Declaraţiile fiscale pentru veniturile din activităţi agricole se depun până la 25 iunie. Normele de venit stabilite prin Legea 168/2013

Persoanele fizice care realizează venituri din activităţi agricole determinate pe bază de norme de venit trebuie să depună declaraţiile fiscale până la data de 25 iunie, inclusiv, iar cei care au depus formularul 221 până la data intrării în vigoare a Legii nr. 168/2013 trebuie să depună o nouă declaraţie în cadrul aceluiaşi termen de 25 iunie, pentru a putea beneficia de noile prevederi legale care sunt mai favorabile, după ce însă limitele de neimpozitare şi/sau respectiv normele de venit au fost modificate.

Termenul de depunere a declaraţiei fiscale a fost prelungit prin Legea nr. 168/2013 de aprobare a OG 8/2013, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 310/29 mai 2013.

Formularul 221 se pune gratuit la dispoziţia contribuabilului la sediile administraţiilor finanţelor publice, sau poate fi descărcat de pe portalul ANAF.

Potrivit ANAF, contribuabilii care trebuie să depună declaraţiile de venit suntei care, în perioada 1 februarie 2013 şi până la sfârşitul anului fiscal, desfăşoară o activitate agricolă şi obţin venituri din cultivarea produselor agricole vegetale, din exploatarea plantaţiilor viticole, pomicole, arbuştilor fructiferi şi altele asemenea, creşterea şi exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală, în stare naturală.

Parlamentul a modificat, prin Legea 168/2013, Ordonanţa 8/2013 privind Codul Fiscal, în sensul că a majorat plafoanele pentru care un fermier care deţine oi, caprine şi albine nu va fi impozitat.

Astfel, fermierii care au până la 50 de oi şi 25 de capre nu vor fi impozitaţi, fiind ridicat plafonul de la 10 animale, iar agricultorii vor plăti un impozit mai mic pentru culturile de cartofi, legume cultivate în câmp sau sere, pomi, dar şi pentru bivoliţe, oi, capre şi porci.

Cine e scutit

Nu vor fi impozitaţi contribuabilii care realizează venituri din activităţi agricole pentru care veniturile se determină pe bază de normă de venit şi care deţin:

* vie pe rod şi arbuşti fructiferi până la 1 ha pe fiecare sector

* flori şi plante ornamentale – până la 0,3 hectare

* până la 2 vaci sau bivoliţe (prevedere menţinută ca în OG 8/2013)

* până la 50 de oi (anterior fuseseră 10)

* până la 25 de capre (anterior fuseseră 10)

– până la 75 de familii de albine (anterior fusese stabilit pentru 50)

– până la 100 de păsări de curte (prevedere menţinută)

* până la 6 porci de îngrăşat (prevedere menţinută).

Totodată, a fost ridicată limita pentru viţa-de-vie pe rod de la 0,5 hectare la 1 hectar, fiind introdusă şi o nouă categorie, cea a arbuştilor fructiferi, pentru care a fost stabilit un plafon de maxim 1 hectar pentru care nu se percepe impozit.

Sunt exceptate de la impozitare şi veniturile din cereale, dacă suprafaţa cultivată este de maxim 2 hectare, precum şi plantele oleaginoase, cartofii, sfecla de zahăr şi hameiul. Limite maxime mai sunt stabilite pentru leguminoaselor pentru boabe şi pomi – 1,5 hectare, tutun – 1 hectar, legume cultivate în câmp – jumătate de hectar, flori şi plante ornamentale – 0,3 hectare şi legume în spaţii protejate – 0,2 hectare.

Potrivi Legii nr. 168/2013, vor fi impozitate venituri provenite de la arbuştii fructiferi pentru cei care au peste 1 hectar, norma de venit fiind stabilită la 1.385 de lei, iar la plante ornamentale norma stabilită este de 11.773 lei, peste 0,3 hectare.

Au fost păstrate normele de venit stabilite prin OG 8/2013 la culturile de peste 2 ha, astfel:

* 449 lei la cereale

* 458 de lei la plante oleaginoase

* 2.900 de lei la cartof (diminuată de la 3.488 lei)

* 697 lei la sfecla de zahăr

* 1.483 lei la hamei pe rod

* 801 lei pentru leguminoase pentru boabe ( peste 1,5 hectare)

* 1.060 lei – tutun (peste 1 hectar)

* 1.385 lei – viţă-de-vie (peste un hectar)

* 11.773 lei – flori şi plante ornamentale (peste 0,3 hectare).

Alte reduceri:

* legumele în spaţii protejate, peste 0,2 ha, au stabilită o normă de venit de 5.117 lei (faţă de 8.033 lei, iniţial)

* legumele în câmp (peste 0,5 ha) – 2.326 lei (faţă de 4.001 lei iniţial)

* leguminoase boabe – 802 lei.

La pomi pe rod – peste 1,5 ha – norma de venit este de 3.800 lei, iar la via pe rod şi arbuştii fructiferi de peste 1 ha – 1.385 lei.

Norma de venit la animale

La ovine şi caprine, exista în OG 8/2013 o normă de 23 lei pentru 10-50 de capete şi 65 de lei peste 50 de capete. După modificare, prin Legea 168/2013 norma este de 47 de lei pentru mai mult de 50 de oi şi peste 25 de capre. Pentru porci a fost eliminată norma de venit stabilită pentru peste 10 capete, fiind păstrată cea pentru 6-10 capete, de 56 de lei.

Concret, norma este stabilită la:

* 47 de lei pentru ce trece de 50 de oi, respectiv 25 de capre

* 453 lei pentru ce trece de 2 vaci

* 326 lei pentru ce trece de 2 bivoliţe

* 56 lei pentru mai mult de 6 porci

Totodată, pentru albine era prevăzută o normă de 70 de lei la 50-100 familii şi 98 lei la peste 100 familii, fiind modificată cu o sumă de 40 de lei pentru peste 75 de familii.

La păsările de curte a fost păstrată norma de 3 lei pentru peste 100 de capete, iar norma de 2 lei pentru peste 500 de capete a fost eliminată.

Contribuabilii care realizează venituri din desfăşurarea a două sau mai multe activităţi agricole, pentru care venitul se determină pe bază de normă de venit, vor determina venitul anual prin însumarea veniturilor corespunzătoare fiecărei activităţi.

Alte venituri neimpozabile

Noua lege prevede şi alte categorii de venituri neimpozabile, respectiv cele din valorificarea în stare naturală a produselor culese din flora sălbatică, cu excepţia masei lemnoase, pentru care nu se impozitează veniturile din exploatarea şi valorificarea a cel mult 20 de metri cubi pe an din pădurile pe care contribuabilii le au în proprietate.

De asemenea, nu sunt taxate veniturile din produse din fauna sălbatică, cu excepţia celor realizate din activitatea de pescuit comercial, şi nici cele din exploatarea păşunilor şi fâneţelor naturale.

Totodată, cultivarea terenurilor cu plante furajere pentru hrănirea animalelor pentru care venitul se determină pe baza normelor de venit nu generează venit impozabil.

Magda SEVERIN

Imagine: Jean-Mihai PÂLŞU

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.