COVID-19. OUG 29/2020 cu facilități pentru firme, în MO

Ordonanța de urgență (OUG) nr. 29/2020 privind măsurile economice și fiscale – acordarea de facilități pentru firme -, pe fondul epidemiei de coronavirus (COVID-19), adoptată de Guvernul Orban în 18 martie, a fost publicată în Monitorul Oficial, în 21 martie, dată la care a și intrat în vigoare.

Principalele măsuri, care se vor încheia în termen de 30 de zile de la încetarea stării de urgență:

  • garanții de stat pentru acordarea de credite IMM-urilor;
  • credite cu dobânda subvenționată pentru IMM-uri;
  • amânarea cu o lună (cât durează starea de urgență) a plății taxelor locale pe clădiri, terenuri și mașini;
  • suportarea de către stat, din bugetul asigurărilor pentru șomaj, a unei părți din șomajul tehnic, respectiv 75% din salariul mediu brut pe economie în 2020 (sumă ce va fi impozitată), pentru firmele obligate să stopeze activitățile ca urmare a deciziilor autorităților (restaurante, baruri, frizerii etc.) și pentru cele care depun o declarație pe propria răspundere și dovedesc că înregistrează o diminuare cu minimum 25% față de media încasărilor din perioada ianuarie – februarie 2020, în luna anterioară depunerii cererii de susținere, și că nu au capacitatea de a plăti toți angajații;
  • pe durata stării de urgență, întreprinderile mici și mijlocii (IMM), astfel cum sunt definite de Legea nr. 346/2004, care și-au întrerupt activitatea total sau parțial în baza deciziilor emise de autoritățile publice competente, potrivit legii, și care dețin certificatul de situație de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, beneficiază de amânarea la plată pentru serviciile de utilități – electricitate, gaze naturale, apă, servicii telefonice şi de internet, precum și de amânarea la plată a chiriei pentru imobilul cu destinație de sediu social și de sedii secundare.
  • dispozițiile privitoare la amânarea la plată a utilităților sunt aplicabile și pentru următoarele profesii care îndeplinesc servicii de interes public: formele de exercitare a profesiei de notar public, formele de exercitare a profesiei de avocat și formele de organizare a activității profesiei de executor judecătoresc, a căror activitate este afectată direct prin măsurile dispuse de autoritățile publice, pentru prevenirea și combaterea pandemiei determinate de infecția cu corona virusul COVID-19. Criteriile pe baza cărora sunt stabiliți beneficiarii acestei măsuri se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.
  • de dispozițiile privitoare la amânarea la plată a utilităților beneficiază cabinetele medicilor de familie şi cabinetele stomatologice în care îşi desfășoară activitatea, în orice formă, cel mult 20 de persoane şi a căror activitate este afectată direct prin măsurile dispuse de autoritățile publice, pentru prevenirea şi combaterea pandemiei determinate de infecția cu coronavirusul COVID-19. Criteriile pe baza cărora sunt stabiliți beneficiarii acestei măsuri se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.
  • nu se calculează și nu se datorează dobânzi și penalități de întârziere pentru obligațiile fiscale scadente începând cu data intrării în vigoare a ordonanței de urgență și neachitate până la 30 de zile după încetarea stării de urgență; aceste obligații fiscale nu sunt considerate obligaţii fiscale restante;
  • se suspendă sau nu încep măsurile de executare silită prin poprire a creanțelor bugetare, cu excepția executărilor silite care se aplică pentru recuperarea creanțelor bugetare stabilite prin hotărâri judecătorești pronunțate în materie penală; măsurile de suspendare a executării silite prin poprire asupra sumelor urmăribile reprezentând venituri și disponibilități bănești se aplică, prin efectul legii, de către instituțiile de credit sau terții popriți, fără alte formalități din partea organelor fiscale.
NU se prorogă termenul pentru depunerea declarațiilor fiscale
 
Având în vedere că Ministerul Finanțelor Publice a lansat un amplu program de garantare și subvenționare a creditelor pentru IMM în scopul de a susține mediul privat și în special sectoarele lovite puternic de criza cauzată de virusul COVID-19, dar și măsura de a rambursa cât mai urgent TVA pentru a asigura fluxul de capital, injecții de capital către companii, iar pentru a beneficia de o rambursare companiile trebuie să aibă o situație fiscală actualizată, s-a decis renunțarea la propunerea de prorogare a termenului de depunere a declarațiilor fiscale.
 
Conducerea Ministerului Finanțelor Publice și ANAF asigură contribuabilii că toate cazurile excepționale și argumentate de întârzieri în depunerea declarațiilor vor fi tratate cu toată deschiderea și indulgența prevăzută de lege.
 

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.