Atribuirea traseelor judeţene de transport pasageri, în Monitorul Oficial: metodologie, criterii, punctaje

Ordinul comun al MAI nr. 240/2012 şi al MTI nr. 1614/2012 privind atribuirea traseelor pentru transportul rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic judeţean a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 762 din 13 noiembrie 2012. Faţă de proiectul de Ordin supus dezbaterii publice de MTI în 27 septembrie, Ordinul comun cuprinde numai două anexe – metodologia de punctare şi criteriile. La Anexa 1, privind metodologia, au fost introduse şi specificaţii privind grupele de trasee, cu punctarea fiecărui autovehicul care va fi utilizat la executarea fiecărui traseu în parte. Anexa 2 are şi ea acelaşi conţinut, cu o excepţie: punctul 8 prevede că dacă operatorul a renunţat la licenţa de traseu pentru un traseu judeţean din programul anterior el este depunctat cu un punct, şi nu eliminat de la participarea la atribuirea cursei respective.

Noul ordin cuprinde doar 5 articole şi 2 anexe, astfel:

Art. 1: Anexa 1 a Ordinului cuprinde Metodologia de punctare privind criteriile de evaluare ale operatorului de transport în vederea atribuirii traseelor pentru transportul rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic judeţean.

Art. 2: Anexa 2 cuprinde Criteriile de evaluare şi punctajele care se acordă în vederea atribuirii traseelor pentru transportul rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic judeţean.

Art. 3: Valabilitatea programelor de transport judeţene de persoane este de 74 de luni.

Art. prevede că, la data intrării în vigoare a noului ordin, se abrogă anexele nr. 9 şi 10 la Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, aprobate prin OMIRA nr. 353/2007.

Art. 5: Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ANEXA 1: Metodologia de punctare privind criteriile de evaluare ale operatorului de transport în vederea atribuirii traseelor pentru transportul rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic judeţean

Faţă de proiectul de Ordin supus dezbaterii publice de MTI, metodologia de punctare apare acum în Anexa 1, şi nu în Anexa 3. În plus, au fost introduse specificaţii privind grupele de trasee, cu punctarea fiecărui autovehicul care va fi utilizat la executarea fiecărui traseu în parte.

De asemenea, a fost eliminată prevederea conform căreia „În cazul în care operatorul de transport rutier nu prezintă dovada că nu are datorii la bugetul local şi/sau de stat nu poate participa la atribuirea traseelor/curselor judeţene/interjudeţene”. Aceasta era prevăzută la punctul 8 în proiectul Ordinului MTI, care punct 8 conţine acum prevederile referitoare la sitaţia de egalitate la punctajul general.

1. Punctajele aferente criteriilor de evaluare se stabilesc raportat la data de referinţă care reprezintă ultima zi din anul anterior anului atribuirii.

2. La criteriul nr. 1 din Anexa nr. 2 la ordin se acordă puncte pentru fiecare autovehicul care va fi utilizat la executarea traseului. Punctele se cumulează şi apoi se face media aritmetică.

Numărul de ani se stabileşte în funcţie de anul de fabricaţie înscris în certificatul de înmatriculare sau în cartea de identitate a autovehiculului, fără a se lua în considerare luna din an.

În cazul grupelor de trasee, se acordă puncte pentru fiecare autovehicul care va fi utilizat la executarea fiecărui traseu în parte. Pentru fiecare traseu din grupa de trasee se va face media aritmetică. Punctele obţinute pe fiecare traseu se cumulează şi se face media aritmetică.

3. La criteriul nr. 2 din Anexa nr. 2 la ordin se acordă puncte pentru fiecare autovehicul care va fi utilizat la executarea traseului. Punctele se cumulează şi apoi se face media aritmetică.

În cazul grupelor de trasee se acordă puncte pentru fiecare autovehicul care va fi utilizat la executarea fiecărui traseu în parte. Pentru fiecare traseu din grupa de trasee se va face media aritmetică. Punctele obţinute pe fiecare traseu se cumulează şi se face media aritmetică.

4. La criteriul nr. 3 din Anexa nr. 2 la ordin se acordă puncte pentru fiecare autovehicul care va fi utilizat la executarea traseului. Punctele se cumulează şi apoi se face media aritmetică.

În cazul grupelor de trasee se acordă puncte pentru fiecare autovehicul care va fi utilizat la executarea fiecărui traseu în parte. Pentru fiecare traseu din grupa de trasee se va face media aritmetică. Punctele obţinute pe fiecare traseu se cumulează şi se face media aritmetică.

5. La punctul 4 din Anexa nr. 2 la ordin se acordă puncte astfel:

Se vor lua în considerare ziua, luna şi anul de când operatorul de transport rutier a deţinut neîntrerupt licenţa de traseu pentru traseul respectiv până la data de referinţă.

În cazul grupelor de trasee se acordă puncte pentru vechimea neîntreruptă pe fiecare traseu în parte. Punctele obţinute pe fiecare traseu se cumulează şi se face media aritmetică.

6. La criteriul nr. 5 din Anexa nr. 2 la ordin se acordă puncte pentru fiecare autovehicul dotat cu aer condiţionat care va fi utilizat la executarea traseului. Punctele se cumulează şi apoi se face media aritmetică.

În cazul grupelor de trasee se acordă puncte pentru fiecare autovehicul care va fi utilizat la executarea fiecărui traseu în parte. Pentru fiecare traseu din grupa de trasee se va face media aritmetică. Punctele obţinute pe fiecare traseu se cumulează şi se face media aritmetică.

7. Punctajul obţinut la criteriile de evaluare 1-5 se cumulează, iar din totalul rezultat se scade, după caz, punctajul aferent criteriilor 6-8 (faţă de 6-7, cum era prevăzut în proiectul ordinului MTI).

8. În caz de egalitate de puncte la punctajul general, licenţa de traseu se atribuie operatorului de transport rutier care a obţinut punctajul cel mai mare la criteriul nr. 3 din Anexa nr. 2 la ordin.

În cazul în care egalitatea se menţine, licenţa de traseu se atribuie operatorului de transport rutier care a obţinut punctajul cel mai mare la criteriul nr. 1 din Anexa nr. 2 la ordin.

În cazul în care egalitatea se menţine în continuare, licenţa de traseu se atribuie operatorului de transport rutier care a obţinut punctajul cel mai mare la criteriul nr. 4 din Anexa nr. 2 la ordin.

În cazul în care egalitatea se menţine, licenţa de traseu se acordă în mod echitabil solicitanţilor.

ANEXA 2: Criteriile de evaluare şi punctajele care se acordă în vederea atribuirii traseelor pentru transportul rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic judeţean

Criteriile rămân tot la Anexa 2 şi sunt aceleaşi din proiectul de Ordin pe care l-a supus dezbaterii publice MTI, cu o singură excepţie: la punctul 8 se prevede că în caz că operatorul a renunţat la licenţa de traseu pentru un traseu judeţean din programul anterior el este depunctat cu un punct şi nu este eliminat de la participarea la atribuirea cursei respective.

1. Vechimea parcului de vehicule:

* Anul de fabricaţie (AF) este acelaşi cu anul atribuirii (AA) – 20 puncte;

* AF = AA – 1 – 20 puncte;

* AF = AA – 2 – 19 puncte;

* AF = AA – 3 – 18 puncte;

* AF = AA – 4 – 17 puncte;

* AF = AA – 5 – 16 puncte;

* AF = AA – 6 – 15 puncte;

* AF = AA – 7 – 14 puncte.

* AF = AA – 8 – 13 puncte

* AF = AA – 9 – 12 puncte;

* AF = AA -10 – 11 puncte;

* AF = AA -11 – 10 puncte;

* AF = AA -12 – 9 puncte;

* AF = AA -13 – 8 puncte;

* AF = AA -14 – 7 puncte;

* AF = AA -15 – 5 puncte;

* AF = AA -16 – 0 puncte.

2. În funcţie de structura parcului de vehicule utilizat pentru executarea acelei curse sau acelui traseu, se acordă:

* 10 puncte pentru fiecare vehicul aflat în proprietate sau deţinut cu contract de leasing.

Autovehiculele deţinute cu contract de închiriere nu pot participa la atribuirea traseelor cuprinse în programele de transport judeţean.

3. Gradul de confort al autovehiculelor, clasificate pe categorii:

* categoria I – 14 puncte;

* categoria II – 12 puncte;

* categoria III – 9 puncte;

* categoria IV – 5 puncte.

Autovehiculele neclasificate nu pot participa la atribuirea traseelor cuprinse în programele de transport judeţean.

4. Vechimea neîntreruptă pe traseu:

* 8 ani sau mai mult – 12 puncte;

* 7 ani – 11 puncte;

* 6 ani – 10 puncte;

* 5 ani – 8 puncte;

* 4 ani – 6 puncte;

* 3 ani – 4 puncte;

* 2 ani – 2 puncte;

* 1 an, mai mult de 6 luni – 1 punct.

5. Dotarea autobuzului cu instalaţie de aer condiţionat: 5 puncte.

6. Operatorul de transport rutier va fi depunctat cu 10 puncte în cazul în care se află sub incidenţa Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței  cu modificările şi completările ulterioare.

7. Operatorul de transport rutier va fi depunctat cu 2 puncte pentru fiecare licenţă de traseu, eliberată în vederea efectuării de transport de persoane prin servicii regulate, retrasă în ultimii 5 ani pe traseul respectiv, numai în situaţia în care măsura de retragere respectivă este definitivă.

8. În cazul în care operatorul de transport rutier a renunţat la licenţa de traseu pentru un traseu judeţean din programul anterior, este depunctat cu un punct.

9. Operatorul de transport rutier nu poate participa la atribuirea traseelor judeţene  în cazul în care înregistrează obligţii bugetare datorate şi neachitate, conform certificatului de atestare fiscală.

Magda SEVERIN

Imagine: Jean-Mihai PÂLŞU

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.