Adriana Țicău: Tahograful digital va îmbunătăţi siguranța rutieră şi respectarea drepturilor șoferilor

Parlamentul European reunit în sesiune plenară la Strasbourg a votat raportul eurodeputatei PSD Adriana Țicău, privind revizuirea regulamentului privind aparatura de înregistrare în transportul rutier (tahografele digitale). Tahograful este folosit în transportul rutier pentru monitorizarea respectării normelor privind timpul de conducere și perioadele de repaus, în vederea asigurării siguranței rutiere, a condițiilor de lucru decente pentru conducătorii auto și a concurenței echitabile între întreprinderile de transport. Scopul regulamentului propus, care îl va înlocui pe cel actual datând din anul 1985, este reducerea posibilităților de a manipula tahograful, aplicarea mai eficientă a normelor sociale și reducerea sarcinii administrative prin valorificarea deplină a noilor tehnologii și introducerea unei serii de noi măsuri de reglementare.

Adriana Țicău, raportor al Parlamentului European pentru acest regulament a subliniat că “noul regulament reprezintă un echilibru între siguranța rutieră și îmbunătățirea condițiilor de muncă, pe de o parte, și respectarea vieții private si a datelor șoferilor pe de altă parte”.

„Parlamentul a sprijinit introducerea tahografului inteligent deoarece acesta va contribui la îmbunătățirea punerii în aplicare a legislației, a conditiilor de lucru ale soferilor, la cresterea sigurantei rutiere  și va fi un mijloc de reducere, pe termen mediu și lung, a nivelului sarcinii administrative legate de obligațiile privind tahografele pentru societățile de transport. Vrem ca tahograful inteligent sa fie eficient, însă la un preț accesibil.

Tahograful inteligent va fi introdus pe piata la 36 de luni după intrarea în vigoare a specificațiilor tehnice si va include două noi funcții: comunicarea de la distanță, utilizată pentru a efectua controale, și înregistrarea datelor de localizare”, precizează Adriana Ţicău în comunicatul remis redacţiei.

Parlamentul European a introdus câteva modificări semnificative la propunerea de regulament prezentata de către Comisia Europeana, printre care: utilizarea de norme si specificații tehnice deschise, utilizarea doar a conexiunilor la un serviciu gratuit de poziționare prin satelit, introducerea de noi garanții legate de protecția datelor și confidențialitate, instruirea ofițerilor de control si dotarea acestora cu echipamente de comunicare la distanță înaintea unui termen stabilit, clarificarea dispozitiilor privind obligațiile și răspunderea companiilor etc.

De asemenea, în textul regulamentului au fost incluse noi dispoziții privind funcțiile tahografelor, datele care urmează să fie înregistrate, avertismentele și afișarea informațiilor destinate conducătorului auto.  În ceea ce privește înregistrarea datelor de localizare, au fost introduse mai multe puncte decât începutul și sfârșitul perioadei zilnice de muncă, pentru o mai bună aplicare a controalelor. Înregistrarea se realizează automat după trei ore de condus continuu.

“Subliniez ca, in interesul unui proces clar, eficient, proporțional si uniform de punere in aplicare a normelor de securitate sociala in transportul rutier, este esențial ca autoritățile statelor membre sa aplice in mod uniform regulile.  De asemenea, textul acordului votat specifica faptul ca, in niciun caz, comunicarea la distanta in scopuri de control sa nu poata duce la aplicarea automata de  amenzi sau de sanctiuni pentru conducatorul auto sau intreprinderea de transport”, a  declarat Adriana Ticau.

Prin propunerea legislativa privind tahografele digitale, Comisia Europeana a propus si modificarea regulamentului 561/2006 privind legislația sociala in domeniul transportului rutier. Principala modificare propusa de Comisie se refera la extinderea excepțiilor acordate de statele membre pentru serviciile poștale universale, pentru vehiculele propulsate de gaze naturale, gaze lichefiate sau de electricitate si pentru vehiculele utilizate pentru transportul de animale vii de la o raza 50km la  o raza de 100km de la sediul întreprinderii.

“Principala preocupare a Parlamentului a fost aceea de a se asigura că legislația se aplică doar „conducătorilor auto profesioniști”. Astfel, textul convenit nu impune obligativitatea utilizării tahografelor pentru vehiculele mai mici de 7,5 t utilizate pentru transportul de materiale, echipamente sau mașini utilizate de conducătorul auto în exercitarea profesiei sale și care sunt utilizate numai pe o rază de 100 km de la sediul întreprinderii și cu condiția ca principala activitate a conducătorului auto să nu fie cea de conducere a vehiculului (deci conducători auto care nu sunt profesioniști).Referitor la derogările naționale menționate la articolul 13 din Regulamentul 561/2006, textul convenit urmează propunerea Comisiei de a crește raza de la valoarea actuală de 50 km la 100 km în unele cazuri”, a declarat Adriana Ticau. (M.B.)

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.