Guvernul a aprobat OUG de accelerare a implementării proiectelor de infrastructură de transport transeuropeană

Guvernul a aprobat, miercuri, Ordonanţa de Urgenţă privind accelerarea implementării proiectelor de infrastructură de transport transeuropeană.

Prin acest act normativ va fi redusă considerabil durata de timp necesară obţinerii avizelor pentru aceste proiecte.

”În prezent, durata de implementare a proiectelor este cuprinsă între 3 şi 5 ani din care peste 6 luni sunt necesare pentru obţinerea tuturor avizelor, ceea ce determină întârzierea finalizării lucrărilor în execuţie. Ordonanţa este menită să stimuleze dezvoltarea infrastructurii de transport la nivel naţional, fapt ce sprijină deopotrivă atât mediul de afaceri, cât şi mobilitatea populaţiei. În plus, actul adoptat astăzi va facilita într-un mod mult mai rapid  conectarea ţării noastre la coridoarele de transport europene”, precizează Ministerul Transporturilor.

Principalele schimbări ce vor determina implementarea proiectelor de infrastructură de transport într-o perioadă mult mai scurtă vizează Legea nr. 50/1991, astfel:

  1. Autorizaţia de construire va fi emisă şi în baza avizelor/ acordurilor de principiu, fără a exonera beneficiarul proiectelor de obţinerea tuturor avizelor/ acordurilor de amplasament finale.
  2. Certificatele de urbanism, avizele, acordurile, permisele ori autorizaţiile vor beneficia de o valabilitate prelungită până la finalizarea executării lucrărilor pentru care au fost eliberate, respectiv până la data semnării procesului-verbal de recepţie finală a lucrărilor. Prelungirea valabilităţii va fi permisă doar în condiţiile în care lucrările vor fi demarate în termen de 12 luni de la data emiterii.
  3. Ministerul Transporturilor va dobândi competenţa legală de a emite autorizaţie de construire pentru toate categoriile de lucrări necesare realizării obiectivelor de investiţii aferente infrastructurii de transport de interes naţional. De asemenea, va fi asigurat cadrul legal pentru ca Ministerul Transporturilor să poată desfăşura activităţi de control şi disciplină în construcţii pentru obiectivele proprii.
  4. Terenurile agricole aflate în extravilan vor fi înscrise direct în Cartea Funciară, cu încadrarea directă în categoria de folosinţă pentru care au fost achiziţionate, cu îndepinirea ulterioară a condiţionalităţilor de către beneficiarul proiectului. Acest proces se va realiza pe loc şi nu în termen de 6 luni, aşa cum se desfăşoară în prezent.

Avizele de principiu pentru scoaterea terenurilor împădurite din circuitul forestier vor putea fi eliberate în termen de 10 zile de la data depunerii cererii de eliberare, dacă aceste terenuri sunt situate pe amplasamentul proiectelor de infrastructură de transport transeuropeană. Obligaţia pentru constructor rămâne de a obţine avizul prevăzut de lege.

  1. Avizele de amplasament favorabile condiţionate pentru relocarea sistemelor/ reţelelor de transport şi de distribuţie a utilităţilor situate pe coridorul de expropriere, se emit în maximum 10 zile de la data depunerii solicitării la autoritatea emitentă şi vor cuprinde în mod obligatoriu poziţionarea reţelelor de utilităţi sau a terenurilor afectate de scoaterea din circuitul forestier.
  2. Sumele aferente disputelor rezultate din contractele de execuţie a lucrărilor vor putea fi achitate în baza unor scrisori de garanţie bancară. În acest fel, va fi evitat blocajul proiectelor, determinat adesea de amânarea plăţilor până la obţinerea deciziilor definitive şi irevocabile. Se evită de asemenea acumularea penalităţilor şi accesoriilor.
  3. Plăţile în avans, efectuate şi nejustificate prin bunuri livrate, lucrări executate şi servicii prestate până la sfârşitul anului, în condiţiile prevederilor contractuale, vor fi recuperate de către beneficiar şi restituite bugetului. Recuperarea acestor sume de către beneficiar se va face cu perceperea de dobânzi, majorări sau penalităţi de întârziere.
  4. Serviciile de elaborare a documentaţiilor tehnico-economice aferente proiectelor de infrastructură de transport transeuropene vor fi incluse în finanţarea prioritară. În acelaşi timp, aceste documentaţii vor cuprinde şi racordurile cu municipiile şi oraşele limitrofe la terenurile agricole din extravilan.

O atenţie deosebită va fi acordată măsurilor de protecţie a patrimoniului arheologic şi monumentelor istorice, prin includerea acestora în documentaţiile tehnico-economice şi prin iniţierea procedurilor de actualizare a normativelor de specialitate.

  1. Avizele/ acordurile/ autorizaţiile de construire emise până la data prezentei ordonanţe de urgenţă vor putea beneficia, de asemenea, de prelungirea valabilităţii până la finalizarea lucrărilor.

Partenerii sociali şi-au exprimat acordul pentru promovarea proiectului de act normativ în cadrul şedinţei Comisiei de Dialog Social de la nivelul Ministerului Transporturilor din data de 8 mai.

Magda SEVERIN

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.