UPDATE! Proiect HG: Condiţiile de returnare a 4 eurocenţi/l din acciza la motorină, în dezbatere publică

Ministerul Finanţelor Publice (MFP) a postat, astăzi, în dezbatere publică, proiectul de HG prin care se stabilesc condiţiile, procedura şi termenele de restituire ca ajutor de stat, către operatorii de transport rutier licenţiaţi, a 4 eurocenţi din acciza suplimentară de 7 eurocenţi/litru de motorină introdusă la 1 aprilie a.c. Peste 20.000 de firme de transport rutier vor beneficia de această facilitate şi pot cere începând din luna iulie returnarea componentei din acciză, după ce, în prealabil, se vor înscrie  la ARR, administratorul acestei scheme de ajutor de stat.

UPDATE: Actul normativ a fost aprobat şi intră în vigoare din 15 iulie a.c.

Proiectul de HG stabileşte condiţiile şi documentele necesare pentru ca operatorii economici şi vehiculele să îndeplinească criteriile de eligibilitate pentru restituirea de accize. Aceste condiţii sunt stabilite în mod diferenţiat, în funcţie de locul în care sunt stabiliţi operatorii economici, respectiv în România sau în alte state membre, precum şi în funcţie de tipul vehiculelor.

Totodată, proiectul determină baza de calcul pentru restituirea de accize, perioada de restituire de accize, respectiv trimestrul calendaristic, modul de determinare a sumelor de restituit şi condiţiile şi documentele necesare pentru restituire.

Prima etapă

Procedura de restituire a unei părţi din acciza suplimentară este structurată în două etape. Prima presupune înregistrarea operatorilor economici care solicită acest lucru, în condiţiile acestui act normativ, în Registrul vehiculelor şi al operatorilor economici eligibili pentru restituirea de accize.

Înregistrarea presupune depunerea la Autoritatea Rutieră Română (ARR), o singură dată, cu ocazia înregistrării, a unei serii de documente prin care operatorii economici fac dovada eligibilităţii lor şi a vehiculelor pe care le deţin.

Documente necesare

La cererea de restituire, operatorii economici trebuie să anexeze: certificatul de înregistrare fiscală; documentele din care să rezulte că deţin card de gestiune a alimentărilor cu motorina sau, în caz că au staţie de alimentare proprie, să dovedească dotarea acesteia cu dispersor electronic pentru distribuţie; facturile de achiziţie a motorinei; dovada plăţii facturilor prin instrumente de plată bancare.

ARR verifică atât eligibilitatea operatorului economic, cât şi pe cea a vehiculelor pe care le deţine (din punctul de vedere al licenţierii, tonajului, altor condiţii prevăzute de lege).

Cine nu se califică

“Nu se încadrează în categoria beneficiarilor acestei scheme de ajutor de stat operatorii economici care se află în procedură de executare silită, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operaţională sau dizolvare, declaraţi inactivi sau care au intrat în inactivitate temporară, înscrisă în registrul comerţului, cei care au avut decizii de recuperare a ajutorului de stat, precum şi cei care se află în dificultate, conform reglementărilor Comisiei Europene”, precizează MFP.

ARR a fost desemnată administrator al schemei de ajutor de stat deoarece deţine baza de date care include toate informaţiile necesare stabilirii eligibilităţii operatorilor economici şi a vehiculelor deţinute de aceştia.

Potrivit Codului de Procedură Fiscală, restituirea de accize nu se aprobă în cazul operatorilor economici care înregistrează datorii la bugetul general consolidat, iar controalele ulterioare cu privire la realitatea informaţiilor prezentate în administrarea schemei de ajutor de stat se efectuează de către ANAF.

A doua etapă

În a doua etapă a procedurii, ARR verifică documentele, în sensul corelării informaţiilor dintre cantităţile de motorină menţionate în facturi şi cele pentru care se face solicitarea de restituire. Dacă aceste cantităţi corespund şi sunt îndeplinite toate condiţiile de eligibilitate prevăzute de lege, ARR emite decizia de restituire, pe care o comunică atât operatorului economic, cât şi Ministerului Finanţelor Publice.

MFP are calitatea de ordonator principal de credite şi virează suma de bani de care operatorul economic beneficiază prin această schemă de ajutor de stat.

“Cererea de restituire a accizei se depune pentru un trimestru calendaristic, începând cu prima zi a trimestrului următor celui pentru care se solicită restituirea, dar nu mai târziu de un an de la această dată”, arată MFP.

Acciza a fost introdusă la 1 aprilie, iar trimestrul pentru care poate fi solicitată prima restituire începe la 1 iulie.

20.114 de beneficiari

“Numărul total estimat al operatorilor economici care urmează să beneficieze de ajutor de stat, prin intermediul acestei scheme, este de 20.114, respectiv operatorii economici stabiliţi în România, care nu au datorii la bugetul de stat, la care se adaugă operatorii economici nerezidenţi. Estimarea de 20.114 operatori economici beneficiari ai ajutorului de stat poate fluctua în funcţie de numărul operatorilor care nu deţin carduri de gestiune a alimentărilor sau rezervoare proprii dotate cu dispersoare electronice pentru distribuţie şi de numărul operatorilor care îşi plătesc obligaţiile restante la bugetul de stat consolidat”, mai arată MFP.

Perioada de valabilitate a schemei de ajutor de stat este 4 aprilie 2014 – 31 martie 2019, inclusiv, iar bugetul alocat este de 3,02 miliarde lei. Pentru anul 2014, bugetul alocat acestei scheme de ajutor este de 282,5 milioane lei, cu posibilitatea suplimentării.

Magda SEVERIN

Imagine: Jean-Mihai PÂLŞU

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.