DOCUMENT. MFP a publicat proiectul Bugetului de stat pe 2019

Ministerul Finanțelor a publicat în seara de 31 ianuarie proiectul Bugetului de stat pe 2019, urmând ca Guvernul Dăncilă să îl adopte săptămâna viitoare, apoi îl va trimite Parlamentului, care îl va discuta în comisiile de specialitate și va da votul final la jumătatea lunii februarie, cu o întârziere de trei luni față de ce prevede legea.

foto: Jean-Mihai Pâlșu

Potrivit proiectului, veniturile bugetului general consolidat proiectate pentru anul 2019 sunt estimate la 341,4 miliarde de lei, respectiv 33,4% din PIB.

Cele mai mari venituri sunt prevăzute a fi încasate din contribuțiile de asigurări sociale – 11,5% din PIB, din TVA – 6,8 %, accize – 3%, impozit pe salarii și pe venit – 2,3%, prevede documentul.

Cheltuielile bugetului general consolidat pentru anul 2019 sunt estimate la 367,5 miliarde lei, ceea ce reprezintă 35,9% din PIB.

Cheltuielile cu asistența socială sunt estimate la 109,8 miliarde lei, respectiv 10,7% din PIB (se mențin la aceeași pondere ca şi în anul 2018).

Cheltuielile de personal sunt de 102,5 miliarde lei (10% din PIB).

Cheltuielile cu bunuri și servicii – estimate la 46,5 miliarde lei (4,5% din PIB), în creştere cu 1,8 miliarde lei faţă de cele efectuate în anul 2018. Din această creștere, 1,5 miliarde de lei reprezintă bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate.

Cheltuielile cu investițiile – preconizate la 46,8 miliarde lei (4,57 % din PIB),  sunt în creștere cu 12,5 miliarde lei față de 2018.

Cheltuielile cu dobânzile aferente datoriei publice – estimate la 13,5 miliarde lei, au o pondere mai redusă în PIB de 1,3% în anul 2019 față de 1,4% în anul 2018.

Deficitul bugetar (cash) este estimat la 2,55% din PIB, în timp ce deficitul ESA este de 2,57% din PIB, cu încadrare în ținta de deficit bugetar de sub 3% din PIB, potrivit Tratatului de la Maastricht.

Datoria publică este estimată la un nivel brut de 35,3%, după ce, la sfârşitul anului 2018, este de 34,9 % din PIB.

Principalele obiective ale bugetului pe anul 2019 sunt:

Susținerea investițiilor publice – prin alocarea a 46,8 miliarde lei, reprezentând aproximativ 4,57% din PIB.

Principalele cheltuieli asigurate de la bugetul de stat pe anul 2019 vizează:

   • Programul Național de Dezvoltare Locală : 2,5 miliarde lei;
   • Programul de interes public și social derulat de Compania Națională de Investitii : 1,1 miliarde lei
   • investiții ale operatorilor din industria de apărare 0,2 miliarde lei;
   • investiții în infrastructura de transport : 5,6 miliarde lei, din care 4,1 miliarde de lei aferente proiectelor finanțate din fonduri europene
   • investiții în domeniul apelor : 0,4 milioane lei.

Sanătatea – suma alocată acestui domeniu, a fost majorată cu cca. 5 miliarde faţă de 2018, ceea ce înseamnă o creștere de 12% (exclusiv subvenția de echilibrare), atât în bugetul Ministerului Sănătăţii cât şi cel al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. S-au alocat 1,18 miliarde lei pentru aparatură, investiții și echipamente în spitale, în special pentru achițizia de incubatoare și ecografe și 305,3 milioane lei din împrumutul acordat de BIRD achiziției de echipamente de screening, RMN, pentru radioterapie.

Educație – s-au alocat suplimentar de la bugetul de stat, comparativ cu anul 2018, cca. 9,8 miliarde lei, reprezentând o majorare de 47%, pentru acoperirea creșterilor salariale, pentru investiţii (2 miliarde lei) – pentru implementarea unor proiecte finanțate din fonduri europene în vederea modernizării procesului de predare-învăţare cu ajutorul tehnologiilor informaţiilor şi comunicării, prin dotarea şcolilor cu table interactive.

  1. De asemenea, sunt alocate 1,1 miliarde lei pentru implementarea unui nou program prin care sunt asigurate de rechizite pentru copii din învătâmăntul preuniversitar.

În bugetul pentru anul 2019 a fost prevăzută alocarea de 2% din PIB pentru Apărare, conform angajamentelor asumate față de partenerii din NATO.

Au fost asigurate sumele necesare pentru majorarea cu 15% a pensiilor începând cu luna septembrie 2019 – ceea ce reprezintă o suplimentare cu 6,5 miliarde lei a Bugetului asigurărilor sociale de stat.

În bugetul asigurărilor sociale de stat viramentele către sistemul de pensii administrate privat (Pilonul II) sunt de 8,6 miliarde de lei.

S-au alocat în bugetele instituţiilor publice suma de 318,8 milioane de lei pentru finanţarea acţiunilor aferente Preşedinţiei Consiliului UE.

Susținerea mediului de afaceri – au fost cuprinse în buget credite de angajament pentru următoarele Programe guvernamentale :

De asemenea, în proiectul de buget al Secretariatului General al Guvernului, pentru Comisia Națională de Strategie și Prognoză, sunt cuprinse:

   • pentru Fondul de Dezvoltare şi Investiţii: plată de dobânzi 100 milioane lei și rambursări de împrumuturi în valoare de 200 milioane lei (aferente unui plafon de împrumut de 5 miliarde de lei și un plafon de trageri de 500 milioane lei). Prin acest Program se asigură împrumuturi ale unităților administrativ-teritoriale şi ale universităților din veniturile trezoreriei pentru investiţii, în conformitate cu prevederile OUG nr. 114/2018.
   • Programul stațiuni balneare, programul “gROwth – investim în copii, investim în viitor”, programul “Investeşte în tine”, programul Sprijinirea cinematografiei – 995 milioane lei credite de angajament și 162 milioane lei credite bugetare.

Alocări pentru administrațiile locale

   • 11,1 miliarde lei se alocă din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, cu 5,4 miliarde lei, respectiv 95%, mai mult decât s-a alocat în anul 2018. Această sumă se adaugă la veniturile proprii ale unităţilor administrativ teritoriale care se vor încasa în anul 2019 precum şi excedentele acumulate până la sfârșitul anului 2018, în valoare de 13,1 miliarde lei dar și sumele defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate, adică 2,3 miliarde lei.
   • 100% din impozitul pe venit colectat la bugetul de stat se repartizează bugetelor locale, respectiv 22,2 miliarde de lei, comparativ cu 71,5% (15 miliarde de lei) cât s-a repartizat în anul 2018;
   • 10,9 miliarde de lei – totalul subvențiilor de la bugetul de stat care se alocă prin bugetele unor ministere pentru investiții (PNDL, spitale, școli, cofinanţate proiecte finanţate din fonduri europene, turism, mediu, etc.) şi asistenţă socială şi din bugetul Fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate;

La fundamentarea sumelor alocate bugetelor locale s-au avut în vedere asigurarea:

   • la Consiliile Județene – minim 400 lei/locuitor la nivelul județului, comparativ cu 250 lei/locuitor în anul 2018,
   • la municipii (cu excepția Municipiului Bucureşti), oraşe, comune – 1.200 lei/locuitor, comparativ cu 750 lei/locuitor în anul 2018. De asemenea s-au stabilit plafoane minime de 2 milioane lei la comune, față de 1 milion de lei în anul 2018, 6 milioane lei la orașe, comparativ cu 3 milioane lei în anul 2018 și 20 milioane lei la municipii, de la 5 milioane lei în anul 2018.
   • La Municipiul Bucureşti – minim 1.450 lei/locuitor;
   • La Sectoarele Municipiului Bucureşti – minim 1.350 lei/locuitor.
   • Finanţarea integrală din bugetul local a cheltuielilor de asistenţă socială aferente protecţiei copilului şi persoanelor cu handicap, precum şi contribuţiile pentru personalul neclerical, în sumă de 6,3 miliarde lei.

Astfel, totalul sumelor care se alocă din veniturile bugetului de stat şi din subvenţii sunt de 46,6 miliarde lei, cu 22,4% mai mari decât cele alocate în anul 2018 ceea ce reprezintă 60,5% din totalul veniturilor bugetelor locale.

Bugetul Ministerului Sănătății pe anul 2019 include și cheltuielile pentru programe de sănătate şi investiții (1,79 miliarde lei) care în anii anteriori se finanțau din „ taxa de viciu” (sume reținute din acciza la tutun).

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.