Guvernul vrea numai legume şi fructe româneşti la tarabă

Guvernul vrea să stabilească reguli în piaţă: la tarabe vor fi vândute numai legume şi fructe româneşti, “exclusiv de către producătorii agricoli persoane fizice şi numai produse din producţie proprie, autohtonă”, iar în spaţiile individuale din cadrul pieţelor, delimitate distinct şi amenajate corespunzător pentru depozitare şi comercializare, inclusiv cu case de marcat, vor putea vinde legume şi fructe proaspete persoanele juridice. Cu alte cuvinte, vor avea case de marcat numai persoanele juridice – ceea ce înseamnă că evaziunea nu va fi eliminată, ci doar că nu vom mai găsi ciorchini de banane printre roşii, castraveţi şi mere româneşti.

Noile reglementări, cuprinse într-un proiect de hotărâre de Guvern ar urma să intre în vigoare la 4 luni de la aprobarea proiectului în Guvern, adică după alegeri, ceea ce înseamnă că măsura este pur electorală.

Executivul speră însă că, prin noile măsuri, vor fi eliminaţi intermediarii evazionişti care folosesc acte de producător false şi generează statului pagube de peste 1 miliard euro anual, din comeţul “la negru”. Aceasta, în condiţiile în care importurile de produse agroalimentare s-au cifrat anul trecut la 3,91 miliarde de euro, în creştere cu 12,8% faţă de anul precedent.

“În pieţele agroalimentare se comercializează legume-fructe provenite din ţări terţe sau din comunitatea europeană şi în majoritatea cazurilor este eludată legislaţia fiscală prin inexistenţa facturilor, lipsa evidenţei gestiunii, lipsa caselor de marcat. Foarte mari cantităţi de legume şi fructe proaspete, provenite din comerţ intracomunitar sau din import, derulate ,«la negru», ajung a fi comercializate ca produse autohtone în engrouri sau direct în pieţele agroalimentare”, se argumentează în actul normativ.

În acelaşi timp, legumele şi fructele achiziţionate de “engrossişti” din bazinele legumicole sau pomicole existente în judeţe, unde se organizează târguri şi oboare, sunt achiziţionate fără acte sau cel mult pe baza de borderou de achiziţii întocmit formal, în cadrul acestor pieţe fiind vândute nu doar produse autohtone, ci şi legume şi fructe provenite din import, “evident fără documente”.

Totodată, borderourile de achiziţii folosite de comercianţi sunt, de regulă, “simple înscrisuri” cu care se achiziţionează şi transportă legume şi fructe, neavând un regim fiscal strict în sensul evidenţierii operaţiunilor în gestiunea contabilă a firmei şi fără a avea elemente de securizare, putând fi falsificate fără dificultate, mai justifică Executivul reglementările pe care vrea să le introducă.

Un alt argument este existenţa pieţei ,”la negru”, dominată de intermediari care practică “adaosuri comerciale aberante” ajungând chiar de 100%, de natură să menţină preţurile la un nivel nejustificat de mare, să încurajeze specula şi să îi nemulţumească pe cumpărători.

Producători nu doar pe hârtie

Noul act normativ pune ordine în piaţă: vânzarea en detail şi en gross a legumelor şi fructelor va fi condiţionată de existenţa unui carnet de producător cu elemente de securizare, avizat atât de primar, cât şi de asociaţia de profil ,,incluzând date privind suprafaţa totală cultivată, structura pe specii de legume şi/sau pomi, producţiile estimate să fie realizate. Evidenţa carnetelor de producător legume/fructe distribuite de primari va fi ţinută într-un registru special deschis în acest sens de primăriile respective. Nimic nou, astfel de carnete sunt emise şi astăzi.

În document se recunoaşte că, în prezent, majoritatea producătorilor îşi comercializează marfa “la negru” către intermediarii en-grosişti din pieţe, care la rândul lor o comercializează în baza unor certificate de producător eliberate cu încălcarea legii. Certificatele de producător sunt eliberate de primării “cu foarte mare lejeritate”, fără să fie verificate suprafeţele cultivate, culturile înfiinţate, cantităţile de legume-fructe estimate a se realiza pe specii sau, şi mai grav, în condiţii în care persoanele respective nu deţin pământ şi nici nu figurează în registrele agricole cu teren cultivat.

În proiectul actului normativ se mai instituie o regulă: “Transportul de legume şi fructe destinate consumului familial fără a necesita filă aferentă din carnetul de producător sau alt document cu regim fiscal este permisă pentru o cantitate maximă de 50 kilograme”.

Pentru lipsa actelor de transport, sancţiunea va fi o amendă de 3.000 lei-5.000 lei şi confiscarea cantităţilor de legume/fructe transportate, dar şi a mijlocului de transport.

“Administraţia pieţelor alocă tarabe din cadrul pieţelor agroalimentare producătorilor agricoli persoane fizice, iar agenţii economici persoane juridice comercializează legumele şi fructele proaspete în magazine proprii gen aprozar sau, după caz, în magazine mixte”, se mai arată în document.

Administraţia pieţelor va suporta o amendă de 10.000 lei – 20.000 lei dacă nu închiriază corect tarabele.

Vânzarea pe tarabe a altor produse decât cele autohtone va fi sancţionată cu amendă cuprinsă între 1.000 lei şi 3.000 lei, iar persoanele juridice care comercializează legume şi/sau fructe în alte spaţii decât cele prevăzute vor fi sancţionate cu amendă între 3.000 lei şi 5.000 lei.

Guvernul apreciază că noile reguli “vor elimina verigile de intermediari care “umflă” preţul pe seama producătorului, va stimula producţia şi comerţul cu produse autohtone şi va proteja producătorii şi produsele autohtone, urmând să aibă şi efecte pozitive asupra bugetului de stat încă din primul an de la aplicare, prin creşterea veniturilor colectate din TVA, impozit pe profit şi amenz”.

Magda SEVERIN

Imagine: Jean-Mihai PÂLŞU

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.