Intră în vigoare Ordinul 290/2013: Taxă mai mică pentru transportatorii străini, treceri mai scumpe la Giurgiu-Ruse

Începând cu 14 septembrie, taxa de drum percepută de CNADNR autovehiculelor înmatriculate în alte state scade cu 250 de euro, de la 1.250 la 1.000 de euro, odată cu intrarea în vigoare a Ordinului 290/2013 privind unele tarife de drum aplicate de CNADNR. Publicat pe 2 august în Monitorul Oficial, Ordinul 290 urma să intre în vigoare la 1 septembrie, însă după numai 3 săptămâni, ministrul delegat al Marilor Proiecte, Dan Şova, l-a modificat şi i-a prorogat până la jumătatea lui septembrie, prin Ordinul 398 publicat în MO în 27 august, termenul de aplicarePână în 14 septembrie a fost percepute tarifele prevăzute în Ordinul 568/2010.

Din aceste piruete legislative a ieşit o taxă cu 250 de euro mai mică pentru autovehiculele înmatriculate în alte state, după ce, iniţial, Ordinul 290 reducea la numai 200 de euro/cursă (inclusiv TVA) tariful unitar. La acesta se adaugă un tarif aferent autorizaţiilor “cu plată”, stabilit prin protocol de Ministerul Transporturilor, în funcţie de masa vehiculului şi distanţa pe care o parcurge.

Astfel, în urma modificărilor operate NUMAI la Anexa 2 a ordinului emis iniţial la începutul lui august:

* tariful de autorizare acces la reţeaua de drumuri de interes naţional este de 1.000 de euro/cursă (cu TVA) 

* tariful aferent autorizaţiilor “cu plată”, stabilite prin protocol cu Ministerul Transporturilor este de 0,03 euro x masa totală x distanţa.

Cum se calculează

a) Masa totală se introduce în calcul în tone, cu două zecimale, prin rotunjire în plus la unitate.

b) Distanţa se introduce în calcul în kilometri, fără zecimale, prin rotunjire în plus la unitate.

c) Rezultatele parţiale până la tariful final care trebuie achitat de utilizator nu se rotunjesc.

d) Tariful final rezultat, care trebuie achitat de utilizator, se rotunjeşte la două zecimale, în moneda în care se efectuează plata.

Cum se aplică

Potrivit Ordinului 290 modificat, “tarifarea pentru autorizarea accesului la reţeaua de drumuri de interes naţional se aplică în punctele de trecere a frontierei, pe sensul de intrare în România şi pe sensul de ieşire din România, pentru vehiculele rutiere de transport marfă sau persoane, înmatriculate în alte state, care sunt supuse autorizării potrivit acordurilor rutiere interguvernamentale, protocoalelor comisiilor mixte rutiere sau acordurilor internaţionale la care România este parte şi care nu prezintă documentul de acces la reţeaua rutieră corespunzător categoriei de transport efectuate”.

Documentul de acces la reţeaua rutieră din România nu trebuie prezentat dacă transportul se încadrează în una dintre gratuităţile prevăzute prin acordurile rutiere interguvernamentale, protocoalele comisiilor mixte rutiere sau acordurile internaţionale la care România este parte.

Tariful se achită la intrarea sau ieşirea din România, acolo unde se constată lipsa documentului de acces la reţeaua rutieră din România, pentru fiecare cursă efectuată pe teritoriul României.

O cursă efectuată pe teritoriul României reprezintă traseul parcurs de la intrarea până la ieşirea din ţară sau având ca destinaţie o localitate din România ori traseul parcurs având ca origine o localitate din România până la ieşirea din ţară.

Tariful achitat la intrarea în România rămâne valabil şi la ieşirea din România, indiferent de tipul de trafic efectuat.

Tariful nu se aplică pentru vehiculele rutiere fără încărcătură, nou-achiziţionate din afara României şi care se află la prima cursă din statul vânzătorului spre statul cumpărătorului, fapt dovedit prin documente specifice, dintre care un exemplar, în copie, se reţine de către personalul CNADNR din punctul de frontieră.

Tariful se aplică pentru vehiculele rutiere cu încărcătură, nou-achiziţionate din afara României şi care se află la prima cursă din statul vânzătorului spre statul cumpărătorului, fapt dovedit prin documente specifice, dintre care un exemplar, în copie, se reţine de către personalul CNADNR din punctul de frontieră, în lipsa documentului de acces la reţeaua rutieră.

Tariful autorizaţiilor “cu plată”

Acest tarif se aplică autorizaţiilor de transport rutier internaţional de marfă “cu plată”, stabilite prin protocol de Ministerul Transporturilor cu ministerele de resort din alte state.

Tariful se aplică în lipsa autorizaţiei de transport rutier internaţional de marfă “cu scutire de plată”, stabilite prin protocol de M, pentru vehiculele fără încărcătură, nou-achiziţionate din afara României de către persoane fizice sau juridice străine şi care se află la prima cursă din statul vânzătorului spre statul cumpărătorului, în cazul în care statul cumpărătorului nu este un stat membru CEMT şi în lipsa unor reglementări specifice convenite bilateral cu statul respectiv.

Celelalte anexe – 1, 3, 4, 5, şi 6 – din Ordinul 290 au rămas nemodificate.

În Anexa 1 sunt prevăzute tarifele suplimentare pentru:

– eliberarea autorizaţiei speciale de transport (AST) – ce include traseu, condiţii de parcurs şi cost – în regim normal: 20% din valoarea totală a tarifelor de depăşire, dar nu mai puţin de 10 euro, în caz că se emite după 2 zile lucrătoare de la înregistrarea la la CNADNR; în regim de urgenţă: tariful de mai sus multiplicat cu 1,5.

– emiterea AST în Agenţia de Control şi Încasare (ACI) în limitele de competenţă (documentul include traseu, condiţii de parcurs şi cost): 20% din valoarea totală a tarifelor de depăşire, dar nu mai puţin de 10 euro

– avizul de depăşire a limitei de competenţă (include traseul şi condiţii de parcurs): 50 de euro

– estimare (ce include condiţii de parcurs, distanţă şi cost, dar nu include traseul): 50 de euro.

Totodată, sunt stabilite formulele de calcul pentru: tariful perceput în caz de depăşire a masei totale maxime admise, indiferent de tipul suspensiilor, a numărului de axe sau de roţi; în caz de depăşire a masei maxime admise pe axă, indiferent de numărul de roţi; în caz de depăşire a dimensiunilor maxime admise.

Tariful pentru fiecare operaţie de recântărire sau remăsurare, la solicitarea utilizatorului, este de 50 de euro.

Nu se aplică tarife suplimentare, nu se eliberează AST şi nu se impun condiţii pentru însoţire dacă depăşirea masei maxime admise pe axe şi a masei totale maxime admise sau a maselor pe axe şi a masei totale înscrise în AST, rezultată în urma cântăririi, este de până la:

* 4% inclusiv, pentru masa pe axa simplă, pe axa dublă sau pe axa triplă;

* 5% inclusiv, pentru masa totală.

Tarifarea pentru depăşirea masei totale sau pe axe nu se aplică pentru vehiculele rutiere de transport persoane (autoturisme, microbuze, autocare, autobuze).

Taxe de pod mai mari la Giurgiu-Ruse

În Anexa 3 sunt prevăzute tarifele de trecere pentru utilizarea PODULUI peste Dunăre în sensul GIURGIU-RUSE şi modul de aplicare a acestora, pentru vehiculele rutiere înmatriculate în România sau în alte state. Unele tarife cresc pentru vehiculele de 3,5 tone sau mai mari, astfel:

Taxele pentru vehiculele de transport persoane cu cel mult 8 + 1 locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto):

– 14 lei (3 euro, 4 USD) pentru o trecere (faţă de 6 euro, în prezent)

– 217 lei (48 euro, 62 USD) până la 31 decembrie (faţă de 96 euro pentru 20 de treceri, în prezent)

– 38 lei (8 euro, 11 USD) – o lună calendaristică, pentru riverani (faţă de 121 euro pe 3 luni pentru riverani, în prezent)

Taxele pentru vehiculele rutiere mai mici sau de 3,5 tone, exclusiv vehiculele rutiere de transport persoane:

– 26 lei (7 euro, 8 USD) pentru o trecere (faţă de 6 euro, în prezent)

 – 434 lei (96 euro, 124 USD) până la 31 decembrie (la fel ca în prezent)

Taxele pentru vehiculele de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) şi maximum 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto), precum şi pentru cele mai mari de 3,5 tone şi mai mici de 7,5 tone, exclusiv vehiculele rutiere de transport persoane:

– 54 lei (12 euro, 15 USD) pentru o trecere (taxă identică cu ce de astăzi)

– 944 lei (209 euro, 269 USD) până la 31 decembrie (taxă identică cu ce de astăzi)

Taxele pentru vehiculele mai mari sau de 7,5 tone şi mai mici de 12 tone, exclusiv vehiculele rutiere de transport persoane:

– 81 lei (18 euro, 23 USD) pentru o trecere (faţă de 12 euro, în prezent)

– 1.416 lei (314 euro, 403 USD) până la 31 decembrie (faţă de 209 euro pentru 20 de treceri până la 31 decembrie, în prezent)

Taxele pentru vehiculele de transport persoane cu mai mult de 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) şi pentru cele mai mari sau de 12 tone şi cu maximum 3 axe (inclusiv), exclusiv cele de transport persoane:

– 113 lei (25 euro, 32 USD) pentru o trecere (taxă identică cu ce de astăzi)

– 1.967 lei (435 euro, 560 USD) până la 31 decembrie (taxă identică cu ce de astăzi)

Taxele pentru vehiculele mai mari sau de 12 tone şi cu minimum 4 axe (inclusiv), exclusiv cele de transport persoane: 

– 167 lei (36 euro, 48 USD) pentru o trecere (faţă de 25 euro, în prezent)

– 2.911 lei (644 euro, 829 USD) până la 31 decembrie (faţă de 435 euro pentru 20 de treceri până la 31 decembrie, în prezent)

Taxele de trecere a podurilor de la Giurgeni-Vadu Oii (Anexa 4) şi Feteşti-Cernavodă (Anexa 5) nu se modifică, dar amintim că ele au fost majorate în două etape anul acesta, la 2 februarie şi 1 aprilie, potrivit Ordinului nr 2220/11.12.2012 emis de fostul ministru al Transporturilor, Ovidiu Silaghi.

Taxe pentru avizarea lucrărilor edilitare

În Anexa 6 sunt prevăzute tarifele pentru ocuparea zonei drumului, precum şi modul de aplicare a acestora. La secţiunea „Acord prealabil şi autorizaţie de amplasare şi acces la drum” sunt stipulate următoarele tarife:

– 30 de euro/document pentru analiza primară la depunerea documentaţiei tehnice pentru obiective socio-economice şi reţele edilitare;

– 27 euro/document pentru acordul prealabil/autorizaţie de amplasare şi acces la drum pentru persoane fizice (construcţii cu destinaţia de locuinţă unifamilială, garaje racorduri apă, canal, electricitate, gaze etc.);

– 130 euro/document pentru acordul prealabil de amplasare şi acces la drum pentru persoane fizice şi juridice, plus 0,08 euro/mp pentru fiecare mp suplimentar la suprafeţele ce depăşesc 1.000 mp.

Totodată, se percep următoarele taxe:

– 75 euro pentru reanalizarea documentaţiei tehnice pentru obiective socio-economice, reţele edilitare şi panouri publicitare;

– 50 de euro pentru prelungirea acordului prealabil de amplasare şi acces la drum pentru obiective socio-economice şi reţele edilitare;

– 30 de euro pentru prelungirea autorizaţiei de amplasare şi acces la drum pentru obiective socio-economice şi reţele edilitare.

La capitolul Avize/acorduri pentru reţele edilitare noi şi existente sunt prevăzute următoarele taxe:

– 400 euro pentru fiecare document necesar reţelei aflate în afara zonei de siguranţă a drumului naţional + 0,2 euro/ml pentru fiecare ml ce depăşeşte 100 m;

– 200 euro pentru lucrări noi prin caseta tehnică în intravilan unde partea carosabilă este încadrată de borduri denivelate, fără afectarea zonei de siguranţă +0,1 euro/ml pentru fiecare ml ce depăşeşte 100 m;

– 150 euro pentru avizul aferent lucrării de modernizare a reţelei edilitare existente; 300 euro –  pentru aviz în situaţii speciale.

Avizele pentru manifestări culturale, artistice şi sportive se taxează cu 10 euro/oră + 40 euro/km.

Avizele de amplasare şi consideraţii tehnice privind amplasarea unor obiective în zonă a viitoarelor trasee de drumuri naţionale şi autostrăzi se taxează cu 50 de euro/document.

Eliberare duplicatului (copie) pentru un acord prealabil/autorizaţie de amplasare costă 10 euro.

Taxe pentru amplasarea panourilor publicitare şi chioşcurilor

La capitolul „Ocuparea suprafeţelor din zona drumurilor naţionale şi autostrăzilor” sunt introduse următoarele taxe:

– 3,09 euro/mp/lună pentru un panou publicitar amplasat pe un drum european, 0,75 euro/mp/lună pentru unul de pe un drum naţional principal sau secundar

– 0,75 euro/mp/lună pentru un spaţiu cu destinaţie comercială (chioşc, rulotă, masă pentru desfacere produse alimentare şi nealimentare) dacă este amplasat pe un drum european, 0,45 euro/mp/lună dacă este pe un drum naţional principal sau secundar şi  1,89 euro/mp/lună dacă este amplasat pe autostradă.

Magda SEVERIN

Imagine: Jean-Mihai PÂLŞU 

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.