ARR şi ISCTR vor avea reţele securizate de comunicaţii de date de arie extinsă, create de STS

3

Serviciul de Telecomunicaţii Speciale (STS) va realiza, împreună cu Ministerul Transporturilor, reţele securizate de comunicaţii de date de arie extinsă pentru Autoritatea Rutieră Română (ARR) şi Inspectoratul de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier (ISCTR), potrivit proiectului Hotărârii de modificare și completare a HG 104/2011, publicat în dezbatere publică pe site-ul MT. Precizăm că, foarte curând, în UE va exista o bază de date electronică foarte amplă, cu toate licenţe comunitare, copiile conforme etc., dar şi cu sancţiunile ISCTR şi ale Poliţiei Rutiere – pentru că amenzile pentru timpii de conducere şi de odihnă sunt foarte importante pentru managementul riscului implementat la nivel european. Sistemul de interconectare a registrelor naţionale – ERRU va permite interogarea datelor pentru orice operator din statele membre. ERRU cu hub-ul central la Bruxelles, are conectate toate statele UE.

Potrivit Notei de fundamentare, se preconizează că, odată cu dezvoltarea noilor tehnologii din domeniul IT&C, Autoritatea Rutieră Română va adopta o strategie care vizează eficientizarea procedurilor de lucru; securizarea informaţiilor; gestionarea eficientă a resurselor umane, financiare şi materiale; realizarea unui sistem informatic şi informaţional; apropierea faţă de cetăţean.

Aceste obiective cuprind:

Componenta naţională: Gestionarea unui sistem informatic integrat cu un număr de 50.000 de conexiuni simultane, pentru solicitări on-line privind emiterea licenţelor, autorizaţiilor, copiilor conforme etc., dar şi a unui serviciu info-clienţi, care va pune la dispoziţia întreprinderilor de transport rutier, şcolilor de conducători auto, întreprinderilor care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier, instructorilor auto autorizaţi, precum şi persoanelor fizice care deţin atestate/certificate profesionale din domeniul transportului rutier, informaţii referitoare la perioada de valabilitate a documentelor eliberate de ARR, caracteristicile parcului utilizat în domeniul transportului rutier sau a parcului utilizat de şcolile de conducători auto.

Această componentă va asigura interoperabilitatea cu sistemele informatice ale Regiei Autonome „Registrul Auto Român” (RAR)/Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV), cu care ARR are încheiate protocoale de colaborare, pentru preluarea automată a datelor privind caracteristicile tehnice din cartea de identitate a vehiculului, se precizează în Nota de fundamnetare.

Componenta naţională mai cuprinde gestionarea unui sistem de conectare on-line cu instituţii/autorităţi publice, în vederea efectuării schimbului de informaţii, prin interconectarea sistemelor informatice:

– DRPCIV;

– RAR;

– CNADNR;

– Centrul Naţional de Managementul Societăţii Informaţionale (CNMSI);

– Ministerul de Interne – Direcţia Poliţiei Rutiere.

Componenta internaţională:

În calitate de punct naţional de contact, ARR are obligaţia de a asigura schimbul de informaţii cu celelalte state membre ale UE, prin interconectarea Registrelor electronice naţionale ale operatorilor de transport.

Sistemul de interconectare a registrelor naţionale – ERRU se realizează utilizând plarforma Eucaris, comunicaţia datelor fiind realizată prin reţeaua privată sTesta a Comisiei Europene.

ISCTR are în vedere:

– eficientizarea procedurilor de lucru;

– securizarea informaţiilor;

– gestionarea eficientă a resurselor umane, financiare şi materiale;

implementarea unui sistem informatic de monitorizare şi control la nivel naţional care să gestioneze activităţile de control, de întocmire a proceselor-verbale de constatare a contravenţiei, de aplicare a măsurilor complementare şi administrative şi de actualizare a clasificării întreprinderilor din punctul de vedere al riscului, potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condiţiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier şi de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului;

– crearea unei reţele la nivel naţional între inspectoratele teritoriale, judeţene şi sediul central al ISCTR, prin care să aibă acces personalul din cadrul instituţiei în vederea introducerii, vizualizării şi editării  datelor în sistemul informatic de monitorizare şi control.

Reţeaua securizată de comunicaţii de date de arie extinsă care urmează a fi realizată pentru ARR se regăseşte printre reţelele menţionate în Anexa nr. 2 la Legea nr. 92/1996 privind organizarea şi funcţionarea STS, cu modificările şi completările ulterioare.

În Nota de fundamentare se mai arată că, în prezent, ARR beneficiază de servicii de comunicaţie pe două componente:

– servicii de tip intranet – conexiunea dintre ARR şi agenţiile ARR teritoriale (44 adrese) se realizează printr-u canal securizat – VPN, în vederea emiterii de licenţe/autorizaţii/certificate în domeniul transportului rutier;

– servicii de tip extranet,  prin care se realizează:

• Conexiunea dintre ARR şi CNMSI, în vederea atribuirii electronice a autorizaţiilor pentru operatorii de transport de mărfuri, respectiv a traseelor/curselor în cazul operatorilor de transport rutier de persoane – canal VPN securizat;

• Conexiunea dintre ARR şi DRPCIV, pentru transferul de informaţii privind şcolile de conducători auto autorizate, instructorilor auto şi cursanţii pregătiţi de aceştia, respectiv a preluării informaţiilor despre vehiculele înmatriculate şi a posesorilor de permis de conducere;

• Conexiunea dintre ARR şi centrele de formare şi pregătire profesională în domeniul transportului rutier, în vederea înscrierii şi examinării on-line a candidaţilor – via Internet, cu aplicarea unor politici de securitate;

• Conexiunea dintre ARR şi ISCTR, în vederea asigurării accesului la baza de date, precum şi a înregistrării de către ISCTR a sancţiunilor aplicate operatorilor de transport, şcolilor de conducători auto, etc., în conformitate cu HG nr. 69/2012;

• Susţinerea serviciilor de raportare on-line prin www.arr.ro a operatorilor de transport rutier public de persoane în vederea înregistrării persoanele care beneficiază de facilităţi la transportul rutier în conformitate cu prevederile Legii nr.44/1994 şi ale Legii nr.147/2000;

• Portalul privind raportările on-line prin www.arr.ro  a datelor privind transportul ocazional de persoane efectuat de operatorii de transport rutier de persoane;

• Portalul privind raportările on-line prin www.arr.ro a datelor referitoare la vehiculelele nominalizate pe cursele interjudeţene şi a perioadei de înlocuire efectuate de către operatorii de transport rutier de persoane;

În prezent, ISCTR nu are în derulare un contract servicii de comunicaţie, neavând dezvoltată o reţea informatică, se mai arată în Nota de fundamentare.

În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a modificărilor şi completărilor HG 104/2011, Ministerul Transporturilor – prin ARR şi ISCTR – şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale vor emite normele tehnice privind modul de utilizare a reţelei, se arată în proiectul publicat pe site-ul MT şi pentru care pot fi transmise propuneri şi observaţii până în data de 5 iunie. (M.S.)

3 COMENTARII

  1. Asta e parte din proiectul propus de cei de la Telecomunicatii CFR de acum aproape doi ani. De reteaua asta integrate pomeneau si ei. Dar atunci pentru ca venea din partea unor personae fara capital politic nu a avut success. Ideea lor insa se pare ca a prins la cei de la STS ca doar in fata lor se pleaca toti. Si uite asa de la un proiect suportat de o societate s-a ajuns la un proiect suportat din banii nostri. Ca doar s-a facut rectificare bugetara ca sa se bage bani in buzunarele dumnealor.

  2. Auzi la astia de la STS ce mint in nota de fundamentare. Cica in prezent, ISCTR si ARR nu au dezvoltată o reţea informatică. Ba au ca are ministerul din care fac parte si ei. Au societate de comunicatii chiar sub autoritatea ministerului din cate stiu eu. Le recomand sa citeasca HG-ul de functionare si organizare al Ministerului Transporturilor.

  3. Stati cuminti ca nu are cine sa mai faca comunicatii la Ministerul Transporturilor. Telecomunicatii CFR este sah-mat. Citeste aici si minuneaza-te cum sunt o multime de oportunitati la transporturi, vezi STS, iar ei au bagat in faliment Telecomunicatii CFR. Domnule Ponta acum sunteti interimar la MT. Schimbati conducerea de la Telecomunicatii CFR ca taie frunza la caini. Se ocupa doar cu semnat rezilieri de contracte. De criterii de performanta a auzit cineva?
    https://www.agerpres.ro/media/index.php/economic/item/213735-ANAF-Galaxy-Tobacco-European-Food-si-Posta-Romana-cei-mai-mari-datornici-la-bugetul-de-stat-la-30-iunie.html#

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.