Liber la achizitii de 30.000 euro fara licitatie! Guvernul Ponta va dubla, prin ordonanta de urgenta, pragul existent

 Guvernul Ponta pregateste dublarea, de la 15.000 la 30.000 de euro, a pragului valoric al contractelor de la care autoritatile pot cumpara direct produse, servicii sau lucrari, fara a fi obligate sa initieze licitatii publice. Totodata, pentru achizitiile sub acest plafon, va fi eliminata garantia de participare. Noile reguli sunt incluse intr-un proiect de ordonanta de urgenta care modifica legislatia achizitiilor publice si care a fost discutat deja in Guvern in prima lectura. Modificarile sunt argumentate in document prin “flexibilizarea si transparentizarea” procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica, avand in vedere si gradul scazut de absorbtie a fondurilor europene.

Autoritatea contractanta va trebui sa transmita catre Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP), in cel mult 5 zile de la data realizarii unei achizitii directe a carei valori estimate depaseste echivalentul in lei a 30.000 euro, o notificare privind denumirea si datele de identificare ale operatorului economic, obiectul si valoarea achizitiei, precum si cantitatea achizitionata.

Ordonanta ridica usor si plafoanele pentru care sunt obligatorii regulile aferente unei achizitii publice, stabilind ca legislatia in domeniu se aplica pentru un contract a carui valoare estimata este egala sau mai mare decat echivalentul in lei al 5 milioane euro (fata de 4,84 milioane euro in prezent) in cazul lucrarilor, sau este egala sau mai mare decat echivalentul in lei al 200.000 euro (fata de 193.000 euro), in cazul unui contract de servicii.

Majorarea plafoanelor are consecinte directe asupra limitelor in cadrul carora autoritatea contractanta are obligatia de a transmite spre publicare un anunt de intentie.

Pentru publicarea anuntului de achizitie in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, pragul valoric al contractului de furnizare sau de servicii creste de la 125.000 euro la 130.000 euro si de la 387.000 euro la 400.000 euro, in functie de tipul autoritatii contractante, si de la 4,84 milioane euro la 5 milioane euro pentru un contract de lucrari.

Valoarea estimata, cu procent de “diverse si neprevazute”

In cazul in care obiectul contractului de lucrari il constituie executia unui ansamblu de lucrari care presupune si furnizarea de echipamente, instalatii, utilaje sau alte dotari aferente, atunci valoarea estimata va fi determinata avandu-se in vedere valoarea totala a intregului ansamblu. Valoarea estimata va cuprinde insa si procentul de “diverse si neprevazute”, asa cum acestea au fost definite de catre proiectant in devizul general calculat. Astfel, valoarea contractului va fi estimata de catre compartimentul de achizitii-investitii al autoritatii contractante pe baza devizului general intocmit de catre proiectant.

“Candidatul/ofertantul nu are dreptul ca, in cadrul aceleiasi proceduri, sa fie nominalizat ca subcontractant in cadrul unei oferte si ca tert sustinator in cadrul aceleiasi sau unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii acesteia din urma”, este o alta masura prezentata in ordonanta, cu scopul de a elimina intelegeri posibile sau presiuni asupra ofertantilor din partea furnizorului unic.

Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice (ANRMAP) va evalua, inainte de transmiterea spre publicare a anuntului de participare, conformitatea documentatiei de atribuire, dar fara ca aceasta evaluare sa mai aiba in vedere si caietul de sarcini. Astfel, se propune eliminarea evaluarii specificatiilor “pur tehnice” ale caietului de sarcini de catre ANRMAP, cu argumentul ca astfel va fi redus termenul necesar evaluarii conformitatii documentatiei de atribuire. (M.S.)

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.