Master Planul General de Transport va fi aprobat prin Hotărâre de Guvern

harta-master-plan-26-01-2015_final-rutierMaster Planul General de Transport nu va fi aprobat prin lege în Parlament, ci prin Hotărâre de Guvern, “în cel mai scurt timp”, informează Ministerul Transporturilor.

Iată precizările:

Ministerul Transporturilor a promovat proiectul de HOTĂRÂRE A GUVERNULUI pentru aprobarea documentului strategic Master Planulul General de Transport al României. Actul se află în prezent pe circuitul de avizare interministerială şi va fi aprobat de Guvern, în cel mai scurt timp.

Necesitatea elaborării Master Planului General de Transport, instrument de lucru prin care să se analizeze situaţia existentă şi să se stabilească nevoile de dezvoltare şi de prioritizare pe baze economice solide, proiectele de infrastructură de transport la nivel naţional, se impune ca o condiţionalitate ex-ante a finanţărilor din cadrul Programului Operaţional Infrastructura Mare.

Asigurarea respectării la termen a prevederilor şi angajamentelor statului român referitoare la îndeplinirea condiţionalităţilor ex-ante în raporturile cu Comisia Europeană presupune garantarea unui cadru normativ predictibil şi coerent care să creeze condiţiile pentru îndeplinirea angajamentelor sus menţionate.
Astfel, se oferă continuitate actului de administrare a fondurilor europene în domeniul infrastructurii de transport.
Adoptarea MPGT devine esenţială pentru accesarea fondurilor structurale şi asigurarea continuităţii finanţării din partea Uniunii Europene.

Acest document strategic are ca instrument de decizie Modelul Naţional de Transport care utilizează date de natură economică, demografică şi de transport pe baza căruia se determină prognozele de trafic pentru toate modurile de transport la nivelul unui proiect de infrastructură oferind date pentru fundamentarea analizei cost-beneficiu în vederea prioritizării proiectelor.

În acest context, în procesul de definitivare a MPGT, încă din 2014, au avut loc o serie de consultări desfăşurate cu societatea civilă. După parcurgerea acestei etape au fost iniţiate discuţii cu reprezentanţii Comisiei Europene pentru definitivarea acestui document. MPGT a fost agreat de Comisia Europeană.

Totodată, documentul a fost prezentat comisiilor de specialitate de la nivelul Parlamentului României.

În iunie 2016, Proiectul de HOTĂRÂRE A GUVERNULUI pentru aprobarea documentului strategic Master Planul General de Transport al României a fost supus consultării publice şi dezbaterii în cadrul Comisiei de Dialog Social.

Master Planul General de Transport al României este documentul care stabileşte principalele directii de dezvoltare ale infrastructurii de transport din România, pe toate modurile de transport: rutier, feroviar, naval, aerian şi multimodal.

Pe lângă proiectele de construire şi modernizare a infrastructurii, în Master Planul General de Transport sunt prevăzute şi proiecte de îmbunătăţire a serviciilor pentru toate modurile de transport: achiziţionarea de material rulant nou pentru calea ferată, achiziţionarea navelor de dragaj sau intervenţie în sectorul naval, a echipamentului de siguranţă şi securitate în domeniul aerian, dar şi a echipamentelor IPS pe sectorul rutier.

Master Planul General de Transport al României reprezintă cadrul general de dezvoltare, sursele de finanţare, strategia de implementare a proiectelor precum şi asigurarea activităţii de întreţinere şi reparaţii curente pentru infrastructura de transport naţional până în anul 2030.

MPGT – Strategie.ro

Sinteza Strategiei Master Planului General de Transport al României poate fi accesată și pe pagina Ministerului Transporturilor, la următorul link: https://mt.gov.ro/web14/strategia-in-transporturi/master-plan-general-transport/documente-master-plan .

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.