DOCUMENT. Noi modificări fiscal-bugetare (proiect OUG)

Ministerul Finanțelor a publicat pe site un proiect de Ordonanță de urgență (OUG) cu noi modificări fiscale anunțate de ministrul Eugen Teodorovici, în 18 decembrie, într-o declarație de presă, și care urmează să fie adoptate de Guvern până la finalul acestui an, fără a fi discutate cu patronatele și sindicatele. 

Ministrul Teodorovici a prezentat o întreagă listă de modificări pentru anul 2019, în frunte cu „taxa pe lăcomie”, ce se va aplica la nivelul ROBOR, astfel:

  • la un nivel al ratei de 1,5%, taxa va fi zero
  • la 1,51% – 1,7%, taxa va fi de 0,2%
  • la 1,71 – 2,5%, lva fi de 0,4%,
  • la 2,51% – 3%, va fi de 0,6%
  • la 3,01% – 3,5%, va fi de 0,9%
  • mai departe, la fiecare creștere de 0,5 puncte procentuale, taxa va crește cu 0,3%.

Teodorovici estimează un impact bugetar de 3,6 miliarde de lei dacă se depășeste pragul de 1,5%. „În funcție de lăcomia băncilor, vom vedea și care este impactul acestei măsuri”, a spus el.

Potrivit proiectului de OUG, contribuabilii sunt obligaţi să calculeze, să declare și să plătească taxa pe lăcomie până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care o datorează.

Taxe majorate la energie

Însă și alte măsuri sunt cuprinse în acest proiect de OUG, printre care majorarea taxelor pentru firmele din energie şi telecom. „În energie şi telecomunicaţii, se majorează taxele ANCOM şi ANRE la 3%”, a precizat Teodorovici.

Este vorba despre 3% din cifra de afaceri realizată de firmele din domeniul energiei electrice şi termice, precum şi de firmele din telecomunicaţii. Consecința va fi majorarea facturilor către populație.

În plus, Executivul va impune un nivel minim pentru licitaţiile 3G, 4G şi 5G, începând de anul viitor, care este corelat şi cu numărul de ani pentru care se solicită acea licenţă. Aceste taxe minime vor varia între 2% şi 4% din cifra de afaceri din anul precedent prelungirii, care va fi înmulţită cu numărul de ani pentru care se acordă licenţa.

Prețul gazelor, plafonat

În schimb, preţul la gaze va fi plafonat la 68 de lei pe megawatt/oră, de la 1 ianuarie 2019 până în februarie 2022, atât pentru consumatorii casnici, cât şi pentru cei industriali, indiferent de vânzător.

„Necesitatea adoptării unei astfel de măsuri a rezultat din comportamentul incorect aplicat de producători, care vând gazul natural extras la un preţ de trei ori mai mare faţă de preţul de producţie. Unul dintre efectele măsurii este de majora potenţialul de creştere a economiei în ansamblul său”, a explicat ministrul Finanțelor.

Fondul pentru Dezoltare și Investiții va da împrumuturi pentru UAT-uri

Proiectul OUG prevede și înființarea Fondului de Dezvoltare si Investitii, gestionat de Comisia Nationala de Strategie si Prognoza, printr-un cont de disponibil. Acesta va avea anual anumite plafoane și nu va fi alimentat cu 10 miliarde de lei, așa cum se anunța inițial. Sumele aflate in contul fondului au destinatie speciala si nu pot fi executate silit.
 
Fondul se utilizează pentru finanțarea proiectelor de investiții ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale în domenii prioritare precum sănătate, educație, apă-canalizare, rețea electrică etc.
 

Sursa de finanțare a Fondului o reprezinta imprumuturile în lei, acordate din disponibilitatile contului curent general al trezoreriei statului.

Valoarea totala a împrumuturilor acordate Comisiei Naționale de Strategie şi Prognoză este in limita sumei de 10 miliarde euro echivalent lei calculat la cursul de schimb al BNR la data intrarii in vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.
 
Împrumuturile se acorda la solicitarea Comisiei Naționale de Strategie şi Prognoză prin hotărâre de Guvern emisa anual în limita plafoanelor aprobate, pe o perioada de 5 ani cu tragere integrală și o dobândă de 1% pe an. Sumele ramase neutilizate din valoarea împrumutului acordat se restituie de Comisia Naționala de Strategie şi Prognoză în primele 30 de zile calendaristice ale anului următor acordării.
 
Indexarea pensiilor se amână până în septembrie
 
Totodată, prin derogare de la prevederile art. 102 alin. (2) din Legea nr. 263/2010, nu se mai indexează de la 1 ianuarie 2019 valoarea punctului de pensie, ci de la 1 septembrie, când se majorează cu 15%, de la 1.100 de lei la 1.265 lei.

De asemenea, pensia socială minimă garantată se menține la 640 lei până la 1 septembrie 2019, când se majorează cu 10%, la 704 lei.

De asemenea, în cazul bugetarilor nu va mai fi plătită munca suplimentară efectuată peste durata normală a timpului de lucru de către personalul din sectorul bugetar încadrat în funcții de execuție sau de conducere, precum și munca prestată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale și în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, în cadrul schimbului normal de lucru, se vor compensa numai cu timp liber corespunzător acestora.

Excepție va face personalul militar, polițiștii, funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare și personalul civil din instituțiile publice de apărare, ordine publică și securitate națională.
 
Restituirea taxei auto
 
Restituirea sumelor din taxa auto se va realiza, în baza deciziilor emise de organul fiscal central competen,t astfel:
 
a) pentru taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, în perioada 1 ianuarie 2018 – 30 iunie 2019;
 
b) pentru timbrul de mediu pentru autovehicule, în perioada 1 septembrie 2018 – 30 iunie 2019.”
Sumele rămase de restituit, reprezentând timbru de mediu pentru care au fost emise decizii de soluţionare a cererii de restituire potrivit art. 5 alin. (2) din OUG nr. 52/2017, se vor restitui, din oficiu, de organele emitente ale acestora, până la data de 30 iunie 2019.
 
Prevederi speciale pentru domeniul construcțiilor
În perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2028, inclusiv, pentru persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor realizate în baza contractelor individuale de muncă încheiate cu angajatori care desfășoară activități în sectorul construcții și care se încadrează în condițiile prevăzute la art 60 pct. 5, cota contribuției de asigurări sociale prevăzută la art. 138 lit.a) se reduce cu cota de 3,75%.
 
Nu în ultimul rând, va fi majorată acciza specifică pentru țigări, la 372,73 lei/1.000 țigarete.
 
Pilonul II de pensii
 
O persoană, participantă la un fond de pensii (administrat privat probabil n.r.), se poate retrage, pe bază de cerere individuală, dar nu mai devreme de 5 ani de participare la respectivul fond.
 
În cazul retragerii unui participant înainte de deschiderea dreptului la pensie privată acestora li se transferă activele cuvenite din care se reţine un comision de retragere reprezentând 2% din aceste active.
 
După aderare sau repartizare, participanţii sunt obligaţi să contribuie la un fond de pensii şi nu se pot retrage din sistemul fondurilor de pensii administrate privat pe toată perioada pentru care datorează contribuţia de asigurări sociale la sistemul public de pensii, până la deschiderea dreptului la pensia privată decât la cererea expresă a acestora.
 
Comisionul de administrare se constituie prin:
  • deducerea unui cuantum din contribuţiile plătite, dar nu mai mult de 1%, cu condiţia ca această deducere să fie făcută înainte de convertirea contribuţiilor în unităţi de fond, din care 0,5 puncte procentuale din suma totala ce face obiectul operațiunii financiare efectuată pentru fiecare fond de pensii administrat privat să fie virată la Casa Națională de Pensii Publice;
  • deducerea unui procent din activul net total al fondului de pensii administrat privat, dar nu mai mult de 0,07% pe lună, astfel: 0,02% pe lună dacă rata de rentabilitate a fondului este sub nivelul ratei inflaţiei; 0,03% pe lună dacă rata de rentabilitate a fondului este cu până la un punct procentual peste rata inflaţiei; 0,04% pe lună dacă rata de rentabilitate a fondului este cu până la 2 puncte procentuale peste rata inflaţiei; 0,05% pe lună dacă rata de rentabilitate a fondului este cu până la 3 puncte procentuale peste rata inflaţiei, 0,06% pe lună dacă rata de rentabilitate a fondului este cu până la 4 puncte procentuale peste rata inflaţiei; 0,07% pe lună dacă rata de rentabilitate a fondului este peste 4 puncte procentuale peste rata inflaţiei.”
 
 
 
 

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.