Modificarea OUG nr. 195/2002: Cine vrea să conteste amenda întâi o plăteşte. Şoferii băuţi, vitezomanii şi cei care nu acordă prioritate rămân pietoni 4 luni. DOCUMENT

Ministerul Afacerilor Interne a lansat în dezbatere publică forma finală a proiectului Legii de modificare şi completare a OUG nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, după o primă dezbatere în 22 februarie. Sunt prevăzute reglementări începând cu limitarea la 30 de zile a perioadei până la care noul proprietar al maşinii trebuie să îşi treacă vehiculul pe numele lui, până la înăsprirea sancţiunilor, cu suspendarea permisului timp de 120 de zile şoferilor băuţi, vitezomanilor sau celor care nu acordă prioritate pietonilor. De asemenea, amenda trebuie plătită în 30 de zile, în caz contrar fiind suspendat permisul. Cine vrea să o conteste trebuie însă mai întâi să o plătească. Potrivit autorităţilor, înăsprirea legislaţiei este impusă de numărul mare de accidente din ultimii doi ani.

Astfel, cea mai dură reglementare este suspendarea permisului de conducere pe o perioadă de 120 de zile şoferilor cu o alcoolemie de sub 0,8 grame/ litru, celor care nu acordă prioritate pietonilor şi celor care depăşesc cu peste 60 km/h limita maximă de viteză pentru sectorul respectiv de drum şi categoria de vehicul căreia i se aplică.

Concomitent cu majorarea termenului de suspendare a dreptului de a conduce autovehicule, cele 3 fapte vor fi trecute la clasa a V-a de sancţiuni, de la 21 la 100 de puncte-amendă (1.575 – 7.500 de lei), care în prezent se aplică numai persoanelor juridice. 

În prezent, neacordarea priorităţii pietonilor se pedepseşte cu amendă din clasa a II-a de sancţiuni, în valoare de 300 sau 375 de lei, şi cu suspendarea permisului timp de 30 de zile. Condusul sub influenţa băuturilor alcoolice se “arde” cu amendă din clasa a IV-a de sancţiuni, cuprinsă între 675 si 1.500 de lei, şi suspendarea permisului pentru 90 de zile. La fel se sancţionează şi depăşirea limitei maxime de viteză cu peste 50 km/h, pragul de 60 de km nefiind prevăzut în actualul Cod rutier.

Fără carnet, dacă amenda nu se achită în 3 luni

Altă sancţiune este suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule dacă nu se achită amenda în termen de 90 de zile. “Suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule intervine de drept în situaţia în care conducătorul auto sau, după caz, proprietarul vehiculului ori deţinătorul mandatat nu face dovada achitării amenzii contravenţionale în termen de 90 de zile de la data comunicării procesului verbal”, precizează MAI.

Odată cu constatarea contravenţiei şi aplicarea amenzii, în situaţia în care plata acesteia nu se face pe loc, agentul constatator completează în procesul verbal şi înştiinţarea de suspendare a exercitării dreptului de a conduce autovehicule.

Întâi plata şi abia pe urmă la tribunal

În acelaşi timp, şoferii care vor să conteste în instanţă amenda primită au acest drept, însă le rămâne obligaţia de a plăti contravaloarea amenzii înainte de a face plângere. Astfel, Art 118 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 118 – (1) Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiilor se poate depune plângere, în termen de 15 zile de la comunicare, la judecătoria în a cărei rază de competenţă a fost constatată fapta.

(2) Prin derogare de la prevederile art. 32 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, cu modificările şi completările ulterioare, plângerea prevăzută la alin. (1) nu suspendă executarea sancţiunii amenzii contravenţionale. În cazuri bine justificate şi pentru prevenirea unei pagube iminente, la cererea contravenientului, instanţa de judecată poate dispune suspendarea executării sancţiunii amenzii contravenţionale până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti, dacă s-a depus o cauţiune de 10% din valoarea amenzii.
(3) Cererea de suspendare se soluţionează în camera de consiliu, de urgenţă, cu citarea părţilor, prin încheiere de şedinţă ce poate fi atacată odată cu fondul cauzei.
(4) Plângerea suspendă executarea sancţiunilor contravenţionale complementare. În situaţia în care pentru contravenţia săvârşită, prezenta ordonanţă de urgenţă prevede şi aplicarea sancţiunii contravenţionale complementare a suspendării dreptului de a conduce autovehicule sau tramvaie, dovada înregistrării plângerii depuse la judecătorie în termenul prevăzut la alin. (1) se prezintă de contravenient la unitatea de poliţie din care face parte agentul constatator, care efectuează menţiunile în evidenţe şi îi restituie permisul de conducere, dacă acesta a fost reţinut.

(5) Dispozitivul hotărârii definitive prin care se menţine sancţiunea complementară se comunică unităţii de poliţie pe raza căreia a fost săvârşită fapta în vederea punerii în executare.

(6) Punerea în executare a sancţiunii complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce autovehicule se face de către serviciul poliţiei rutiere competent, care înştiinţează titularul permisului de conducere cu privire la data începerii suspendării şi durata acesteia, în termen de 30 zile de la data comunicării dispozitivului hotărârii judecătoreşti definitive.
(7) În termen de 15 zile de la data înştiinţării prevăzute la alin. (5), contravenientul este obligat să prezinte la serviciul poliţiei rutiere care îl are în evidenţă pentru a preda permisul de conducere.
(8) Neprezentarea contravenientului în termenul prevăzut la alin. (6), atrage majorarea de drept a perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce cu 30 de zile.”

Proba practică a examenului auto, înregistrată video şi audio

O altă reglementare se referă la înregistrarea video şi, după caz, audio, cu sisteme tehnice de monitorizare a modului de desfăşurare a probei teoretice şi a probei practice pentru obţinerea permisului de conducere.

“Pentru proba practică, sistemele tehnice de monitorizare se instalează pe autovehiculele folosite la susţinerea probei practice. Vehiculele utilizate la proba practică pentru categoriile AM, A1, A2 şi A sunt exceptate de la aceste dotări”, precizează MAI.

Maşina din altă ţară, înmatriculată în maxim 30 de zile

Totodată, prin modificarea alineatului 4 al Art. 82 din OUG 195/2002, proprietarii maşinilor din alte state au obligaţia să le înmatriculeze în ţară în maxim 30 de zile “de la data dobândirii titlului sau de la data înscrierii în evidenţa autovehiculelor şi remorcilor înmatriculate în alte state”. O astfel de prevedere apărea şi în proiectul legislativ lansat în dezbatere publică pe 22 februarie a.c..

După alineatul 4 al Art 82 se introduc alte două. Primul prevede că “La cererea poliţistului rutier, persoanele care conduc un vehicul înmatriculat în alt stat au obligaţia de a prezenta un document doveditor al titlului cu care este deţinut vehiculul. Excepţiile sunt expres prevăzute de lege. Nerespectarea acestor obligaţii se sancţionează cu amendă şi reţinerea certificatului de înmatriculare şi a plăcuţelor cu număr de înmatriculare”, se arată în proiectul legislativ.

Al doilea alineat prevede excepţiile, pentru proprietarii:

a) autovehiculelor şi remorcilor conduse de persoanele menţionate în certificatul de înmatriculare;
b) autovehiculelor şi remorcilor cu care se efectuează, în condiţiile legii, transport rutier public de mărfuri
sau persoane ori, după caz, transport în regim de închiriere sau serviciu de închiriere;
c) autovehiculelor şi remorcilor conduse de persoane aflate în raporturi juridice de muncă cu persoanele
menţionate în certificatul de înmatriculare/care au calitatea de asociat, acţionar sau administrator, după caz,
în raport cu persoanele menţionate în certificatul de înmatriculare;
d) autovehiculelor şi remorcilor utilizate în baza unui contract de leasing.

Direcţia Poliţiei Rutiere deţine o bază de date cu autovehiculele înmatriculate în alte state care circulă pe teritoriul României încă din anul 2008. Până în prezent, există în evidenţă 194.106 maşini înmatriculate în alte state, dintre care 58.000 doar în Bulgaria.

Înmatriculare suspendată, dacă maşina nu trece în 30 de zile pe numele noului proprietar  

De asemenea, şoferilor care nu îşi trec maşinile pe numele lor în termenul legal de 30 de zile li se va suspenda înmatricularea. Suspendarea se operează de drept în termenul prevăzut, dacă noul proprietar al autovehiculului nu solicită autorităţilor competente transcrierea transmiterii dreptului de proprietate.

Pe de altă parte, dacă un şofer primeşte o amendă pentru că nu a avut rovinieta şi nu a trecut maşina pe numele lui când a cumpărat-o, fostul proprietar este cel care plăteşte amenda.

Proiectul Legii de modificare şi completare a OUG nr 195/2002, ce poate fi vizualizat AICIa fost postat pe site-ul MAI marţi, 2 aprilie, şi va rămâne în dezbatere publică timp de 10 zile.

masini, trafic, aglomeratie 77-Jean-Mihai PALSU

Magda SEVERIN

Imagine: Jean-Mihai PÂLŞU

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.