Impozitul pe vânzarea imobilelor, modificat

construcii-bloc-zapada-iarna-1-jean-mihai-palsuImpozitul pe vânzarea imobilelor a fost modificat de Guvernul Grindeanu, vineri, printr-o Ordonanță de Urgență.

Concret, a fost schimbată modalitatea de stabilire a impozitului pe venit datorat pentru veniturile obținute din transferul dreptului de proprietate şi al dezmembrămintelor acestuia.

OUG a modificat Codul Fiscal și se aplică de la 1 februarie 2017.

Astfel:

  • Se introduce un plafon neimpozabil în cazul veniturilor obținute ca urmare a  transferului dreptului de proprietate şi al dezmembrămintelor acestuia, prin acte juridice între vii asupra construcţiilor de orice fel şi a terenurilor aferente acestora, precum şi asupra terenurilor de orice fel fără construcţii, în sumă de 450.000 lei;
  • Peste această sumă, impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 3% la diferența dintre valoarea declarată de părți și suma neimpozabilă de 450.000 lei.

Decizia are scopul încurajării vânzării imobilelor, ceea ce permite creșterea industriei construcțiilor, orientată spre construcția de locuințe.

În prezent, la transferul dreptului de proprietate şi al dezmembrămintelor acestuia, prin acte juridice între vii asupra construcţiilor de orice fel şi a terenurilor aferente acestora, precum şi asupra terenurilor de orice fel fără construcţii, contribuabilii datorează un impozit care se calculează astfel:

  • Pentru construcţiile de orice fel cu terenurile aferente acestora, precum şi pentru terenurile de orice fel fără construcţii, dobândite într-un termen de până la 3 ani inclusiv:

– 3% până la valoarea de 200.000 lei inclusiv;

– peste 200.000 lei, 6.000 lei + 2% calculate la valoarea ce depăşeşte 200.000 lei inclusiv;

  • Pentru imobilele descrise mai sus, dobândite la o dată mai mare de 3 ani:

– 2% până la valoarea de 200.000 lei inclusiv;

– peste 200.000 lei, 4.000 lei + 1% calculat la valoarea ce depăşeşte 200.000 lei inclusiv.

Impozit eliminat

O altă măsură prevăzută în OUG constă în eliminarea impozitului pe venit datorat de persoanele fizice care realizează venituri  din salarii şi asimilate salariilor ca urmare a desfăşurării activităţilor cu caracter  sezonier, în baza contractului individual de muncă, încheiat pe durată determinată.

Potrivit Executivului, efectul va fi dezvoltarea unui capital uman calificat și fidelizarea forței de muncă autohtonă, “prin stabilitatea raporturilor contractuale de muncă și diminuarea migrării personalului specializat pentru aceste activități, cu un impact semnificativ în plan social”.

Deducerea abonamentelor medicale

Un alt element de noutate în OUG constă în deducerea de la calculul impozitului pe veniturile din salarii și asimilate salariilor a contravalorii serviciilor medicale furnizate sub formă de abonament, servicii medicale preplătite pe care furnizorii le oferă în mod direct abonaţilor şi nu prin intermediul asigurătorilor, în afara serviciilor din pachetul de servicii medicale de bază din sistemul de asigurări sociale de sănătate, suportate de angajaţi, pe lângă primele de asigurare voluntară de sănătate (conform Legii nr. 95/2006, republicată), în limita echivalentului în lei al sumei de 400 euro anual.

Imagine: Jean-Mihai Pâlșu

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.