Legea insolvenţei persoanelor fizice, adoptată

Camera Deputaţilor – for decizional – a adoptat astăzi, în unanimitate, Legea insolvenţei persoanelor fizice, care prevede ca orice cetăţean aflat în incapacitate de plată a datoriilor, nu din vina sa, să îşi poată reeşalona datoriile pe baza unui plan de redresare financiară pe o perioadă de 5 ani.

De această lege va beneficia orice debitor de bună-credinţă care are “un necaz financiar”. În momentul în care îşi deschide procedura de insolvenţă, debitorul nu mai poate fi executat silit şi este stopată orice penalitate sau majorare de întârziere.

Legea mai prevede că orice debitor care, după 90 de zile de la data scadentă a unei datorii, ştie că nu mai poate să şi le achite, va putea să ceară intrarea în insolvenţă şi, în felul acesta, să se poată redresa financiar în baza acestui plan de rambursare.

Actul normativ prevede două proceduri: când debitorul nu are nicio şansă să se redreseze, va putea solicita lichidarea sau îşi va reeşalona datoriile, pe baza planului de rambursare pe care îl propune, sub supravegherea şi consultanţa unui administrator al procedurii desemnat de o comisie de insolvenţă. Acest admnistrator poate fi dintre practicienii în insolvenţă, avocaţi, notari sau executori judecătoreşti. Cheltuielile în procedura de rambursare sunt prevăzute în planul de rambursare, iar cheltuielile de demarare a acestei proceduri sunt suportate de la bugetul de stat.

Magda SEVERIN

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.