decembrie, după mai multe runde de negocieri, abordarea generală pentru Pachetul Mobilitate I (rutieră). Parlamentul European va da votul final.

Practic, Consiliul a convenit asupra poziției sale în privința unei reforme esențiale a sectorului transportului rutier. „Un element esențial pentru îmbunătățirea aplicării legislației este existența unei metode fiabile de înregistrare a locului și a orei la care un camion a trecut o frontieră și de localizare a activităților de încărcare și descărcare. A doua versiune a tahografului inteligent va face toate acestea în mod automat. Toate vehiculele care efectuează operațiuni de transport internațional vor trebui să fie echipate cu acest dispozitiv până la sfârșitul anului 2024”, a arătat Norbert Hofer, ministrul transporturilor, inovării și tehnologiei din Austria, președintele Consiliului.

Regula actuală privind cabotajul, menținută… dar…

În ceea ce privește cabotajul, Consiliul a menținut regula actuală, care permite un maximum de 3 operațiuni în 7 zile. „Măsurile de punere în aplicare îmbunătățite ar trebui să permită o monitorizare a conformității mai eficientă și mai eficace. Pentru a preveni cabotajul sistematic, o perioadă «de întrerupere» va fi introdusă înainte ca noi operațiuni de cabotaj să poată fi realizate în aceeași țară, cu același vehicul”, a stabilit Consiliul UE.

Criteriile de stabilire pentru societățile de transport vor include o revenire regulată a vehiculelor la centrul operațional al societății, pentru a contribui la combaterea societăților de tip „cutie poștală”.

Șoferul revine acasă cel puțin o dată pe lună

Totodată, transportatorul ar trebui să organizeze programul de lucru al conducătorilor auto astfel încât aceștia să se poată întoarce la domiciliu (țara de stabilire a transportatorului) cel puțin o dată la patru săptămâni – sau, în cazul în care conducătorul auto alege să beneficieze de două perioade de repaus săptămânal reduse, după trei săptămâni pe drum, mai prevede Consiliul în privința Pachetului Mobilitate I.

Perioada de repaus săptămânal normală trebuie să se desfășoare în afara cabinei, dar, în mod excepțional, pentru a aborda problemele de ordin practic în găsirea unui spațiu de cazare adecvat, aceasta poate fi petrecută în vehicul, cu condiția îndeplinirii anumitor criterii, se mai arată în documentul adoptat în 3 decembrie, la Bruxelles.

Detașarea

„Reforma clarifică modul în care conducătorii auto profesioniști vor beneficia de principiul remunerației identice pentru o muncă identică, efectuată în același loc. Regula generală ar fi aceea că, dacă o operațiune este organizată în așa fel încât să nu fie afectată legătura dintre activitatea conducătorului auto și Statul Membru de stabilire, conducătorul auto ar trebui să fie exclus de la normele privind detașarea. Acest lucru înseamnă că operațiunile de transport bilateral sunt excluse în mod explicit. Pe drumul către țara de destinație și pe drumul de întoarcere, sunt permise maximum două activități suplimentare de încărcare/descărcare în ambele sensuri, fără a intra sub incidența regimului de detașare. Tranzitul este, de asemenea, exclus. Pentru toate celelalte tipuri de operațiuni, inclusiv cabotajul, regimul de detașare ar urma să se aplice integral, din prima zi de funcționare. Normele speciale privind detașarea ar trebui să fie instituite în termen de 18 luni de la intrarea în vigoare a actului juridic în cauză”, precizează consiliul UE.

Cele mai sensibile aspecte pentru România

În cadrul dejunului de lucru pe tema Pachetului Mobilitate I, ministrul român al Transporturilor, Lucian Șova, a declarat: „Pentru România, cele mai sensibile aspecte din pachet rămân flexibilitatea privind transportul internațional și bilateral – iar noi apreciem că toate operațiunile internaționale trebuie excluse de la regulile de detașare, pentru că aceasta este esența pieței unice. Chestiunile legate de cabotaj: se introduc constrângeri suplimentare, care nu vor conduce, în fapt, la rezolvarea problemei celei mai sensibile, aceea a salarizării corespunzătoare a șoferilor. Pe de altă parte, odihna în cabina vehiculului, din perspectiva perioadei de tranziție prea scurte până la construirea unui număr suficient de zone dedicate, rămâne încă o problemă pe care noi credem că nu trebuie să o abordăm în maniera propusă; iar întoarcerea acasă a vehiculului și a conducătorului auto reprezintă, de asemenea, constrângeri suplimentare, care afectează în mod special statele periferice din punct de vedere geografic”.

Ministrul Transporturilor, Lucian Șova: „Am obținut trei aspecte sensibile din pachet: eliminarea obligației privind întoarcerea acasă a vehiculului, perioada de prohibiție la cabotaj a fost redusă de la 14 zile (varianta inițială de compromis) la 5 zile și se vor excepta de la regulile de detașare tranzitul și operațiunile de transport internațional bilateral”.

“Propunerile de compromis ale președinției austriece a Consiliului nu sunt acceptabile din perspectiva obiectivelor și intereselor României. Este nevoie să prezinte soluții reale și echilibrate de compromis, care să ne ofere tuturor suficiente garanții că modificarea legislației nu vizează introducerea unor bariere suplimentare de acces la ocupație și la piață, a unor prevederi de natură să discrimineze operatorii de transport rutier în funcție de Statul Membru de stabilire și/sau a unor prevederi care vor contribui la creșterea nejustificată a sarcinilor administrative și financiare pentru întreprinderi”, a explicat ministrul Lucian Șova.

UNTRR: Transporturile rutiere în UE au fost îngrădite

UNTRR acuză îngrădirea transporturilor rutiere în UE, prin:

„- Aplicarea regulilor detașării la transporturile rutiere internaționale, cu exceptarea tranzitului și a transportului bilateral, definit extrem de restrictiv: în drumul spre țara de destinație și în cel de întoarcere, se permite o activitate suplimentară de încărcare/descărcare în ambele direcții, fără a se încadra în regimul de detașare, sau zero la plecare și până la două (operațiuni) în drumul de întoarcere. Pentru toate celelalte tipuri de operațiuni, inclusiv pentru cabotaj, regimul de detașare integrală se aplică începând cu prima zi a operațiunii.

– Restricționarea cabotajului prin introducerea unei perioade de «răcire» (cooling-off) de 5 zile înainte ca alte operațiuni de cabotaj să poată fi efectuate în aceeași țară, cu același autovehicul. Această restricționare a cabotajului este o abatere a UE de la drumul spre piața liberă.

– Interzicerea efectuării perioadei de repaus săptămânal normal în cabina autovehiculului, deși în documentele Președinției Austriece este recunoscută lipsa acută de spații de parcare sigure și securizate în UE.

– Întoarcerea acasă a șoferilor cel puțin o dată la patru săptămâni – sau, în cazul în care șoferul alege să ia două repausuri săptămânale reduse, după trei săptămâni pe drum.

– Obligația dotării tuturor autovehiculelor care efectuează operațiuni de transport internațional cu tahograf inteligent, până la sfârșitul anului 2024.

UNTRR solicită tuturor eurodeputaților români să respingă ferm actuala poziție a Consiliului de Transport UE privind Pachetul Mobilitate și orice compromis bazat de aceasta”.

Transportul pe căile navigabile interioare

Consiliul UE a adoptat și concluziile privind transportul pe căile navigabile interioare. „Concluziile recunosc contribuția semnificativă pe care acest mod de transport eficient, sigur și durabil o poate avea pentru reducerea efectelor negative ale sectorului transporturilor în ansamblul său”, iar Consiliul „solicită Comisiei să dezvolte un program de acțiuni ulterioare programului de acțiune NAIADES II”, ce ar trebui lansat până cel târziu la sfârșitul anului 2020.

Magda SEVERIN

magda.severin@ziuacargo.ro

sursa foto: Consiliul UE

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.